Z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 30-lecia Interreg, program Interreg Europa przygotował publikację pt.: When Europe cooperates, regions benefit. Publikacja jest zbiorem 30 historii sukcesu („stories of success”) i przedstawia najciekawsze rezultaty, jakie osiągnęli wybrani partnerzy z trzydziestu państw europejskich, objętych programem Interreg Europa. Tematem jednej z historii są osiągnięcia Województwa Lubelskiego w projekcie…

Czytaj więcej

3 grudnia 2020 roku o godzinie 10.00 odbędzie się spotkanie online poświęcone Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele regionów krajów Inicjatywy Trójmorza, zainteresowani uczestnictwem w proponowanej przez Województwo Lubelskie formule współpracy międzyregionalnej, jaką jest Sieć. Jednym z najważniejszych tematów spotkania będzie szlak Via Carpathia, łączący większość państw regionu. Zostaną poruszone także takie…

Czytaj więcej

W dniu 28 listopada 2020 roku odbędą się obchody 87-ej rocznicy Wielkiego Głodu w Ukrainie. Holodomor, czyli Wielki Głód to sztucznie wywołana przez władze ZSRR klęska głodu, która miała miejsce w latach 1932-1933 na terenie ówczesnej Ukraińskiej SRR. W rezultacie działań zmierzających do kolektywizacji rolnictwa oraz ściągania obowiązkowych nieodpłatnych dostaw produktów rolnych zginęło od 3…

Czytaj więcej

Zdobądź stypendium Eiffel na wymarzone studia we Francji! Ten prestiżowy program stypendialny wspiera zagranicznych studentów chcących odbyć studia we Francji na poziomie magisterskim lub doktoranckim. Eiffel Excellence to prestiżowy program stypendialny francuskiego Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych, działający od 1999 roku. Skierowany jest do najzdolniejszych studentów zagranicznych, którzy chcieliby odbyć studia we Francji na poziomie…

Czytaj więcej

Jak przebiega realizacja projektów międzynarodowych w nowej rzeczywistości wywołanej COVID-19? Czy efekty projektów międzynarodowych wpływają i wpłyną na obecną i przyszłą rzeczywistość? Zagadnienia te były jednym z tematów spotkania online organizowanego w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości pn. „Nowa rzeczywistość na poziomie europejskim – projekty międzynarodowe w dobie pandemii COVID-19”. Spotkanie połączone było  z III spotkaniem Grupy…

Czytaj więcej

Województwo Lubelskie we współpracy z Instytutem Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego oraz Lubelskim Centrum Konferencyjnym organizuje w dniach 2-3 marca 2021 roku Samorządowy Kongres Gospodarczy i II Forum Regionów Trójmorza, który będzie miał formę on-line. Celem Kongresu jest zintegrowanie współpracy międzyregionalnej oraz gospodarczej na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. Wydarzenie dedykowane jest przedstawicielom regionów Trójmorza,…

Czytaj więcej

5 listopada odbyła się kolejna wizyta studyjna online organizowana przez jednego z partnerów projektu SCALE UP – Miasto Nottingham (Wielka Brytania). Brytyjscy partnerzy przedstawili uczestnikom spotkania swoje trzy dobre praktyki dotyczące wspierania MŚP, w szczególności skalowania biznesu. Pierwsza przedstawiona praktyka to Big House Accelerator. To program realizowany w partnerstwie z Nottingham Trent University oraz siecią…

Czytaj więcej

20 października Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski uczestniczył w warsztatach odbywających się w ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia i Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2020 w Brukseli, na których spotkali się czołowi przedstawiciele europejskiego sektora kolejowego. W wystąpieniu marszałek Jarosław Stawiarski podkreślił rolę i wkład kolei na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego europejskich regionów, zwrócił też uwagę na wyzwania…

Czytaj więcej

W dniu 20 października 2020 roku marszałek Jarosław Stawiarski weźmie udział jako panelista w warsztatach SMART RAIL FOR THE EU’S GREEN RECOVERY (Inteligentna Kolej dla Zielonej Odbudowy UE) w ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia. Marszałek Stawiarski jest sprawozdawcą opinii Europejskiego Komitetu Regionów na temat Europejskiego Roku Kolei 2021. Zachęcamy do oglądania streamu z warsztatów (dostępne języki: angielski,…

Czytaj więcej

W dniu 15 października br. odbyło się pierwsze lokalne spotkanie partnerów projektu „ Wsparcie atrakcyjności zawodów medycznych i opieki społecznej w regionach” (ERASMUS+). Udział w nim wzięli pracownicy Urzędu Marszałkowskiego reprezentujący Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, Kancelarię Marszałka oraz przedstawiciele Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. S. Liebharta…

Czytaj więcej

Marszałek Województwa Lubelskiego wziął udział w sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, która odbyła się w Brukseli. Jego opinia na temat Europejskiego Roku Kolei 2021 została przyjęta jednogłośnie podczas głosowania, które odbyło się 14 października. W wystąpieniu marszałek Stawiarski podkreślił rolę i wkład kolei na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego europejskich regionów, a także zwrócił uwagę na wyzwania…

Czytaj więcej

Pomnik „Solidarności polsko-węgierskiej” został odsłonięty w Lublinie. Monument znajduje się na skwerze przy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. W wydarzeniu zorganizowanym przez Centrum Spotkania Kultur z ramienia Województwa Lubelskiego udział wziął Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa. – My Węgrzy stoimy tutaj, by podziękować Państwu, że w 1956 roku bezinteresownie wsparliście rewolucję węgierską. W…

Czytaj więcej