Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego prowadzi za pośrednictwem Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych następujące kampanie edukacyjne: 

1. „Lubelskie – wspólnie dla pszczół” 

2. „Lubelskie dla środowiska” 

3. „Lubelskie spotkania z przyrodą”