Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert, na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2023 pod nazwą „Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2022-2026 (kontynuacja programu realizowanego w latach 2014-2021)”. Nowotwory skóry to najliczniejsza grupa nowotworów złośliwych, która zajmuje pierwsze miejsce w statystyce onkologicznych chorób skóry. Biorąc pod uwagę płeć, problem…

czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2023 pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim na lata 2020 – 2025”. Potrzeba realizacji niniejszego programu wynika przede wszystkim z sytuacji epidemiologicznej. Streptococcus pneumoniae jest najczęstszym patogenem wywołującym zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych u osób…

czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w 2023 roku pn. „Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy na lata 2022 – 2026 (kontynuacja programu realizowanego w latach 2012-2015 oraz 2017-2021)”. Uwarunkowania cywilizacyjne takie jak: pośpiech, stres, ogólny wzrost intensywności życia powodują wzrost liczby chorych…

czytaj więcej

Informacja w przedmiocie konsultacji: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie, realizując podjętą przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 21 lutego 2023 r. uchwałę nr CDXXXI/7611/2023 Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki…

czytaj więcej

Podstawa prawna konsultacji. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.); ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.); ustawa z…

czytaj więcej

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie, realizując podjętą przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 10 stycznia 2023 r. uchwałę nr CDXXII/7439/2023 Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Kolejowemu Szpitalowi Uzdrowiskowemu w Nałęczowie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – uprzejmie informuje o…

czytaj więcej

W ramach projektu Fundacji Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa oraz Instytutu dla Zdrowej i Lepszej Starości we współpracy z Kliniką Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pn. „Audyt obywatelski leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce” finansowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG powstała polska wersja…

czytaj więcej

Podstawa prawna konsultacji. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.); ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.); ustawa z…

czytaj więcej

Informacja w przedmiocie konsultacji Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie, realizując podjętą przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 15 listopada 2022 r. uchwałę nr CDX/7102/2022 Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w  sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Leczniczemu w  Lublinie –…

czytaj więcej

W dniach 18-24 listopada 2022 roku obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 2015 r. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na narastające zagrożenie związane ze zjawiskiem oporności drobnoustrojów na antybiotyki i ma na celu zwiększenie świadomości na temat globalnej oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i zachęcenie ogółu społeczeństwa, pracowników ochrony…

czytaj więcej

Podstawa prawna konsultacji. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.); ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.); ustawa z…

czytaj więcej

Podstawa prawna konsultacji. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.); ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.); ustawa z…

czytaj więcej