Krajobrazowe zdjęcie grudnia wybrane!

Fotografia Joanny Wacławik pt. „Wierzba nad ruczajem” została dwunastym i ostatnim finałowym zdjęciem miesiąca w tegorocznej instagramowej akcji „Kierunek lubelskie krajobrazy”. Autorka otrzyma za to kartę upominkową o wartości 500 zł oraz… szansę na nagrodę roku, czyli 1500 zł za najciekawsze zdjęcie Anno Domini 2022. Wszystkie te nagrody ufundował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, który organizując akcję, chce przyciągnąć do parków krajobrazowych i narodowych oraz zainteresować nimi tak mieszkańców regionu, jak i odpoczywających tu turystów. A warto! Te lubelskie obszary chronione to prawdziwa skarbnica przyrodniczych perełek, a także sieć szlaków i ścieżek turystycznych biegnących wśród czarujących pejzaży.

Jednym z nich jest zatrzymany w kadrze baśniowy pejzaż z wierzbą w roli głównej, który pani Joanna zobaczyła i utrwaliła na zdjęciu 10 grudnia 2022 r. pod Łęczną na terenie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego. Park ten ma wydłużony kształt i ciągnie się wąskim pasem wzdłuż doliny Wieprza na długości około 25 kilometrów, a jego szerokość jest bardzo zmienna, od około 300 metrów do ponad 2,5 kilometra. Co ciekawe, park wraz z otuliną odznacza się wyraźnym zróżnicowaniem typów krajobrazu. W południowej części dolina Wieprza jest szeroka i silnie zabagniona. W części północnej na odcinku pomiędzy Ciechankami Krzesimowskimi a Kijanami jest ona wąska, kręta i ma charakter przełomu przez wzniesienia Wyżyny Lubelskiej, a jej krawędzie wznoszą się miejscami do ponad 20 metrów i są porozcinane jarami i wąwozami. Największą wartość przyrodniczą ma zachowana w naturalnym stanie dolina rzeki Wieprz z meandrami, zakolami i starorzeczami oraz liczne, położone w jej obrębie, rozległe obszary podmokłe, wilgotne łąki, torfowiska i doły potorfowe, gdzie występują wartościowe zbiorowiska roślinności torfowiskowej, szuwarowej i wodnej, a także łęgi i olsy. Unikalnym w skali kraju, a jednocześnie najrzadszym chronionym zwierzęciem występującym na obszarze Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego jest żółw błotny. Więcej o Nadwieprzańskim Parku Krajobrazowym.

Pani Joannie serdecznie gratulujemy, a wszystkich dwunastu finalistów i fanów akcji zapraszamy do śledzenia wiadomości z urzędu. Już wkrótce podamy, czyjej fotografii komisja konkursowa przyznała tytuł zdjęcia roku 2022.

galeriaGALERIA