Zaprezentowanie wyników prac SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL oraz SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS WL było głównym tematem posiedzenia Prezydium WRDS WL. Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego pod przewodnictwem Pana Jarosława Stawiarskiego Marszałka Województwa Lubelskiego – Przewodniczącego Rady oraz Pani Mirosławy Gałan Wiceprzewodniczącej WRDS WL–…

Czytaj więcej

2 lipca 2021 odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS WL, które poprowadził Przewodniczący Marcin Gołębiowski. Głównym tematem było zagadnienie nad którym w ostatnim czasie pracuje większość Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w kraju, a mianowicie szkolnictwo branżowe. Zespół po raz kolejny poruszył kwestie związane z funkcjonowaniem i rozwojem szkół branżowych…

Czytaj więcej

Dnia 14 czerwca 2021 r. miało miejsce zdalne spotkanie Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego Jarosława Gowina z Przewodniczącymi Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Przedstawiciele województwa mieli okazję poruszyć najważniejsze kwestie w odniesieniu do swojego regionu. Ze strony WRDS WL w spotkaniu uczestniczył przedstawiciel strony samorządowej Pan Paweł Dąbrowski. Głównym tematem było utworzenie zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu…

Czytaj więcej

Szkoły branżowe I stopnia w regionie – stan aktualny oraz perspektywy i bariery dla ich rozwoju były tematem przewodnim zdalnego posiedzenia plenarnego WRDS WL w dniu 11 czerwca 2021 r. Spotkanie poprowadził Mariusz Filipek –Wiceprzewodniczący WRDS WL, Prezes Zarządu Pracodawców Ziemi Lubelskiej. O przebiegu prac Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS WL…

Czytaj więcej

„Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa i zmianie ustawy – Prawo Telekomunikacyjne” był tematem posiedzenia Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL, które poprowadził Andrzej Ryl – Przewodniczący zespołu. Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym. W dniu 26 maja 2021 r. o godz. 11.30 odbyło się posiedzenie Stałego…

Czytaj więcej

Spadek napływu kandydatów do szkół branżowych pierwszego stopnia oraz organizacja kampanii społecznych celem promowania tych szkół to główne zagadnienia poruszane podczas posiedzenia SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS WL. Zespół pod przewodnictwem Pana Marcina Gołębiowskiego spotkał się zdalnie 21 maja 2021 r.  Tematem posiedzenia były „Branżowe szkoły I stopnia w regionie – stan aktualny,…

Czytaj więcej

Omówienie spraw organizacyjnych związanych z działaniem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, a przy tym wskazanie tematów do prac stałych zespołów roboczych było głównym tematem dyskusji prowadzonej podczas posiedzenia Prezydium WRDS WL. Spotkanie odbyło się w trybie zdalnym pod przewodnictwem Pana Jarosława Stawiarskiego – Przewodniczącego WRDS WL. W dniu 7 maja 2021 r. o godz.…

Czytaj więcej

Wyrażenie opinii do Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w odniesieniu do województwa lubelskiego było tematem przewodnim dyskusji podczas zdalnego posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w dniu 15 kwietnia 2021 r. W obradach uczestniczył Wicemarszałek Województwa Lubelskiego – Zbigniew Wojciechowski wraz z dyrekcją departamentu Strategii i Rozwoju UMWL. Przedstawiona prezentacja podsumowała projekty…

Czytaj więcej

Posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL było ostatnim spośród zespołów, do których został skierowany temat Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Posiedzenie, któremu przewodniczył Pan Andrzej Ryl, odbyło się 12 kwietnia 2021 r. w formie zdalnej. Oprócz członków zespołu  w spotkaniu wzięli udział również zaproszeni goście. Posiedzenie rozpoczęło się…

Czytaj więcej

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności to główne zagadnienie posiedzenia Stałego Zespołu Roboczego ds. Funduszy Europejskich WRDS WL, które odbyło się w formie zdalnej w dniu 9 kwietnia 2021 r. Przewodniczący Pan Andrzej Kurowski wraz z członkami zespołu omówili kwestię rozdysponowania środków na pomoc Lubelszczyźnie w wychodzeniu ze skutków pandemii. Podczas posiedzenia zostały przedstawione szczegółowe…

Czytaj więcej

„Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – odniesienie do Lubelszczyzny. Stanowisko w sprawach systemu ochrony zdrowia” był głównym tematem posiedzenia Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL, które poprowadził Marek Chmielewski – przewodniczący zespołu. Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym. W dniu 8 kwietnia 2021 r. o godz. 11.30 odbyło się…

Czytaj więcej

Przyjęcie sprawozdania z działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, informacji finansowej oraz planu pracy za rok 2020 było głównym punktem obrad Prezydium WRDS podczas ostatniego posiedzenia. WRDS WL wskazała również kandydata na członka Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Ponadto Krajowy Plan Odbudowy Województwa Lubelskiego będzie głównym tematem obrad posiedzenia plenarnego WRDS WL w kwietniu br. W dniu…

Czytaj więcej