12 lipca bieżącego roku Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę otworzyła nabór zgłoszeń do XI Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman. W konkursie wyróżniane są osoby szczególnie zasłużone w działaniach na rzecz dzieci. Nagroda to dowód uznania dla nich, ale też sposób pielęgnowania pamięci o Alinie Margolis-Edelman, wybitnej lekarz i społecznik, założycielce Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (wcześniej Fundacja Dzieci…

Czytaj więcej

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury podane są terminy egzaminów weryfikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem. Egzaminy dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów właściwych miejscowo Marszałkowi Województwa Lubelskiego odbędą się w dniach 10-12 września 2021 r. w Małopolskim…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta w Lublinie, ul. Jaczewskiego 5, 20 -090 Lublin. DO POBRANIA Uchwała nr CCLXXII/4767/2021 Uchwała nr CCLXXII/4767/2021 (dokument dostępny cyfrowo) Załącznik do uchwały nr CCLXXII/4467/2021 – Ogłoszenia i wymagania dla osób przystępujących do konkursu Załącznik do uchwały nr CCLXXII/4467/2021…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie połączonego ze Szkołą Policealną Pracowników Służb Społecznych im. Andrzeja Bączkowskiego w Lublinie DO POBRANIA Uchwała nr CCLXVI/4694/2021 Uchwała nr CCLXVI/4694/2021 (dokument dostępny cyfrowo)  Załącznik do uchwały CCLXVI/4694/2021 – Ogłoszenie i wymagania dla osób przystępujących do konkursu Załącznik do uchwały CCLXVI/4694/2021 – Ogłoszenie…

Czytaj więcej

1 czerwca Urząd Marszałkowski wznawia pełną obsługę interesantów. Jednocześnie prosimy, by odwiedzając Urząd w celu załatwienia sprawy stosować się do zasady DDM (dystans, dezynfekcja, maseczka). Marszałek Województwa Lubelskiego 28 maja 2021 r. wydał zarządzenie uchylające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Pełna treść zarządzenia dostępna jest na stronie…

Czytaj więcej

Na podstawie uchwały Nr CCLXVI/4704/2021 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia, skierowania do zaopiniowania oraz przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie informuje o rozpoczęciu…

Czytaj więcej

  Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu znalazła się w gronie zwycięzców ogólnopolskiego konkursu grantowego „Patroni Roku 2021” ze swoim projektem inspirowanym życiem i twórczością Stanisława Lema „…nie z tej Ziemi”. W ramach projektu, trwającego od 1 lipca 2021 r. do 15 marca 2022 r., Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu planuje zorganizować: – 13 września 2021 r. (finał…

Czytaj więcej

Na podstawie uchwały Nr CCLXIV/4658/2021 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023” Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi…

Czytaj więcej

Na podstawie uchwały Nr CCLXIV/4658/2021 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023” Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konsultacje projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Lubelskiego. Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Lubelskiego stanowi element systemowego planowania procesu transformacji energetycznej, służącej realizacji celów klimatycznych Unii Europejskiej. Kluczowym narzędziem wspierającym osiąganie neutralności klimatycznej jest Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji, którego podstawowym założeniem jest łagodzenie skutków dywersyfikacji gospodarczej regionów węglowych. W ramach…

Czytaj więcej

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Lubelskiego uchwały o unieważnieniu konkursu ofert na wybór w roku 2021 realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy na lata 2017 – 2021 (kontynuacja programu realizowanego w latach 2012-2015)”, Zarząd Województwa Lubelskiego ponownie ogłasza konkurs na wybór realizatora…

Czytaj więcej

Informujemy, że 30.04.2021 r. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłosił siódmy nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1. „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach unijnych oraz krajowych systemów jakości. Unijne systemy jakości obejmują:…

Czytaj więcej