Uprzejmie informujemy, że w dniach 15-16 listopada 2022 r. w Lublinie odbędzie się kolejna edycja konferencji pn. „Rola energetyka gminnego w kreowaniu lokalnych inicjatyw energetycznych”, która będzie wydarzeniem towarzyszącym w trakcie trwania Targów Energetycznych ENERGETICS w Lublinie i jednocześnie stanowić będzie kontynuację procesu szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych realizowanych w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Konferencja podsumowująca cykl szkoleń połączona będzie z wyjazdem studyjnym do Wólki Rokickiej, gdzie uczestnicy zapoznają się z osiągnięciami Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego na przykładzie biogazowni wykorzystującej odpady komunalne do produkcji biogazu.

Program konferencji Rola energetyka gminnego w kreowaniu lokalnych inicjatyw energetycznych listopad 2022 r.