Od marca 2022r. w Województwie Lubelskim trwają obchody upamiętniające 80. rocznicę Akcji Reinhardt. Obchody zostały zainaugurowane w dniu 17 marca w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie i potrwają do listopada 2023 r. W uroczystości zaangażowane są miasta, gminy i powiaty z województwa lubelskiego, w których przed wojną mieszkali polscy Żydzi. W wielu gminach trwają prace porządkowe…

czytaj więcej

Przewodnik dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, nowe projekty i plany współpracy zostały zaprezentowane w ramach spotkania online promującego rezultaty projektu SHAKER w dniu 22 lutego br. Spotkanie było skierowane do instytucji edukacyjnych, sektora zdrowia, opieki społecznej, administracji rządowej oraz samorządowej, jak również wszystkich potencjalnych interesariuszy programu ERASMUS+. Realizacja projektu SHAKER – Wsparcie atrakcyjności zawodów medycznych i…

czytaj więcej

Rozwój współpracy kulturalnej i gospodarczej stanowił przedmiot rozmów pomiędzy Ambasadorem Republiki Rwandy w Polsce, Panem Anastase Shyaka, i Członkiem Zarządu Województwa, Panem Bartłomiejem Bałabanem, który w imieniu Marszałka Województwa, Pana Jarosława Stawiarskiego, przyjął w dniu 16 lutego br. delegację rwandyjskich dyplomatów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Spotkanie miało miejsce w ramach wizyty Ambasadora na Lubelszczyźnie,…

czytaj więcej

15 lutego Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski oraz ukraińska delegacja, na czele której stanął Iurii Buczko, Zastępca Przewodniczącego Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, dokonali inspekcji zmodernizowanej kolei na odcinku Hrebenne–Rawa Ruska.  Modernizacja jest jednym z etapów procesu budowy europejskiej kolei w Ukrainie o szerokości torów 1435 mm, która docelowo zintegruje kraj z Unią Europejską. Docelowo zmodernizowany odcinek ma służyć…

czytaj więcej

Poszukiwanie rozwiązań, które okazują się przydatne w procesie wsparcia zdrowia psychicznego młodzieży w trakcie i po pandemii COVID-19 były przedmiotem dyskusji partnerów projektu ME-Health, którzy w dniach 6-10 lutego gościli w województwie lubelskim. Przedstawiciele instytucji z Austrii, Czech, Francji, Holandii i Polski wymienili się doświadczeniami w zakresie najlepszych praktyk, narzędzi i strategii, jakie stosowano w…

czytaj więcej

7 lutego br. Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Bartłomiej Bałaban spotkał się z 11-osobową delegacją z Austrii, której przewodniczyła Claudia Plakolm, Sekretarz Stanu ds. Młodzieży i Służby Cywilnej w Urzędzie Kanclerza Austrii. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ambasady Austrii w Warszawie, w tym Zastępczyni Ambasadora Michaela Pacher oraz grupa austriackich dziennikarzy. Delegacji towarzyszył Piotr Majchrzak, Konsul Honorowy…

czytaj więcej

Zawarcie umowy o współpracy, udział Obwodu w Sieci Regionów Trójmorza oraz wspólne projekty należały do głównych tematów oficjalnej wizyty delegacji z Zakarpackiej Rady Obwodowej w Lublinie. Wizyta Pierwszego Zastępcy Przewodniczącego Rady, Andrija Szekety, była związana z odbywającym się w Lublinie posiedzeniem Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Ukraina. Wicemarszałek Wojciechowski wyraził przekonanie, że Województwo Lubelskie…

czytaj więcej

Bazując na wcześniejszych, pozytywnych doświadczeniach z zakresu współpracy międzynarodowej, 4 regiony europejskie podjęły decyzję o realizacji wspólnego projektu dotyczącego atrakcyjności zawodów medycznych i opieki społecznej. Temat ten był i jest kluczowy dla społeczeństwa europejskiego z uwagi na starzejące się społeczeństwa i rosnące zapotrzebowanie na pracowników branży opiekuńczej. W tym kontekście narodziła się idea projektu SHAKER-…

czytaj więcej

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski w dniach 26-27 stycznia 2023 r. składa wizytę regionach partnerskich naszego województwa na Ukrainie. Wicemarszałek spotkał się z Przewodniczącym Rówieńskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, Witalijem Kovalem oraz jego zastępcą Sergiejem Gembergiem. Spotkanie było okazją do rozmów na temat wspólnych projektów z programu Interreg Next 2021-27 oraz udziału Obwodu Rówieńskiego w organizowanym…

czytaj więcej

W dniu 16 listopada 2022 delegacja Województwa Lubelskiego z Marszałkiem Jarosławem Stawiarskim na czele odbyła wizytę w Monachium. Głównym celem wyjazdu był udział w uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości połączonych z prezentacją Województwa Lubelskiego w Bawarii. Organizatorami wydarzenia były Województwo Lubelskie oraz Konsulat RP w Monachium. Wizyta w Monachium rozpoczęła się od oficjalnego spotkania Jarosława…

czytaj więcej

12 grudnia 2022 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Sieć Regionów Trójmorza – narzędzie współpracy regionów Europy Środkowej” zrealizowany przez Województwo Lubelskie przy współpracy z Instytutem Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Dyplomacja publiczna 2022”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu…

czytaj więcej

Jakie perspektywy rysują się przed Inicjatywą Trójmorza w najbliższej przyszłości, jakie szanse i zagrożenia związane są z rozwojem współpracy między państwami położonymi w tym obszarze – na te i wiele innych pytań odpowiedzi poszukiwali uczestnicy debaty – „Inicjatywa Trójmorza – rok 2022 i perspektywy na przyszłość”. Dyskusja odbyła się w Domu Polski Wschodniej w Brukseli. W debacie…

czytaj więcej