Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski działając na podstawie Uchwały Nr CXVIII/2305/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego (zwana dalej uchwałą Zarządu) zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24…

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej Podstawa prawna konsultacji. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i…

Czytaj więcej

Od 5 listopada br. ruszył drugi nabór na projekty Seed Money w programie INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Poniżej znajdą Państwo kilka podstawowych informacji: Drugi nabór SM: dostępne środki – 1 mln euro EFRR, oraz NO środki, oraz RU/ENI środki, Budżet projektu 50 000 euro, Czas wdrażania – 12 miesięcy, Stopa dofinansowania – 85%, 15% wkład…

Czytaj więcej

„Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” to nowy program wsparcia dla małych  i średnich przedsiębiorców. Operatorem Programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Budżet Programu to 100 mln euro, z których 85 mln euro stanowią środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a 15 mln euro wkład krajowy. Wsparcie otrzymają innowacyjne projekty w zakresie zielonych technologii, w obszarze wód morskich  i…

Czytaj więcej

Uprzejmie informujemy, że trzeci nabór wniosków o dofinansowanie projektów z małym budżetem rozpocznie się 15 listopada 2019 i zakończy 15 stycznia 2020 r. Będzie to nabór uzupełniający na mikroprojekty w ramach celu tematycznego Dziedzictwo w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Więcej informacji na stronie Programu. 

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Uczniowski Klub Sportowy „Atletic” z siedzibą w Janowie Lubelskim złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Otwarty Andrzejkowy Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Szkoły – Andrzeja Tomczyka”, które realizowane będzie od dnia 18 listopada 2019 r. do dnia 8 grudnia 2019 r. na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Klub Sportowy Głuchych „Hetman” z siedzibą w Łukowie złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Jubileuszowy Turniej w Warcabach 64 – polowych oraz Turniej im. Krzysztofa Michalczuka w Szachach”, które realizowane będzie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r. na terenie województwa lubelskiego. Zarząd…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. DO POBRANIA Ogłoszenie Uchwała ZWL – konkurs Muzeum Zamoyskich kwestionariusz osobowy-MZ Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji kierowniczych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu Oświadczenie o stanie zdrowia Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych    …

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Lubelskiego w Lublinie.  DO POBRANIA Ogłoszenie Uchwała ZWL – konkurs Muzeum Lubelskie kwestionariusz osobowy-MZ Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu Oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji kierowniczych Oświadczenie o stanie zdrowia    …

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Stowarzyszenie Camerata Lubelska złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Pieśń wieczorna. 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki, które realizowane będzie od dnia 9 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 1 października 2019 r. wyraził zgodę na zlecenie tego zadania…

Czytaj więcej

Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej Na podstawie Uchwały Nr LXXIV/1663/2019 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 24 września 2019 r.…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Uczniowski Klub Sportowy „Panda” z siedzibą w Liśniku Dużym złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Turniej Tenisa Stołowego «Mamy Niepodległą»”, które realizowane będzie od dnia 9 października 2019 r. do dnia 15 listopada 2019 r. na terenie województwa lubelskiego.  Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 17 września…

Czytaj więcej