Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej Informacja w przedmiocie konsultacji: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie, realizując podjętą przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 21 lipca 2020 r. uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w…

Czytaj więcej

Fundacja Urszuli Jaworskiej przy współpracy sektora prywatnego i publicznego w tym Ministerstwa Zdrowia, stworzyła projekt pod nazwą Pacjent w badaniach klinicznych, który został objęty patronatem Ministerstwa Rozwoju i Rzecznika Praw Pacjenta.  Celem projektu jest dostarczenie pacjentom i ich rodzinom  rzetelnej i aktualnej wiedzy na temat badań klinicznych, standardów, zasad i wymagań dotyczących procesu przystępowania do…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert, na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2020 pod nazwą „Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2018 – 2021 (kontynuacja programu realizowanego w latach 2014 – 2017)”. Nowotwory skóry to najliczniejsza grupa nowotworów złośliwych, która zajmuje pierwsze miejsce w statystyce onkologicznych chorób skóry. Biorąc…

Czytaj więcej

W związku z Akcją Społeczną „Koronawirus 2020” zorganizowaną przez Biuro Organizacyjne i Programowe Akcji przy Fundacji Centrum Art-Plus w Krakowie, dotyczącą profilaktyki i działań informacyjnych w zakresie przeciwdziałania rozpowszechnianiu się epidemii choroby COVID -19 prezentujemy dwa krótkie filmy informacyjne dotyczące walki z epidemią COVID-19, wywołaną przez SARS CoV-2.    

Czytaj więcej

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie uruchamiają telefoniczne porady psychologiczne i psychologiczno-pedagogiczne. Potrzebujący pomocy i wsparcia mogą kontaktować się z psychologami od poniedziałku 23 marca br. Ostatnie doświadczenia, jakie nas jako społeczeństwo dotykają, możemy z całą pewnością określić jako sytuację kryzysową. Kryzys następuje wtedy, gdy…

Czytaj więcej

W związku z odnotowaną na świecie (w tym także z potwierdzonym przypadkiem w Polsce) serią zachorowań wywołanych koronawirusem 2019 nCoV, przedstawiamy podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19. Czym jest koronawirus? Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Jak często występują objawy? Ciężki…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2020 pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim w latach 2016 – 2021”. Infekcje wywoływane przez pneumokoki są nadal jednym z problemów zdrowia publicznego. Bakterie te mogą być przyczyną groźnych dla życia i zdrowia…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2020 pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim na lata 2020 – 2025”. Potrzeba realizacji niniejszego programu wynika przede wszystkim z sytuacji epidemiologicznej. Streptococcus pneumoniae jest najczęstszym patogenem wywołującym zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych…

Czytaj więcej

Profilaktyka chorób kręgosłupa – konkurs ofert Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert na wybór w roku 2020 realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy na lata 2017 – 2021 (kontynuacja programu realizowanego w latach 2012-2015)” Potrzeba realizacji niniejszego programu wynika przede wszystkim z trudnej sytuacji…

Czytaj więcej

OCENA ZASADNOŚCI ZASTOSOWANIA PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie informuje, że zgodnie z art. 18 ust. 3, ust. 10 pkt 2 z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm.), lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii upoważnionym przez…

Czytaj więcej

Informacja w przedmiocie konsultacji: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie, realizując podjęte przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 17 grudnia 2019 r. uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmian statutów podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego – uprzejmie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność…

Czytaj więcej