Do najcenniejszych pod względem przyrodniczym obszarów województwa można zaliczyć:

  • ogromne kompleksy leśne: Lasy Janowskie, Puszcza Solska, Lasy Włodawskie, Parczewskie oraz Kozłowieckie,
  • doliny rzeczne Wisły, Bugu (traktowane jako paneuropejskie korytarze ekologiczne),
  • ciepłolubne murawy o charakterze stepowym w okolicach Kazimierza Dolnego, Janowca, Łęcznej, Bychawy i Lublina,
  • murawy ostnicowe występujące jedynie w Dobrym oraz na górze Trzech Krzyży w Kazimierzu Dolnym,
  • Chełmskie Torfowiska Węglanowe,
  • kompleksy wodno-torfowiskowe na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim, a także występujące nie tylko w naturalnym środowisku przyrodniczym (ale i w starych kopalniach czy kamieniołomach) atrakcje geoturystyczne. Do obiektów geoturystycznych naszego regionu należą:
  • unikalne w skali Europy kredowe podziemia w Chełmie,
  • kamieniołomy wapieni kredowych i mioceńskich z nagromadzeniami skamieniałości paleontologicznymi na Roztoczu (to prawie sto stanowisk pełnych skrzemieniałych drzew, skamielin zwierząt morskich czy formacji geologicznych – wodospadów, szumów i jaskiń, które leżą w granicach projektowanego geoparku „Kamienny Las na Roztoczu”),
  • skamieniałe pnie drzew z okolic Siedlisk,
  • wąwozy lessowe w zachodniej części województwa lubelskiego, na północno-zachodnim skraju Wyżyny Lubelskiej. Obszar ten zwanych jest Krainą Lessowych Wąwozów i obejmuje największe ich skupisko w Europie.

Na uwagę zasługują również całe krainy geograficzne, takie jak: Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie (Równina Łęczyńsko-Włodawska) czy Roztocze, które są wyjątkowo cenne tak przyrodniczo, jak i krajobrazowo. 

 

Trzęsawisko na Porytowym Wzgórzu
Trzęsawisko na Porytowym Wzgórzu, Park Krajobrazowy Lasy Janowskie, fot. Andrzej Mitura
Stawy „Echo”
Stawy „Echo”, Roztoczański Park Narodowy, fot. Katarzyna Sadowy
Kamieniołom „Babia Dolina”, Park Krajobrazowy Puszczy
Kamieniołom „Babia Dolina”, Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej, fot. Iwona Sowińska-Fruhtrunk