9 marca 2023 r. odbyło się posiedzenie SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL. Członkowie Zespołu zajęli się zredagowaniem treści stanowiska dla WRDS WL z zakresu ochrony zdrowia. Jego przewodnim tematem jest funkcjonowanie sieci szpitali podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego w województwie lubelskim, monitorowanie i ocena wdrażania, lokalne problemy szpitali oraz funkcjonowanie szpitali w województwie…

czytaj więcej

W trakcie posiedzenia plenarnego WRDS WL, które odbyło się 24 lutego br. doszło do omówienia tematu funkcjonowania sieci szpitali podstawowego zabezpieczenia w województwie lubelskim. Zaproszeni goście przedstawili zagadnienie z punktu widzenia różnych organów założycielskich oraz z uwzględnieniem informacji o stanie wdrożenia ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Na…

czytaj więcej

17 lutego 2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium WRDS WL podczas rozpoczętej VIII kadencji, którą objęła strona rządowa. Spotkanie poprowadził Wojewoda Lubelski i obecny Przewodniczący WRDS WL – Lech Sprawka. Spotkanie miało charakter podsumowania poprzedniego roku a także omówienia wstępnych planów organizacyjnych na bieżący okres funkcjonowania Rady. Sprawozdanie z działalności WRDS WL za rok 2022…

czytaj więcej

Głównym przedmiotem obrad styczniowego posiedzenia plenarnego były: „Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu i jej konsekwencje dla mieszkańców budynków wielolokalowych i przedsiębiorców – interpretacja odpowiedzi Minister Klimatu i Środowiska na Stanowisko nr 9/2022 WRDS WL”. W dniu 27 stycznia br. odbyło się ostatnie posiedzenie plenarne VII kadencji…

czytaj więcej

13 stycznia 2023 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Prezydium WRDS WL w trwającej VII kadencji pod przewodnictwem Pana Dariusza Jodłowskiego. Członkowie Prezydium WRDS WL zweryfikowali plan pracy rocznej pod kątem omówionych tematów, zgłoszonych przez wszystkie strony dialogu na początku 2022 roku jako istotnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubelskiego. Wspólnie ustalono, że tematami, które zostaną podjęte…

czytaj więcej

Głównym punktem obrad grudniowego posiedzenia plenarnego WRDS WL była „Lubelska ochrona zdrowia w zagrożeniu – zapewnienie finansowania działalności szpitali w sposób adekwatny do tempa wzrostu kosztów leczenia z przyczyn od nich niezależnych, umożliwiającego bilansowanie się działalności szpitali”. Posiedzenie otworzył i poprowadził Dariusz Jodłowski – Przewodniczący WRDS WL. W dniu 16 grudnia br. w Lubelskim Centrum…

czytaj więcej

Informacja na temat przeznaczenia środków finansowych na budowę potencjału partnerów społecznych w tym przeznaczenia 6 735 188 euro – 1% alokacji EFS+ na wsparcie zdolności partnerów społecznych i gospodarczych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego było jednym z tematów, z którym zapoznało się Prezydium WRDS WL podczas posiedzenia w dniu 2 grudnia br. Zaproszeni na posiedzenie Magdalena Urbankiewicz-Staszczak – z-ca…

czytaj więcej

Tematem listopadowego posiedzenia plenarnego WRDS WL były „Działania profilaktyczne w odniesieniu do zapowiadanej kolejnej fali uchodźców. W jaki sposób partnerzy społeczni mogą pomóc w profilaktyce działań?”. Posiedzenie otworzył i poprowadził Dariusz Jodłowski – Przewodniczący WRDS WL. W dniu 25 listopada br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie plenarne WRDS WL. W związku…

czytaj więcej

Ustalenie tematyki prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego oraz omówienie spraw bieżących było głównym tematem posiedzenia Prezydium WRDS WL. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, a obrady otworzył i poprowadził Pan Dariusz Jodłowski – Przewodniczący Rady.  W dniu 10 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie…

czytaj więcej

„Jak przebiega proces legislacyjny (stan aktualnych regulacji) łagodzenia skutków kryzysu energetycznego związanego z sezonem grzewczym i kosztami energii?” oraz „Szczególne rozwiązania w zakresie zwolnień lekarskich” były głównymi tematami październikowego posiedzenia plenarnego WRDS WL. Posiedzenie otworzył i poprowadził Pan Dariusz Jodłowski – Przewodniczący WRDS WL. W dniu 28 października br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego…

czytaj więcej

20 października br. Stały Zespół Roboczy ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL zapoznał się z aktualnym stanem regulacji mających na celu łagodzenie skutków kryzysu energetycznego związanego z sezonem grzewczym i kosztami energii. W trakcie spotkania skupiono się głównie nad treścią ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców…

czytaj więcej

Omówienie spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem WRDS WL oraz ustalenie tematyki prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego było głównym tematem posiedzenia Prezydium WRDS WL. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, a obrady otworzył i poprowadził Pan Dariusz Jodłowski – Przewodniczący Rady.  W dniu 7 października 2022 r. w siedzibie Urzędu…

czytaj więcej