Podstawa prawna konsultacji. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.); ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.); ustawa z…

czytaj więcej

Podstawa prawna konsultacji. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.); ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.); ustawa z…

czytaj więcej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, wychodząc na przeciw potrzebom, w dniu 20 maja 2022 r. na parkingu przed swoją siedzibą przy ul. Diamentowej 2 w Lublinie organizuje terenową akcję poboru krwi. Szczegółowe informacje na temat terenowej akcji poboru krwi (link otwiera się w nowym oknie) „ Twoja Krew może uratować czyjeś życie. Bądź częścią pozytywnej…

czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego, po nierozstrzygnięciu pierwszego konkursu, ponownie ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2022 pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim na lata 2020 – 2025” Potrzeba realizacji niniejszego programu wynika przede wszystkim z sytuacji epidemiologicznej. Streptococcus pneumoniae jest jednym z najczęstszych…

czytaj więcej

Informacja w przedmiocie konsultacji: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie, realizując podjętą przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 4 maja 2022 r. uchwałę nr CCCLXI/6242/2022 Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki…

czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2022 pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim na lata 2020 – 2025” Potrzeba realizacji niniejszego programu wynika przede wszystkim z sytuacji epidemiologicznej. Streptococcus pneumoniae jest najczęstszym patogenem wywołującym zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych…

czytaj więcej

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie, realizując podjętą przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 5 kwietnia 2022 r. uchwałę Nr CCCLIII/6120/2022 Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu – uprzejmie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi…

czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w 2022 roku pn. „Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy na lata 2022 – 2026 (kontynuacja programu realizowanego w latach 2012-2015 oraz 2017-2021)”. Zespoły bólowe kręgosłupa stanowią istotny problem współczesnej medycyny. Uznawane są za jeden z ważniejszych…

czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert, na wybór realizatora w 2022 roku programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2022 – 2026 (kontynuacja programu realizowanego w latach 2014 – 2021)”. Nowotwory skóry są jednymi z najczęściej spotykanych nowotworów. Czerniak – jego najbardziej złośliwa forma mimo że stanowi…

czytaj więcej

Podstawa prawna konsultacji. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.); ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.); ustawa z…

czytaj więcej

Podstawa prawna konsultacji. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.); ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.); ustawa z…

czytaj więcej

Informacja w przedmiocie konsultacji: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie, realizując podjętą przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 20 stycznia 2022 r. uchwałę Nr CCCXXXI/5802/2022 Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki…

czytaj więcej