Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła i MB Różańcowej w Kaniem złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Koncert z okazji 100 lecia Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaniem (pow. Chełmski), które realizowane będzie od dnia 20 marca 2019 r. do dnia 19 kwietnia…

Czytaj więcej

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Infrastruktury podało Plan egzaminów weryfikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania tramwajem na 2019 rok. Informacje dotyczące kwalifikowania na egzamin kandydatów właściwych Marszałkowi Województwa Lubelskiego można uzyskać pod numerem telefonu 081 44 16 803. Link…

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju, prowadzonej przez Województwo Lubelskie, Biłgoraj ul. Tadeusza Kościuszki 127. Ogłoszenie  o konkursie ukazało się dnia 11 marca 2019 roku w Gazecie Wyborczej w Lublinie, BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, ul. Artura Grottgera 4 w Lublinie, stronie www.lubelskie.pl , tablicy ogłoszeń – ogólnie dostępnej w siedzibie urzędu, …

Czytaj więcej

Biuro Programu „Niepodległa” uruchomiła nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. O środki mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Nabór wniosków potrwa do 26 marca do godz. 15.59. Wnioski o dotacje na działania w 2019 roku Biuro Programu „Niepodległa” przyjmuje od 25 lutego br.…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 19 lutego 2019 r. podjął Uchwałę Nr XXI/412/2019 w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Rady Sportu III Kadencji. Rada powołana została na okres 4 lat, jako organ opiniodawczy i doradczy organów Województwa Lubelskiego w zakresie kultury fizycznej. W skład Rady weszli przedstawiciele wojewódzkich związków sportowych, klubów sportowych działających na terenie województwa…

Czytaj więcej

Profilaktyka zakażeń pneumokokowych – konkurs ofert Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2019 pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim w latach 2016-2021”. Potrzeba realizacji niniejszego programu wynika przede wszystkim z sytuacji epidemiologicznej. Infekcje wywoływane przez pneumokoki są nadal jednym…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy Otwórzmy Swoje Serca w Zamościu złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Przegląd Poezji Recytowanej i Śpiewanej Osób Niepełnosprawnych „O Księżyc Twardowskiego”, które realizowane będzie od dnia 14 sierpnia 2019 r. do dnia 31 października 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje,  że Ludowy Klub Sportowy Grom Różaniec  z siedzibą w Różańcu Pierwszym złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Wiosenny Turniej Piłki Nożnej – Open”, które realizowane będzie od dnia  6 marca  2019 r. do dnia 3 kwietnia  2019 r. na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Jazzowe w Białej Podlaskiej złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. XII Biała Blues Festival. Przewidywany termin festiwalu 27-28.04.2019, które realizowane będzie od dnia 15 marca 2019 r. do dnia 10 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2019 r. wyraził zgodę…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Merkuriusz Łęczyński 2019, które realizowane będzie od dnia 3 września 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2019 r. wyraził zgodę na zlecenie tego zadania w kwocie 4.000,00…

Czytaj więcej

Ograniczenie populacji dzików w Borowcu (gmina Łukowa) zakłada nowy projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego. Dokument ten, zgodnie z wymogami prawa, Zarząd Województwa poddaje konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  Do odstrzału redukcyjnego w ciągu trzech lat planuje się 20 osobników. Odstrzał…

Czytaj więcej

Ponad 58o ha maku niskomorfinowego oraz prawie 10,5 tys. ha konopi włóknistych, to proponowana powierzchnia upraw tych roślin w regionie lubelskim w 2019 roku. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w tej sprawie został właśnie poddany konsultacjom z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.…

Czytaj więcej