W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie 12 września 2019 roku otwarto wystawę „Wielcy Myśliciele Wielkiego Stepu. Historia i kultura Kazachstanu”. Wydarzenie jest objęte patronatem honorowym marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. Organizatorami wystawy są: Margulan Baimukhan – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Kazachstanu, Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Józef…

Czytaj więcej

W stolicy regionu partnerskiego Województwa Lubelskiego na Białorusi, Brześciu, świętowano 1000- lecie istnienie miasta. Obchodom towarzyszył festiwal sztuki ludowej, festiwal teatrów ulicznych, zawody sportowe i pokazy mody. Wśród delegacji m.in. z Holandii, Polski, Rosji, Słowacji i Węgier znaleźli się również przedstawiciele Województwa Lubelskiego. – Wierzę, że oba narody, które od wieków łączy historia, kultura oraz…

Czytaj więcej

Od 25 do 27 sierpnia 2019 roku w Chongqing (Chińska Republika Ludowa) przebywała delegacja z Województwa Lubelskiego, której przewodniczył Marszałek Województwa Jarosław Stawiarski. Delegacja udała się do Chongqing na zaproszenie burmistrza Tang Liangzhi przy okazji II edycji targów Smart China Expo 2019, które co  roku skupia ponad 20 000 gości z całego świata, w tym takich potentatów technologicznych…

Czytaj więcej

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze na Roztoczu, utworzenie Rezerwatu Biosfery „Roztocze”, popularyzacja marki „Roztocze” oraz dobre praktyki współpracy samorządów i organizacji pozarządowych były głównymi tematami konferencji odbywającej się w ramach projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”. Największe miasto Roztocza, Lwów, było miejscem spotkania przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych z Polski i Ukrainy. 30 sierpnia br.…

Czytaj więcej

W Białowieży odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Województwa Lubelskiego i Podlaskiego oraz Obwodu Brzeskiego i Grodzieńskiego. Celem spotkania było m.in. określenie zasad działania i zadań Polsko-Białoruskiej Grupy Roboczej ds. rozwoju turystyki. Utworzenie Polsko-Białoruskiej Grupy Roboczej ds. rozwoju turystyki to nowa inicjatywa Podkomisji ds. współpracy międzyregionalnej, działającej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej.…

Czytaj więcej

Finansowanie wspólnych projektów, potencjalne kierunki współpracy i wsparcie polsko-ukraińskich partnerstw na poziomie lokalnym były głównymi tematami spotkania przedstawicieli władz i organizacji pozarządowych z Obwodu Lwowskiego i Województwa Lubelskiego. Reprezentanci władz lokalnych i organizacji pozarządowych z Obwodu Lwowskiego uczestniczyli w roboczym spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Rozmowom przewodniczył Wicemarszałek Województwa Zbigniew Wojciechowski wraz z…

Czytaj więcej

W dniu 8 sierpnia gościem wicemarszałka Dariusza Stefaniuka był konsul honorowy RP w Las Vegas John Petkus. Głównym celem spotkania były rozmowy na temat kolejnych możliwości współpracy Województwa Lubelskiego z partnerami z USA, w tym głównie z Nevady. Jednym z elementów współpracy gospodarczej jest program NLAB Nevada -Lubelskie Acceleration Bridge. Podczas czerwcowej wizyty w USA,…

Czytaj więcej

Współfinansowany z programu Erasmus+ projekt CIVEEL „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy” zbliża się ku końcowi. Na ostatniej prostej wszyscy partnerzy projektu spotkali się we Francji, aby podsumować zrealizowane działania oraz rozważyć perspektywy dalszej współpracy. Wizyta we Francji była również okazją do promocji rezultatów projektu. W tym celu w dniu 10…

Czytaj więcej

„Aktywni dla Polski” to program stypendialny dla młodych osób pochodzenia polskiego z Ukrainy i Białorusi, które aktywizują się w swoich małych wspólnotach, prowadząc działalność polonijną. Jest to wyróżnienie dla osób, które kultywują polską tradycję, język i zwyczaje narodowe, jednocześnie działając na rzecz swoich społeczności. Ze stypendystami programu spotkał się p. Michał Mulawa, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego.…

Czytaj więcej

We Włoszech odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu ENES-CE: Collaboration between public bodies and citizen energy groups in implementing „local energy strategies in Central Europe”, realizowanego przez Województwo Lubelskie jako partnera,  w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020. W pierwszym dniu spotkania dokonano przeglądu działań projektowych, zaprezentowanych przez partnera wiodącego projektu Gminę Forli.  Następnie przedstawiciele…

Czytaj więcej

Rozwój ukraińskich regionów w świetle integracji euroatlantyckiej, efektywna współpraca pomiędzy biznesem, społecznościami lokalnymi i państwem a także odnawialne źródła energii i instrumenty finansowania zrównoważonego rozwoju były tematami IV Forum Rozwoju Regionalnego w Truskawcu na Ukrainie. Województwo Lubelskie podczas wydarzenia reprezentował Członek Zarządu Województwa, Zdzisław Szwed. Już od 4 lat koniec czerwca w Truskawcu to czas…

Czytaj więcej

W dniach 12 – 14 czerwca 2019 r. przebywała na Lubelszczyźnie delegacja Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej z Ukrainy. Delegacja, pod przewodnictwem pana Ihora Chulipy, Dyrektora Departamentu Gospodarki i Integracji  Europejskiej Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji poświęconej drogownictwu (12.06.2019), wzięła udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego Projektu (13.06.2019),  a następnie w wizycie studyjnej na…

Czytaj więcej