14 października w Sobiborze odbyły się uroczystości upamiętniające 75. rocznicę powstania więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze – jednego z ważniejszych przejawów oporu Żydów podczas II wojny światowej. Organizatorami uroczystości było Muzeum Państwowe na Majdanku oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W uroczystościach wzięły udział liczne delegacje zagraniczne, a także ambasadorowie: Izraela, Słowacji, Holandii,…

Czytaj więcej

Kolejne etapy realizacji projektu ROSIE, zarządzanie procesem innowacyjnym oraz narzędzia oceny odpowiedzialnych innowacji (RI) były tematami trzeciego już spotkania partnerów projektu ROSIE – Odpowiedzialne i innowacyjne MŚP, współfinansowanego z Programu Interreg Europa Środkowa. W dniach 8-9 października w Mediolanie odbyło się trzecie spotkanie partnerów projektu ROSIE, któremu towarzyszyła wizyta studyjna i śródokresowe wydarzenie projektowe. W ramach…

Czytaj więcej

W Lublinie zakończył się Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej. Impreza zgromadziła ponad tysiąc uczestników z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Estonii, Francji, Gruzji, Mołdawii, Polski oraz Ukrainy. Wśród gości znaleźli się m.in. Bartosz Cichocki – podsekretarz stanu ds. bezpieczeństwa, polityki wschodniej i polityki europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Paweł Kowal z Instytutu Studiów Politycznych PAN czy Dyrektor Sekcji…

Czytaj więcej

Uczestnicy Programu Stypendialnego im. Lane Kirklanda gościli z wizytą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Stypendyści pochodzący z Ukrainy, Białorusi, Mołdowy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu przebywają w Lublinie z tygodniowym programem adresowanym do młodych liderów, zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i regionie. Spotkanie i dyskusja poświęcone były tematyce samorządności, polskim doświadczeniom…

Czytaj więcej

W dniach 21-23 września br. odbyła się oficjalna wizyta przedstawicieli Województwa Lubelskiego w Prowincji Gelderland (Holandia). Głównym celem wizyty był udział w 74. rocznicy operacji Market Garden – największej operacji powietrzno-desantowej II wojny światowej oraz wręczenie Medali Pamiątkowych Województwa Lubelskiego i Krzyża Złotego z Gwiazdą „Za zasługi dla ZŻWP” holenderskiej Fundacji Driel – Polen i…

Czytaj więcej

Już po raz trzeci przedstawiciele MŚP, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, uczelni wyższych i jednostek samorządu terytorialnego spotykają się, aby rozmawiać o potencjale i rozwoju odpowiedzialnych innowacji w Województwie Lubelskim. Grupa Interesariuszy projektu ROSIE (Interreg Europa Środkowa) aktywnie działa na rzecz zdiagnozowania aktualnej sytuacji w obszarze odpowiedzialnych innowacji (RI) na Lubelszczyźnie, potrzeb związanych z ich wprowadzaniem…

Czytaj więcej

Trwa II Europejski Tydzień Innowacji zainaugurowany II Debatą Miast i Regionów Partnerskich Województwa Lubelskiego. Dyskusja dotyczyła m.in. potencjału ekonomicznego i społecznego współpracy międzyregionalnej oraz aktualnych trendów gospodarczych, głównie w zakresie innowacji. Debatę zwieńczyło podpisanie Umowy o współpracy pomiędzy Województwem Lubelskim a Tarnopolską Obwodową Administracją Państwową oraz Tarnopolską Radą Obwodową (Ukraina). Europejski Tydzień Innowacji otworzył Marszałek Województwa…

Czytaj więcej

17 września br. rozpoczęła się II edycja Europejskiego Tygodnia Innowacji, wydarzenia, które stanowi platformę wymiany doświadczeń między samorządowcami naukowcami z Polski i zagranicy na temat szans oraz wyzwań, jakie dają nam relacje biznesowe oparte na innowacjach. W tym roku zaproszenie Marszałka Lubelskiego przyjęła delegacja Politechniki Henańskiej, mieszczącej się w Prowincji Henan, partnera Województwa Lubelskiego, z Wicerektorem uczelni,…

Czytaj więcej

Na zaproszenie Sławomira Sosnowskiego – Marszałka Woj. Lubelskiego delegacja z partnerskiej Prowincji Henan na czele z Zhou Chunyan – Zastępcą Przewodniczącego  Henańskiego Prowincjalnego Komitetu Chińskiej Ludowej Konferencji Konsultatywnej przyjechała na Lubelszczyznę. Pani Przewodniczącej towarzyszyli dyrektorzy departamentów ds. współpracy zagranicznej i rolnictwa. Pobyt w Polsce był kontynuacją rozmów zapoczątkowanych podczas ostatniej delegacji Marszałka Województwa Lubelskiego w Prowincji Henan,…

Czytaj więcej

Zaproszenie Marszałka Województwa Lubelskiego do udziału w tym wyjątkowym tygodniu przyjęły delegacje z regionów partnerskich województwa ze wszystkich zakątków świata, m.in. ze Stanu Nevada (USA), Administracji Prowincji Henan (Chiny), naukowcy z Politechniki Henańskiej, delegacja z Prowincji Gelderland (Holandia), a także delegacje zza naszej wschodniej granicy: Obwodu Wołyńskiego i Tarnopolskiego. Ponadto udział wezmą również przedstawiciele jednostek…

Czytaj więcej

Zakończył się nabór do fazy pilotażowej II Etapu Programu Odpowiedzialnych Innowacji w ramach projektu ROSIE – Odpowiedzialne i Innowacyjne MŚP. Zgodnie z §5 ust.2. Regulaminu uczestnictwa przedsiębiorstwa z terenu województwa lubelskiego w fazie pilotażowej Programu Odpowiedzialnych Innowacji (Etap II) w ramach WPT3 RI Pilot Action  w projekcie ROSIE (Interreg Europa Środkowa) wybranych zostało 5 przedsiębiorstw:…

Czytaj więcej

W niedzielę we Lwowie zakończył się VII Festiwal Partnerstwa. Mieszkańcy miasta oraz liczni turyści odwiedzający stolicę obwodu lwowskiego zapoznali się ze smakami województwa lubelskiego oraz przedstawicielami jego sceny muzycznej. Festiwalowi Partnerstwa towarzyszyło Forum Partnerstwa, którego prelegenci zajęli się kwestią kultury i turystyki w rozwoju miast i regionów partnerskich z Polski i Ukrainy. W Forum Partnerstwa,…

Czytaj więcej