W marcowej odsłonie instagramowej akcji „Kierunek lubelskie krajobrazy” zwyciężyła… „Miłość”. Taki właśnie tytuł nosi fotografia Barbary Gnyp, której jurorzy konkursu przyznali najwięcej punktów. Za najpiękniejsze zdjęcie miesiąca autorka otrzyma kartę upominkową o wartości 500 zł, dyplom oraz drobne upominki ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Gratulujemy! Tytułowe zdjęcie zostało zrobione 1 marca br. w okolicach…

czytaj więcej

W związku ze znowelizowaną ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2166) i ogłoszonym rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz w sprawie sposobu obliczenia tych wartości ( Dz.U. z 2021 r. poz.2172), istnieje możliwość bezzwrotnego dofinansowania na modernizację indywidualnych…

czytaj więcej

Podmioty planujące inwestycje „odpadowe” na terenie województwa lubelskiego bądź już działające w tej branży zachęcamy do wypełnienia ankiety nt. gospodarki odpadami (link poniżej). Zgromadzone w ten sposób informacje posłużą opracowaniu nowego „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2028” (WPGO) wraz z planem inwestycyjnym oraz aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego. Zebranie…

czytaj więcej

Edukujemy najmłodszych mieszkańców regionu! Po wprowadzeniu uchwały antysmogowej, przyjętej przez Sejmik Województwa Lubelskiego 19 lutego 2021 roku, i po zorganizowaniu akcji informacyjnej dla dorosłych odbiorców, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego kieruje swoje działania do dzieci. Jednym z nich jest konkurs plastyczny „Misja: czyste powietrze. Projekt: Smogożerca”, realizowany pod szyldem kampanii „Lubelskie dla środowiska” wspólnie z partnerami:…

czytaj więcej

Zachody słońca zawsze wyglądają magicznie. Nie inaczej jest na zdjęciu lutego w naszej instagramowej akcji promującej lubelskie parki narodowe i krajobrazowe #kieruneklubelskiekrajobrazy. Autorem zdjęcia „Zachód słońca nad Jeziorem Rotcze w Grabniaku” wykonanego na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim na terenie Poleskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w otulinie Poleskiego Parku Krajobrazowego jest Kamil Maszewski. Za jego wykonanie i opublikowanie na…

czytaj więcej

Oddział Odnawialnych Źródeł Energii, Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie realizujący Projekt, pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” (PDE) w ramach działań edukacyjnych prowadzonych w placówkach oświatowych na terenie województwa lubelskiego, organizuje konkurs plastyczny pt. „Dbam o przyszłość z…

czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego przystąpił do opracowywania dwóch dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska w regionie. Są to „Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2028” (PGO) wraz z Planem inwestycyjnym oraz „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego 2023-2032”. Mają one zweryfikować stan realizacji dotychczasowych działań oraz zastąpić obowiązujące do tej pory akty. Celem…

czytaj więcej

Przedsiębiorco! Czy wiesz, że w 2022 roku nastąpiły zmiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis? Od 1 stycznia br. zaświadczenia lub oświadczenia oraz informacje i dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o tę pomoc należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).  Warunkiem koniecznym przy ubieganiu się o pomoc de minimis…

czytaj więcej

Czy zima to dobra pora na odkrywanie uroków lubelskiej przyrody? Oczywiście! Świadczy o tym fotografia „Zimowe kolory” Grzegorza Bąka, która zdobyła najwyższe uznanie jurorów i otrzymała tytuł zdjęcia stycznia w ramach akcji promującej lubelskie obszary chronione. Za najpiękniejszy „kadr” miesiąca opublikowany na Instagramie z hasztagiem #kieruneklubelskiekrajobrazy autor otrzyma kartę upominkową o wartości 500 zł ufundowaną przez…

czytaj więcej

Startuje instagramowa akcja promująca wiedzę nt. lubelskich parków narodowych i krajobrazowych #kieruneklubelskiekrajobrazy. To kolejna edycja projektu, w którym zachęcamy do odwiedzania i fotografowania tych szczególnie chronionych obszarów. Najciekawsze fotografie przyrodnicze wykonane w 2022 roku mają szansę uzyskać tytuł zdjęcia miesiąca oraz, w finale, zdjęcia roku. Na autorów zwycięskich prac czeka dwanaście kart upominkowych o wartości 500 zł…

czytaj więcej

Czas na podsumowanie instagramowej akcji promującej wiedzę na temat lubelskich parków narodowych i krajobrazowych A.D. 2021. Zadaniem jej uczestników było poznawanie, podziwianie i fotografowanie przyrody parków zlokalizowanych w granicach naszego regionu oraz publikacja zdjęć na Instagramie z hasztagiem #kieruneklubelskiekrajobrazy. Zainicjowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego akcja zyskała stałe grono fanów – miłośników przyrody, którzy w ciągu…

czytaj więcej

Dwudziestego grudnia 2021 r. Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął uchwałą Nr XXXII/487/2021 Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla dróg: DK12 i DW844, przebiegających przez teren miasta Chełm. Jego celem jest określenie niezbędnych priorytetów i wskazanie działań mających na celu zmniejszenie uciążliwości i ograniczenie poziomu hałasu dla wszystkich obszarów miasta Chełm, w których obrębie…

czytaj więcej