Ukraińska flaga i na niej napis Solidarni z Ukrainą oraz po prawej stronie znajduje się logotyp województwa lubelskiego

Wyrażamy solidarność z Narodem Ukraińskim! Nasi sąsiedzi stoją przed groźbą niczym nie sprowokowanego ataku, który jest zaprzeczeniem podstawowych zasad demokracji i relacji międzynarodowych. W tych trudnych chwilach chcemy przekazać wyrazy wsparcia i stanowczo powiedzieć, że suwerenność i integralność terytorialna Ukrainy to podstawowy aksjomat demokratycznej Europy.

Obywatele Ukrainy, jednoznacznie opowiadacie się za życiem w prosperującym i demokratycznym państwie, opartym na wspólnych wartościach z innymi Państwami Europy. Dzisiaj chcemy wyrazić gorące wsparcie tych starań i zapewnienie, że Samorząd Województwa Lubelskiego dołoży wszelkich starań, by to marzenie pomóc ziścić.

Opowiadamy się po stronie pokoju i po stronie prawa do życia i samostanowienia. Jesteśmy z Ukraińcami!

do-pobraniaDO POBRANIA

Pomoc dla osób uciekających do Polski z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Szkolenia z języka polskiego dla osób uciekających do Polski   z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Wsparcie dla osób uciekających do Polski z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę – projekty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)


Допомога людям, які втікають до Польщі з України у зв’язку з нападом Російської Федерації на Україну, що фінансується Регіональною оперативною програмою Люблінського воєводства на 2014-2020 роки

Навчання польською мовою для людей, які втікають до Польщі з України у зв’язку з нападом Російської Федерації на Україну, фінансується Регіональною оперативною програмоюЛюблінського воєводства на 2014-2020 роки

Підтримка людей, які втікають до Польщі з України у зв’язку з нападом Російської Федерації на Україну – проекти Регіональної операційної програми Люблінського воєводства на 2014-2020 роки (фінансування з Європейського соціального фонду