Dnia 11 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr VII/86/2018 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia z terminem realizacji od 18 stycznia 2019 r. do 16 grudnia 2019 r. Termin składania ofert na zadania upływa dnia 3 stycznia 2019 roku. Informację…

Czytaj więcej

Dnia 11 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą  Nr VII/87/2018ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 18 stycznia 2019 r. do 16 grudnia 2019 r. Termin składania ofert na zadania upływa dnia 3 stycznia 2019 roku. Informację o…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Wydawnictwo książki Zbigniewa Włodzimierza Fronczka „Anioły i diabły Lublina”, które realizowane będzie od dnia 29 listopada 2018 r. do dnia 29 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2018 r. wyraził…

Czytaj więcej

  Zarząd Województwa Lubelskiego informuje,  że Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Miączyn z siedzibą w Miączynie złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej – Open”, które realizowane będzie od dnia 10 grudnia  2018 r. do dnia 19 grudnia  2018 r. na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego rozpoczyna konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego”. Wszystkie zainteresowane tematem organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 3 ust. 3) zapraszamy do zgłaszania uwag w terminie od 26 listopada do 17 grudnia 2018 r.…

Czytaj więcej

Informujemy, że 6 listopada br. w godz. 8.30 – 9.30 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Grottgera 2, odbędzie się spotkanie informacyjne dla interesariuszy projektu BRIDGES (Program Interreg Europa 2014 – 2020).  Po spotkaniu zaplanowane są indywidualne rozmowy z przedstawicielami centrów transferu wiedzy i technologii lubelskich uczelni oraz Lubelskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Agenda spotkania: DO…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego z siedzibą w Lublinie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Publikacja książki „Madonny” Zbigniewa Jóźwika, które realizowane będzie od dnia 5 listopada 2018 r. do dnia 14 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 16 października 2018 r. wyraził…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Charytatywne Stowarzyszenie „Za Murami” z siedzibą w Lublinie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie, które realizowane będzie od dnia 2 listopada 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 8 października 2018 r. wyraził…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Parafia Rzymskokatolicka Świętego Mikołaja w Lublinie złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. Musical towarzyszący Orszakowi Świętego Mikołaja 2018, które realizowane będzie od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 2 października 2018 r. wyraził zgodę na zlecenie…

Czytaj więcej

Rozpoczynamy konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego, który zakłada ograniczenie populacji dzików na terenie jednostki wojskowej położonej w miejscowości Jawidz w gminie Spiczyn. Na opinie organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego czekamy do 12 października br. Projekt uchwały Sejmiku przewiduje odstrzał redukcyjny 60 osobników na ww. terenie w ciągu trzech lat.  O poddaniu dokumentu…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Uczniowski Klub Sportowy „Aqua” Ryki z siedzibą w Rykach złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Regionalny Miting Pływacki o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego”, które realizowane będzie od dnia 6 października 2018 r. do dnia 6 listopada 2018 r. na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w…

Czytaj więcej