Puławski Park Naukowo-Technologiczny, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Bank Gospodarstwa Krajowego zapraszają na konferencję poświęconą Funduszom Europejskim nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 dla przedsiębiorców. W dniu 23 marca 2023 r. w siedzibie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego odbędzie się konferencja, na której operatorzy nowych funduszy UE, przedstawią ofertę i założenia nowych programów operacyjnych skierowanych głównie do…

czytaj więcej

Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 oferuje wsparcie lubelskich firm niemal na każdym etapie ich rozwoju. Począwszy od prowadzenia prac badawczych i wdrażania innowacyjnych pomysłów po inwestycje w OZE i promocję przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. Zapraszamy do przeglądu działań wdrażanych przez LAWP w 2023 r.! Nabory dla firm w I połowie 2023 W pierwszej połowie…

czytaj więcej

W dniach 6-8 lutego 2023 roku w Lublinie odbyła się wizyta przedstawicieli Regionu Centralnego Dolnej Loary (Francja): Pana Aurelien Montague – Dyrektora Naukowego w Instytucie Le Studium oraz Pani Alexi Soussen – Dyrektora Operacyjnego Programu Cosmetosciences. Wizyta gości z Francji była już kolejną z cyklu spotkań i wymiany doświadczeń w ramach zapoczątkowanej współpracy przy projekcie…

czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 17 stycznia 2023 r. zatwierdził Zasady naboru i pracy ekspertów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ogłosiła nabór ekspertów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w zakresie dziedzin i specjalizacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz…

czytaj więcej

Województwo Lubelskie w dniu 11 stycznia 2023 roku podpisało porozumienie o współpracy z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach. Celem porozumienia jest wyrażenie zainteresowania i deklaracja współpracy w zakresie wsparcia tworzenia Wielopodmiotowej Platformy Innowacji w ramach realizowanego przez IUNG projektu MainstreamBIO, finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Horizon Europe…

czytaj więcej

Do 26 stycznia 2023 r. trwa przyjmowanie zgłoszeń do udziału w piątej edycji Konkursu Start-Up-Med – imprezie towarzyszącej VIII Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress), który odbędzie się w dniach 9-10 marca 2023 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. VIII Kongres Wyzwań Zdrowotnych  – strona internetowa wydarzenia (link otwiera się w nowym oknie) V Konkurs Stat-Up-Med  – informacje i formularze do pobrania (link otwiera…

czytaj więcej

Polski Fundusz Rozwoju opracował narzędzie, które pomaga w ocenie poziomu gotowości do cyfryzacji, transformacji energetycznej oraz rozwoju innowacji. Badanie dostępne jest nie tylko dla dużych firm, ale również dla firm z sektora MŚP. Firmy mogą bezpłatnie korzystać z diagnostyki i doradztwa ekspertów Polskiego Funduszu Rozwoju. Za pomocą Badania Dojrzałości Innowacyjnej przekazywane są przedsiębiorstwom praktyczne wskazówki…

czytaj więcej

W dniach 18-19 listopada 2022 r. w Murcji odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego oraz konferencja podsumowująca dotychczasowe działania projektu SCALE-UP (Program Interreg Europa), którego organizatorem było INFO Murcia (Instytut Rozwoju utworzony przez władze Regionu Murcja). Wydarzenie stanowiło zwieńczenie trzyletnich prac prowadzonych przez sześć regionów Europy nad usprawnieniem instrumentów polityki odnoszących się do wsparcia potencjału MŚP…

czytaj więcej

W dniu 10 listopada b.r. miało miejsce spotkanie on-line z Panem Dariuszem Wiatrem przedstawicielem Banku Światowego doradzającego Komisji Europejskiej. Tematem spotkania były dobre praktyki z regionów, które warto propagować i upowszechniać. Za taką  potencjalną dobrą praktyką uznano ideę Wspólnych Przedsięwzięć. W trakcie spotkania omówiono doświadczenia i spostrzeżenia dot. realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia Województwa Lubelskiego z Narodowym…

czytaj więcej

W dniu 10 listopada br. z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju i Technologii odbyło się zdalne spotkanie regionów w celu wypracowania ustaleń w zakresie dostosowania narzędzia SmartRadar do potrzeb monitorowania inteligentnych specjalizacji. Omówione zostały potrzeby użytkowników związane z funkcjonowaniem narzędzia i zasilaniem danymi, a także zaprezentowano instruktaż korzystania z narzędzia SmartRadar, co ma szczególne znaczenie dla prawidłowego…

czytaj więcej

W dniach 13-14 października 2022 roku w Józefowie koło Warszawy odbyło się 12 posiedzenie Grupy Konsultacyjnej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji działającej przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Spotkanie prowadziła Pani Marlena Tryka – Dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej MRiT. Posiedzenie grupy poświęcone było m.in. tematyce ostatnich działań w ramach realizacji projektu Krajowa Inteligentna Specjalizacja, a…

czytaj więcej

W dniu 13 września 2022 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się posiedzenie Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji pod przewodnictwem Województwa Lubelskiego przy Konwencie Marszałków Województw RP. Posiedzenie Zespołu Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji prowadzili: Elwira Lorenz –p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Mariusz Bobel –…

czytaj więcej