Finał konkursu ekologicznego „Człowiek w środowisku”

To było wyjątkowe wydarzenie. Trzeciego marca br. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbył się finał wojewódzkiego konkursu ekologicznego dla szkół ponadpodstawowych pt. „CZŁOWIEK W ŚRODOWISKU”, organizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Był to ostatni etap konkursowych zmagań, a następnie uroczysta gala połączona z wręczeniem nagród. Warto podkreślić, że laptopy dla trzech zwycięzców oraz noclegi podczas warsztatów terenowych dla 50. finalistów ufundował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – jeden ze współorganizatorów projektu.

Emocje towarzyszyły nam od rana do późnego popołudnia. Pierwszym punktem programu było przeprowadzenie godzinnego testu wiedzy składającego się z 60. pytań typu zamkniętego, jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, w którym uczestniczyło ponad 180. finalistów. Po nim przyszedł czas na wystąpienia przedstawicieli organizatora i zaproszonych gości. Kilka słów do zgromadzonych skierował najpierw rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, a następnie m.in. Barbara Wróbel – dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa, reprezentująca Wojewodę Lubelskiego, Janusz Bodziacki – dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego, Teresa Misiuk – Lubelska Kurator Oświaty.

Ciekawie prezentowała się kolejna część gali finałowej, czyli referaty o pięknie naszej lubelskiej przyrody, które wygłosili: mgr inż. Andrzej Wojtyło – dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego (pt. „Roztoczański Park Narodowy w służbie ochrony przyrody Roztocza”), mgr inż. Jarosław Szymański – dyrektor Poleskiego Parku Narodowego (pt. „Na moczary i do kniei. Polesie w Naturze”) oraz dr Arkadiusz Iwaniuk – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie (pt. „Czynna ochrona przyrody prowadzona przez RDOŚ w Lublinie”).

Po dawce przyrodniczej wiedzy przyszedł czas na muzyczne ekscytacje. Zgromadzeni w auli Centrum Kongresowego UP goście mieli okazję obejrzeć i wysłuchać występ Chóru Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a następnie koncert Zespołu Pieśni i Tańca “Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

Emocje sięgnęły zenitu podczas ostatniego punktu finałowego programu – rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród. Poznaliśmy tu nie tylko trzech zwycięzców, ale i laureatów kolejnych miejsc, dla których organizator i partnerzy również przygotowali swoje upominki. Siedem osób otrzymało tu wartościowe pozycje książkowe, natomiast pierwszych 50 finalistów konkursu promesy udziału w dwudniowych warsztatach terenowych zorganizowanych w parkach narodowych na terenie województwa lubelskiego (Poleskim i Roztoczańskim). W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego trofea przyrodniczym omnibusom wręczał i rozległej wiedzy gratulował dyr. Janusz Bodziacki.

Konkurs w pigułce

  • Organizatorami konkursu byli: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji; Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie; VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie; I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie; Roztoczański Park Narodowy; Poleski Park Narodowy; Kurier Lubelski.
  • Partnerami przy organizacji projektu zostali: Kuratorium Oświaty w Lublinie i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie.
  • Konkurs został objęty patronatem honorowym przez: JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – Prof. dra hab. Krzysztofa Kowalczyka, Wojewodę Lubelskiego – Lecha Sprawkę, Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego; Lubelską Kurator Oświaty – Teresę Misiuk.
  • Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem medialnym przez TVP3 Lublin, Radio Lublin i Kurier Lubelski.
  • Konkurs był kierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu woj. lubelskiego i miał na celu pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii, ochrony środowiska, inżynierii środowiska, gospodarki obiegu zamkniętego, ekoenergetyki, poznanie środowiska przyrodniczego, uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody, propagowanie nauk przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych, rozwijanie i pogłębianie zainteresowania otaczającym światem, doskonalenie umiejętności obserwacji, wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw ekologicznych, promocję walorów przyrodniczo-krajobrazowych województwa lubelskiego, rozwijanie zdolności i kreatywności uczniów.
  • W ramach przygotowania do I i II etapu konkursu, w roku szkolnym 2022/2023, na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyły się dwie edycje Wielkiej Lekcji „Człowiek w środowisku” oraz warsztaty tematyczne w laboratoriach na Wydziale Inżynierii Produkcji.
  • Do udziału w I etapie konkursu, który odbył się w dniu 2 grudnia 2022 r. w 68 szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa lubelskiego, zgłosiło się 1300 uczniów.
  • Natomiast do finału konkursu, który odbył się w dniu 3 marca 2023 r., zakwalifikowało się 187 uczniów z 64 szkół ponadpodstawowych.

galeriaGALERIA