Zarząd Województwa Lubelskiego w drodze uchwał może przyznawać:

1. Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”
Odznaka Honorowa

Jest to najwyższe odznaczenie przyznawane przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Wnioski o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” należy składać raz na kwartał.  Terminy składania wniosków:
– do 10 marca
– do 10 czerwca
– do 10 września
– do 10 grudnia.
Wnioski składane po tych terminach nie będą rozpatrywane.

Wnioski oraz zasady przyznawania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”

Uchwała w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.

2. Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego
Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego

Wnioski o nadanie Medalu Pamiątkowego Województwa Lubelskiego można składać w dowolnym terminie (nie ma ustalonego wzoru wniosku, należy przedstawić obszerne uzasadnienie).

Zasady przyznawania Medalu Pamiątkowego Województwa Lubelskiego

Więcej informacji uzyskają Państwo w Kancelarii Marszałka UMWL (ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. (81) 44 16 606, e-mail: kancelaria.marszalka@lubelskie.pl).