Zarząd Województwa Lubelskiego w drodze uchwał może przyznawać:

1. Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”
Odznaka Honorowa

Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem nadawanym osobom fizycznym, instytucjom oraz organizacjom, które poprzez całokształt działalności zawodowej i społecznej znacząco przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Województwa Lubelskiego.

Posiedzenia Komisji Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” odbywają się raz na kwartał. Terminy składania wniosków:

– do 10 marca,
– do 10 czerwca,
– do 10 września,
– do 10 grudnia.

do-pobraniaDO POBRANIA

 

2. Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego
Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego

Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego jest wyróżnieniem okolicznościowym dla tych, którzy przyczynili się do rozwoju województwa, działalności społecznej oraz zacieśnienia więzi pomiędzy mieszkańcami Województwa Lubelskiego. Wnioski o przyznanie Medalu Pamiątkowego Województwa Lubelskiego można składać przez cały rok.

do-pobraniaDO POBRANIA

 

Wypełniony formularz wniosku na Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” oraz Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego należy:

  • przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kancelaria@lubelskie.pl załączając zeskanowany i podpisany wniosek,
  • złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w godzinach jego pracy (ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin, parter budynku, w godzinach 7:30-15:30),
  • przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym, na adres: ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin),
  • przesłać drogą elektroniczną przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu.

Więcej informacji uzyskają Państwo w Kancelarii Marszałka UMWL (ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. (81) 478 12 66, e-mail: kancelaria.marszalka@lubelskie.pl