W imieniu organizatorów zapraszamy potencjalnych beneficjentów zainteresowanych dotacją z programu Funduszy Norweskich do udziału w misji do Norwegii. Misja skierowana jest do producentów rozwiązań rehabilitacyjnych i poprawiających jakość życia (ang. welfare technologies). Organizatorem misji jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Innovation Norway. Do udziału w misji gospodarczej do Oslo, która planowana jest na 13-14 czerwca 2019…

Czytaj więcej

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące rolę tzw. Krajowego Punktu Kontaktowego dla Funduszy Norweskich i EOG, ogłosiło uruchomienie III edycji  Funduszy. Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy (czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE – kilkunastu państwom Europy Środkowej  i Południowej oraz…

Czytaj więcej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zaprasza przedsiębiorców z województwa lubelskiego do udziału w naborze na misję gospodarczą połączoną z udziałem w międzynarodowych Targach Mody „Modefabriek – Amsterdam Fashion Trade Event” w Amsterdamie, Holandia                      Partnerem Wyjazdu jest Politechnika Lubelska – Centrum Innowacji i Transferu Technologii, która jest…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął i skierował do konsultacji projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa lubelskiego w 2019 roku. Uwagi do projektu można zgłaszać w terminie od 20 do 27 maja 2019 r. Przypomnijmy, że zgodnie…

Czytaj więcej

Konkurs na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego: Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 13 przy Szpitalu Specjalistycznym w Puławach, Puławy ul. Bema 1, Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju, Biłgoraj ul. Tadeusza Kościuszki 127, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie, Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 1. Ogłoszenie o konkursie ukazało się dnia 14…

Czytaj więcej

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie na spot filmowy promujący dziedzictwo kulturowe pogranicza o nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Na uczestników czekają również inne nagrody, w tym wyjazd na jedno z zagranicznych wydarzeń Programu. Zwycięski spot i nazwisko autora będą również promowane podczas międzynarodowego festiwalu „WSCHÓD KULTURY”, który corocznie…

Czytaj więcej

Z radością informuję, że uruchomiona została rejestracja na 10. Doroczne Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, które odbędzie się 12-13 czerwca 2019 r. w Gdańsku . W imieniu organizatorów (Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego, BSSSC, MSZ, KE) serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. Tegoroczne Forum poświęcone będzie gospodarce obiegu zamkniętego, planowanych jest 5…

Czytaj więcej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury zaprasza na spotkanie „Przygotowanie polskiej kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2019″, skierowane do przedstawicieli samorządów lokalnych zainteresowanych organizacją kampanii ETZT w tym roku. Spotkanie odbędzie się w dniu 15 maja 2019 roku w sali 469, IV piętro Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy ul. Grottgera 4, w godzinach 10:00 do 12:00. W czasie…

Czytaj więcej

6 maja 2019 r. rozpoczną się konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mają możliwość zgłaszania swoich uwag i wniosków do 16 maja 2019 r. Konsultacjom poddany jest projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego o zmianie…

Czytaj więcej

Do 1 czerwca 2019 roku potrwa nabór kandydatek i kandydatów do trzeciej edycji Nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. W tym roku obowiązuje 7 kategorii, a wyróżnione w nich mogą zostać osoby działające na rzecz upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu, szczególnie w latach 2017 – 2018. Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes” przyznawana jest przez…

Czytaj więcej

Do 30 kwietnia Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w okresie wakacji w ramach programu „Pajacyk”. O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Warunkiem uzyskania przez organizację dofinansowania z programu…

Czytaj więcej

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zaprasza do udziału w warsztacie pt. „Jak usprawnić współpracę pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami?”, który odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku o godz. 9.00 w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 w Lublinie (Inkubator Przedsiębiorczości), w sali konferencyjno-szkoleniowej nr 2.01 (II piętro). Warsztat jest organizowany…

Czytaj więcej