Deklaracja dostępności

1.    Wstęp deklaracji oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie (ul. Grottgera 4, 20‑029 Lublin, tel. 81 44 16 600, e‑mail: info@lubelskie.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.lubelskie.pl

2.    Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-11

3.    Status pod względem zgodności z ustawą

Ta strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • na stronie internetowej znajdują się dokumenty i pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • nie wszystkie elementy wizualne zawierają ścieżkę dźwiękową z napisami dla niesłyszących;
 • nie wszystkie elementy multimedialne posiadają możliwą do uruchomienia bezwzrokowo, poprawnie sformułowaną audiodeskrypcję i/lub przygotowaną transkrypcję;
 • mogą zdarzać się błędne opisy alternatywne zdjęć;
 • na stronie umieszczane są dokumenty od innych podmiotów, które mogą nie spełniać wymagań dostępności.

4.    Data sporządzenia deklaracji dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodnie z art. 11 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych data ostatniego przeglądu: 2022-03-22

5.    Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

6.    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wszystkie problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej możesz zgłosić do Magdaleny Mgłowskiej; kontakt mailowy na adres magdalena.mglowska@lubelskie.pl; kontakt telefoniczny: 81 44 16 506.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Koordynator do spraw dostępności w UMWL

7.    Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów. Zgłaszając takie żądanie podaj:

 • swoje imię i nazwisko;
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, email);
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść;
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do kierownictwa naszego urzędu i poinformować Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich

8.    Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie znajduje się przy ul. Artura Grottgera 4, 20‑029 Lublin

Do budynku Urzędu prowadzi główne wejście od ul. Artura Grottgera oraz wejście boczne zlokalizowane z prawej strony budynku od ul. Marii Curie-Skłodowskiej. Wejście główne prowadzi przez duże przeszklone drzwi, gdzie po prawej stronie znajduje się domofon, który pozwala na przywołanie portiera. Przestrzenie komunikacyjne budynku wolne są od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy). Urząd zapewnia informację na temat rozkładu poszczególnych departamentów i pomieszczeń w sposób wizualny – tablica informacyjna znajdująca się po prawej stronie od wejścia głównego oraz poprzez informację otrzymaną w Kancelarii Ogólnej (recepcja). Do Kancelarii Ogólnej należy się kierować po pokonaniu 5m do 7m na wprost od wejścia głównego i kierować się na prawo. Na wprost wejścia głównego znajdują się cztery windy oraz po 1 windzie na prawo i lewo od wind usytuowanych centralnie po przejściu z holu głównego. Windy wyposażone są w przyciski opisane alfabetem Braille’a, przycisk poziomu zero (wejście główne) jest wyróżniony otoczką w odblaskowym kolorze. Windy wyposażone są również w system dźwiękowy informujący o numerze piętra. Przy windach bocznych znajdują się klatki schodowe, gdzie początek i koniec biegu schodów oznaczone są naklejonymi taśmami. Na każdej kondygnacji znajdują się 2 toalety przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, usytuowane w prawej i lewej części budynku.

Oznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej znajduje się na poziomie -1 garażu, do którego wjazd zlokalizowany jest na lewo od wejścia głównego do budynku przy ul. Grottgera 4. Po wjeździe na parking należy nacisnąć guzik przywołujący portiera. Zachęcamy, aby osoba z niepełnosprawnościami, chcąca skorzystać z miejsca parkingowego poinformowała o swojej wizycie w urzędzie pod nr tel. 81 44 16 500 co najmniej dzień wcześniej.

9.    Obsługa osób z niepełnosprawnościami

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN przy załatwianiu spraw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz w Filiach Urzędu w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu, prosimy o:

 • kontakt SMS/MMS pod nr 661 166 190;
 • poprzez inną osobę;
 • telefonicznie pod nr 81 44 16 600 lub 661 166 190;
 • przesłanie wiadomości faxem pod nr 81 44 16 649;
 • przesłanie e-maila na adres: info@lubelskie.pl

Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony powyżej, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Wcześniejszej wskazanie sprawy ułatwi i przyspieszy jej załatwienie. Urząd zapewnia możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

10.    Dodatkowe informacje

 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie nie posiada aplikacji mobilnej.