POLITYKA PRYWATNOŚCI/COOKIES

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej www.lubelskie.pl. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są uzyskiwane bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies.

 

Administrator danych i kontakt do niego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Województwo Lubelskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego z siedzibą przy ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. 81 44, e-mail info@lubelskie.pl

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@lubelskie.pl.

 

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane przetwarzane są w celu prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, która służy do informowania o działaniach prowadzonych lub wspieranych przez Administratora oraz promocji Województwa Lubelskiego, do analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników.

Podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art.11 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa tj. promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa oraz art. 15a ww. ustawy tj. jawność działania organów województwa.

 

Wykorzystywanie plików cookies

„Ciasteczko” (ang. cookie) jest to niewielki plik tekstowy, który jest zapisywany na urządzeniu użytkownika stron WWW. Cookie zapisane w przeglądarce zbiera informacje na temat korzystania ze strony a następnie przesyła je z powrotem do serwisu strony internetowej, z której zostało pobrane. Ciasteczka używane są najczęściej w celu optymalizacji procesu korzystania z witryny internetowej, zwiększania ich wydajności a także w celu dostarczania informacji właścicielom strony.

Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki, języka treści strony), utrzymania sesji użytkownika, gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies nie są łączone z innymi danymi użytkowników  też do ich identyfikacji przez Administratora.

Na stronie lubelskie.pl wykorzystujemy tylko „cookies” niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. Możesz zablokować je w ustawieniach przeglądarki, jednakże wpłynie to na możliwość korzystania ze strony.

Cookies niezbędne są przechowywane tymczasowo w pamięci przeglądarki do momentu opuszczenia Portalu lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

 

Cookies niezbędne wraz z ich działaniem oraz okresem przechowywania:

Nazwa Cel Czas przechowywania
pll_language Zapisuje wybrane ustawienia języka na stronach internetowych korzystających z Polylang 1 rok
PHPSESSID Pliki cookie generowane przez aplikacje oparte na języku PHP. Jest to identyfikator ogólnego przeznaczenia służący do utrzymywania zmiennych sesji użytkownika. Zwykle jest to liczba generowana losowo, sposób użycia może być specyficzny dla witryny, ale dobrym przykładem jest utrzymanie statusu zalogowanego użytkownika między stronami. Sesja – do momentu opuszczenia strony

Odnośniki do innych stron

Zastrzegamy sobie prawo do umieszczania na stronie lubelskie.pl odnośników do innych stron WWW oraz zewnętrznych portali internetowych. Województwo Lubelskie nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności oraz wykorzystywaniem plików cookies przez powyższe strony. Ta Polityka Prywatności ma zastosowanie tylko wobec strony lubelskie.pl.

 

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione dostawcy systemu IT.

 

Czas przechowywania danych

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies, mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie.

Część plików cookies przechowywane są przez okres 1 roku i służą jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwerami serwisu. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisem. Na podstawie plików mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania co w praktyce uniemożliwi korzystanie ze strony internetowej.

Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.