W dniu 11 marca  2021 r. wizytę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego złożył Pan Paweł Jaworski, Konsul Generalny RP w Hamburgu. Konsula przyjęli Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Jarosław Stawiarski oraz Sekretarz Województwa, Pani Róża Dyrka. Spotkanie miało charakter kurtuazyjny. Głównym tematem rozmów było wysondowanie możliwości współpracy między Województwem Lubelskim, a regionami niemieckimi z terenu Hamburskiego…

Czytaj więcej

Samorządowy Kongres Gospodarczy II Forum Regionów Trójmorza organizowany przez Województwo Lubelskie odbędzie się w formule online w dniach 27-28 kwietnia 2021 roku. Celem Kongresu jest zintegrowanie współpracy międzyregionalnej oraz networking biznesowy firm z Europy Środkowej i Wschodniej. Wydarzenie dedykowane jest przedstawicielom regionów Trójmorza, świata nauki, biznesu oraz mediów. Podejmowane inicjatywy, dla których elementem łączącym będzie…

Czytaj więcej

RegHub skupia europejskie miasta i regiony i ocenia wdrażanie polityki UE. Sieć została zainicjowana w 2018 r. i składa się z lokalnych i regionalnych urzędników publicznych (punktów kontaktowych), którzy zbierają od zainteresowanych stron specjalistyczne informacje zwrotne na temat doświadczeń z wdrażania istniejących polityk UE w terenie. Tym samym sieć wnosi perspektywę lokalną i regionalną do…

Czytaj więcej

Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego, wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom realizowania współpracy międzynarodowej jednostek samorządowych, podjął działania zmierzające do rozwijanie współpracy polsko-węgierskiej. W tym celu zrealizował dwa projekty z Instytutem Współpracy Polsko-Węgierskiej im. W. Felczaka w Warszawie. Projekt „Model polsko-węgierskiej międzynarodowej współpracy samorządowej” pozwolił na przeprowadzenie badania na temat stanu współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego…

Czytaj więcej

Ustanowienie Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze” UNESCO zbiegło się z zapowiedzią zmiany polityki rozwojowej obejmującej tereny przygraniczne Polski Wschodniej, które dotychczas były pomijane w dokumentach strategicznych zarówno na szczeblu regionalnym jak i rządowym.  Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 r., prace nad nowym Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027 oraz prace nad programami…

Czytaj więcej

W dniu 27 stycznia br. we współpracy Województwa Lubelskiego i Prowincji Henan odbyło się seminarium biznesowe, które zgromadziło władze obu regionów oraz przedsiębiorców reprezentujących szeroki wachlarz usług, m.in. logistycznych, transportowych, spożywczych, rolniczych, budowlanych. Seminarium otworzył He Jinping – Wicegubernator Prowincji Henan, który podkreślił wagę naszej współpracy i zaznaczył wzmocnienie jej rozwoju od 2016 roku, podczas…

Czytaj więcej

14 stycznia 2021 r. odbyło się XXX posiedzenie Polsko Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Po raz pierwszy w swej 30- sto letniej historii miało ono formę wideokonferencji. Organizatorem wydarzenia w tym roku była strona polska. Polsko- Niemiecka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej została powołana na mocy polsko- niemieckiego „Traktatu o…

Czytaj więcej

Świąteczne życzenia oraz przekazanie przewodnictwa w Domu Polski Wschodniej w Brukseli były okazją do spotkania marszałków województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. W tym roku nietypowo, bo bez tradycyjnego łamania się opłatkiem, ale po raz pierwszy w formule online. Wigilia DPW to nie tylko okazja, by podsumować dotychczasową działalność biur regionalnych, ale też czas,…

Czytaj więcej

„Wpływ pandemii koronawirusa na polsko- niemieckie stosunki międzyregionalne: kontakty i wymiana mimo pandemii- najlepsze praktyki z zakresu współpracy gmin, miast, społeczeństwa obywatelskiego” to temat tegorocznych obrad Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, które odbyły się 15 grudnia 2020 r., wyjątkowo, ze względu na obecną sytuację, w formie wideokonferencji. Organizatorem wydarzenia…

Czytaj więcej

Z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 30-lecia Interreg, program Interreg Europa przygotował publikację pt.: When Europe cooperates, regions benefit. Publikacja jest zbiorem 30 historii sukcesu („stories of success”) i przedstawia najciekawsze rezultaty, jakie osiągnęli wybrani partnerzy z trzydziestu państw europejskich, objętych programem Interreg Europa. Tematem jednej z historii są osiągnięcia Województwa Lubelskiego w projekcie…

Czytaj więcej

3 grudnia 2020 roku o godzinie 10.00 odbędzie się spotkanie online poświęcone Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele regionów krajów Inicjatywy Trójmorza, zainteresowani uczestnictwem w proponowanej przez Województwo Lubelskie formule współpracy międzyregionalnej, jaką jest Sieć. Jednym z najważniejszych tematów spotkania będzie szlak Via Carpathia, łączący większość państw regionu. Zostaną poruszone także takie…

Czytaj więcej

W dniu 28 listopada 2020 roku odbędą się obchody 87-ej rocznicy Wielkiego Głodu w Ukrainie. Holodomor, czyli Wielki Głód to sztucznie wywołana przez władze ZSRR klęska głodu, która miała miejsce w latach 1932-1933 na terenie ówczesnej Ukraińskiej SRR. W rezultacie działań zmierzających do kolektywizacji rolnictwa oraz ściągania obowiązkowych nieodpłatnych dostaw produktów rolnych zginęło od 3…

Czytaj więcej