Pracownicy dydaktyczni Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, University of Žilina, The Institute of Technology, Business in České Budějovice, University of Ljubljana oraz University of Zagreb, prowadzą międzynarodowe badania naukowe, obejmujące Polskę, Czechy, Słowację, Chorwację i Słowenię. Tematem badań są zmiany mobilności mieszkańców, po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. Zapraszamy Państwa do udziału w…

Czytaj więcej

W dniu 18 listopada w krajach Unii Europejskich, już po raz trzynasty obchodzimy  Europejski Dzień Wiedzy Antybiotykach. Został on ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską na wniosek Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób. W dniach 18-24 listopada 2020 roku obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 2015…

Czytaj więcej

W związku z eskalacją epidemii choroby wywołanej wirusem SARS–CoV–2, zaistniała konieczność podjęcia na terenie całego kraju działań na niespotykaną dotąd skalę i przyjęcia niestandardowych rozwiązań. Jednym z nich jest tworzenie szpitali tymczasowych. Wychodząc naprzeciw konieczności zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego oraz realizując misję wyznaczoną przez Rząd RP, Wojewoda Lubelski PILNIE poszukuje osób gotowych do…

Czytaj więcej

Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął cykl filmów z profilaktyczno-treningowym programem „8 tygodni do zdrowia”, który dostępny jest za darmo na kanale YT Akademia NFZ. „8 tygodni do zdrowia” to świadome kreowanie zdrowego stylu życia opartego na odpowiedniej dawce ruchu, zbilansowanej diecie i wsparciu psychologicznym. Możemy go wprowadzić w życie, w ramach działań profilaktycznych, zapobiegając narastającej fali…

Czytaj więcej

Przedmiotem konsultacji była uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej. Omówienie przebiegu konsultacji. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu…

Czytaj więcej

Biuro Profilaktyki Zdrowotnej NFZ rozpoczęło cykl filmów edukacyjnych „Bezpieczni w czasie epidemii”. Każdy z 10 odcinków dotyczy właściwych zachowań w różnych obszarach codziennego życia w dobie COVID-19. Zaproszeni do projektu eksperci odpowiadają na najczęściej zadawane pytania : jak bezpiecznie się leczyć, gdzie szukać pomocy w razie nagłego zachorowania, gdzie szukać wiarygodnych i opartych na dowodach…

Czytaj więcej

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie uprzejmie informuje, że Samorząd Województwa Lubelskiego dokonał wyboru realizatorów następujących programów polityki  zdrowotnej. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim w latach 2016-2021”. Program skierowany jest do dzieci od 2 do 5 roku życia zamieszkałych na terenie województwa…

Czytaj więcej

Centrum e-Zdrowie serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dostępne w ramach Projektu „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami wiązanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”. Na stronie Projektu dostępny jest już harmonogram szkoleń do końca 2020 roku. Szkolenia dedykowane są…

Czytaj więcej

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej Informacja w przedmiocie konsultacji: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie, realizując podjętą przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 21 lipca 2020 r. uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w…

Czytaj więcej

Fundacja Urszuli Jaworskiej przy współpracy sektora prywatnego i publicznego w tym Ministerstwa Zdrowia, stworzyła projekt pod nazwą Pacjent w badaniach klinicznych, który został objęty patronatem Ministerstwa Rozwoju i Rzecznika Praw Pacjenta.  Celem projektu jest dostarczenie pacjentom i ich rodzinom  rzetelnej i aktualnej wiedzy na temat badań klinicznych, standardów, zasad i wymagań dotyczących procesu przystępowania do…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert, na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2020 pod nazwą „Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2018 – 2021 (kontynuacja programu realizowanego w latach 2014 – 2017)”. Nowotwory skóry to najliczniejsza grupa nowotworów złośliwych, która zajmuje pierwsze miejsce w statystyce onkologicznych chorób skóry. Biorąc…

Czytaj więcej

W związku z Akcją Społeczną „Koronawirus 2020” zorganizowaną przez Biuro Organizacyjne i Programowe Akcji przy Fundacji Centrum Art-Plus w Krakowie, dotyczącą profilaktyki i działań informacyjnych w zakresie przeciwdziałania rozpowszechnianiu się epidemii choroby COVID -19 prezentujemy dwa krótkie filmy informacyjne dotyczące walki z epidemią COVID-19, wywołaną przez SARS CoV-2.    

Czytaj więcej