Już 21 kwietnia br. w Lublinie w godzinach 9:30 – 13:00 odbędzie się IV spotkanie partnerów projektu EURE (Program Interreg Europa 2014-2020) w ramach niego zapraszamy na konferencję on-line pod tytułem: „Przyszłość polityki miejskiej”. Celem projektu EURE jest wymiana wiedzy i dobrych praktyk w zakresie planowania zrównoważonego rozwoju miast ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zarządzania środowiskiem…

Czytaj więcej

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli oraz kadrę kierowniczą publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w projekcie grantowym „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej”. Cele projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych. Podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania, w…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu, ul. Partyzantów 20, 22-400 Zamość.   I. Do konkursu może przystąpić: nauczyciel mianowany, dyplomowany lub akademicki, który spełnia łącznie wymagania określone w § 1, 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna…

Czytaj więcej

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury podane zostały terminy egzaminów weryfikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem. Egzaminy dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów właściwych miejscowo Marszałkowi Województwa Lubelskiego odbędą się w dniach 11-13 czerwca 2021 r. w Wojewódzkim…

Czytaj więcej

Na podstawie uchwały Nr CCXLI/4374/2021 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021” zmienionej uchwałą Nr CCXLIX/4465/2021 z dnia 30 marca 2021 r., Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu…

Czytaj więcej

Na podstawie uchwały Nr CCXLI/4374/2021 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” zmienionej uchwałą Nr CCXLIX/4466/2021 z dnia 30 marca 2021 r., Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu…

Czytaj więcej

Miło nam poinformować, że Sejmik Województwa Lubelskiego uchwałą nr XXIV/407/2021 z dnia 29 marca br. przyjął Regionalną Strategię Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku. RSI WL 2030 jest rozwinięciem i uszczegółowieniem Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku, w części poświęconej rozwojowi badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji. Strategia jest efektem współpracy i zaangażowania kluczowych środowisk…

Czytaj więcej

W dniu 2 czerwca w Lublinie odbędą się Eliminacje Krajowe WorldSkills Poland Lublin 2021 Nowe Technologie.    Głównym celem konkursu jest wyłonienie młodego mistrza fachu w 5 konkurencjach: mechatronika, cyberbezpieczeństwo, przemysł 4.0, robotyka, chmura obliczeniowa. Zwycięstwo daje możliwość zdobycia kwalifikacji do reprezentowania naszego kraju na międzynarodowym konkursie WorldSkills Szanghaj 2022.   Organizatorem eliminacji jest Fundacja Rozwoju…

Czytaj więcej

Marszałek Województwa Lubelskiego 26 marca 2021 r. wydał zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Zarządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r. Obsługa interesantów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego od dnia 29 marca 2021 roku w związku z epidemią Covid-19: wyłączenie bezpośredniej obsługi! za wyjątkiem zadań niezbędnych do…

Czytaj więcej

Departament Zarządzania RPO WL, spotkaniem informacyjnym w dniu  19 marca 2021 r. (piątek), rozpoczął konsultacje z organizacjami badawczymi, dotyczące procedury udzielania wsparcia na rozwój infrastruktury B+R w ramach RPO WL 2021+. Do kluczowych zagadnień w tym zakresie, takich jak procedura uzgadniania przedsięwzięć infrastrukturalnych w ramach Kontraktu Programowego, formularz fiszki,  pracownicy Lubelskiego Centrum Badań nad Innowacyjnością…

Czytaj więcej

Informujemy, że wystartował pierwszy konkurs grantowy w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Operatorem Programu jest konsorcjum organizacji: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Kwota przeznaczona na granty w pierwszym konkursie wynosi 11 955 000 EUR. Minimalna kwota grantu to 23 001 EUR,…

Czytaj więcej

JM Rektor prof. dr hab. Wojciech Załuska oraz Rada ds. Cyfryzacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie mają przyjemność zaprosić na wykład prof. dr hab. Marka Niezgódki pt.: „Transformacja cyfrowa w nauce – czas cyfrowej medycyny”. Jeśli interesuje Państwa odpowiedź na pytanie: czy algorytmy wiedzą wszystko – również to, jak nas lepiej leczyć? Zapraszamy w poniedziałek 29…

Czytaj więcej