Wyrażenie opinii do Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w odniesieniu do województwa lubelskiego było tematem przewodnim dyskusji podczas zdalnego posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w dniu 15 kwietnia 2021 r. W obradach uczestniczył Wicemarszałek Województwa Lubelskiego – Zbigniew Wojciechowski wraz z dyrekcją departamentu Strategii i Rozwoju UMWL. Przedstawiona prezentacja podsumowała projekty…

Czytaj więcej

Posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL było ostatnim spośród zespołów, do których został skierowany temat Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Posiedzenie, któremu przewodniczył Pan Andrzej Ryl, odbyło się 12 kwietnia 2021 r. w formie zdalnej. Oprócz członków zespołu  w spotkaniu wzięli udział również zaproszeni goście. Posiedzenie rozpoczęło się…

Czytaj więcej

„Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – odniesienie do Lubelszczyzny. Stanowisko w sprawach systemu ochrony zdrowia” był głównym tematem posiedzenia Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL, które poprowadził Marek Chmielewski – przewodniczący zespołu. Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym. W dniu 8 kwietnia 2021 r. o godz. 11.30 odbyło się…

Czytaj więcej

Przyjęcie sprawozdania z działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, informacji finansowej oraz planu pracy za rok 2020 było głównym punktem obrad Prezydium WRDS podczas ostatniego posiedzenia. WRDS WL wskazała również kandydata na członka Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Ponadto Krajowy Plan Odbudowy Województwa Lubelskiego będzie głównym tematem obrad posiedzenia plenarnego WRDS WL w kwietniu br. W dniu…

Czytaj więcej

W dniu 12 lutego 2021 r. o godz. 8.30 wznowiono obrady plenarne z dnia poprzedniego. Poprowadziła je Wiesława Janczak – Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z ramienia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Lubelskiego. Przedmiotem obrad była dyskusja na temat uwag do projektu Umowy partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce, w wyniku…

Czytaj więcej

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego przyjęła stanowisko w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz wyznaczyła przedstawiciela do Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Lubelskiego. Obrady w dniu 11 lutego 2021 r. otworzył i poprowadził Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego. Podczas wideokonferencji członkowie WRDS WL wraz z Ewą Rewakowicz – Zastępcą Dyrektora w…

Czytaj więcej

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego zmieniła przewodnictwo. W dniu 30 stycznia 2021 r. rozpoczyna się VI kadencja rady pod przewodnictwem strony samorządowej. Na posiedzeniu zostało również przyjęte Stanowisko Nr 2/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie „Organizacji stacjonarnej Ochrony Zdrowia w Województwie Lubelskim na obecnym etapie COVID-19. Aktualne najważniejsze problemy leczenia COVID-19.”…

Czytaj więcej

Podczas wideokonferencji 26 stycznia 2021 r. Waldemar Rudnicki – Kierownik Oddziału Planowania Przestrzennego w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wraz z Magdaleną Zielińską – p.o. Kierownika Oddziału Programowania Strategicznego UMWL przedstawili informacje nt. Terytorialnego Planu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Województwa Lubelskiego oraz mechanizmów sprawiedliwej transformacji energetycznej. W porządku obrad posiedzenia…

Czytaj więcej

Przyjęcie Stanowiska Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego i skierowanie go pod obrady plenarne oraz omówienie Terytorialnego Planu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Województwa Lubelskiego i Mechanizmów Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej było głównym tematem posiedzenia Prezydium WRDS WL, któremu przewodniczył Pan Marian Król. Spotkanie odbyło się w trybie…

Czytaj więcej

14 stycznia 2021 r. o godz. 11.00 odbyło się zdalne posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Podczas spotkania, oprócz przedstawicieli wszystkich stron WRDS WL, obecni byli również zaproszeni goście: Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych i Pełnomocnik Rządu ds. Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego, Rafał Włodarski – Zastępca Dyrektora Departamentu…

Czytaj więcej

„Organizacja stacjonarnej ochrony zdrowia województwa lubelskiego na obecnym etapie epidemii COVID-19 . Aktualne najważniejsze problemy leczenia i profilaktyki COVID-19” były głównym tematem posiedzenia Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL, któremu przewodniczył Marek Chmielewski – przewodniczący zespołu. Strona związkowa, pracodawców, rządowa i samorządowa przyjęła stanowisko w tej sprawie. Posiedzenie odbyło się…

Czytaj więcej

Wypracowaniem pozytywnej opinii do „Projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2021 rok” zakończyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych WRDS WL. Posiedzeniu przewodniczył Andrzej Pruszkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, przedstawiciel strony samorządowej. W trakcie spotkania omówiony został cel operacyjny oraz cele szczegółowe projektu. Zebranie odbyło…

Czytaj więcej