W dniu 5 grudnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium WRDS WL. Obrady poprowadziła Mirosława Gałan, Przewodnicząca WRDS WL. Podczas spotkania członkowie Prezydium omówili sprawy organizacyjne oraz ustalili tematy prac WRDS WL na najbliższe posiedzenie plenarne, które odbędzie się 18 stycznia 2019 r. Podczas posiedzenia będzie procedowany temat: „Skutki społeczno-ekonomiczne włączenia…

Czytaj więcej

W dniu 30 listopada br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, któremu przewodniczyła Pani Mirosława Gałan. Przedmiotem posiedzenia były tematy: „Skutki społeczne i ekonomiczne związane z wdrażaniem reformy oświaty na terenie województwa lubelskiego” oraz „Migracja gospodarcza w ostatnich latach, przenoszenie rezydencji podatkowych, migracja zarobkowa z…

Czytaj więcej

W dniu 29 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Przedmiotem obrad była kontynuacja dyskusji w temacie: „Skutki społeczne i ekonomiczne związane z wdrażaniem reformy oświaty na terenie województwa lubelskiego”. Posiedzenie poprowadził Pan Stanisław Michałowski –…

Czytaj więcej

W dniu 27 listopada w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL, któremu przewodniczył Pan Andrzej Ryl. Przedmiotem posiedzenia był temat: „Migracja gospodarcza w ostatnich latach, przenoszenie rezydencji podatkowych, migracja zarobkowa z Polski i do Polski”. W dyskusji wzięli udział zaproszeni goście: Pani Ilona…

Czytaj więcej

W dniu 9 października br. odbył się Kongres Regionalnej Lubelskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Szarej Strefie. Poniżej relacja z wydarzenia.  DO POBRANIA Uchwała Prezydium WRDS WL z dnia 8 listopada 2018 r. Zał. nr 1. do Uchwały Prezydium WRDS WL- Sprawozdanie z Kongresu RLKnRPSS Wystąpienie Przewodniczącej WRDS WL, Mirosławy Gałan List okolicznościowy Marszałka Województwa Lubelskiego…

Czytaj więcej

W dniu 8 listopada w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium WRDS WL. Obrady poprowadziła Mirosława Gałan, Przewodnicząca WRDS WL. Posiedzenie rozpoczęto od przyjęcia Uchwały nr 1/2018 Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województw Lubelskiego w sprawie przyjęcia i opublikowania Aktu Koalicyjnego Regionalnej Lubelskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Szarej Strefie podpisanego w dniu…

Czytaj więcej

W dniu 9 października br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbył się Kongres Regionalnej Lubelskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Szarej Strefie. Przedsięwzięcie zostało zainicjowane przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. To jedyne takie przedsięwzięcie w skali kraju. Gospodarzem Kongresu była Mirosława Gałan, Przewodnicząca WRDS WL, która otworzyła spotkanie swoim wystąpieniem. Wydarzenie prowadził uznany…

Czytaj więcej

9 października w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbędzie się Kongres Regionalnej Lubelskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Szarej Strefie. Jest to inicjatywa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, której misją jest, między innymi, działanie na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubelskiego opartego o zasady uczciwej konkurencji oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów. Uczestnikami Kongresu będą przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu,…

Czytaj więcej

W dniu 21 września 2018 r. odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Tematami spotkania były  sprawy organizacyjne związane z planowanym na 9 października br. Kongresem Regionalnej Lubelskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Szarej Strefie oraz „Łagodzenie  konsekwencji wzrastających obciążeń mikroprzedsiębiorstw ponoszonych w związku z nieobecnościami zatrudnionych przez nich pracownic i pracowników”. W…

Czytaj więcej

6 września w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych WRDS Województwa Lubelskiego. Tematem obrad były „Problemy mikroprzedsiębiorców zatrudniających kobiety w wieku rozrodczym”. Posiedzenie poprowadziła Małgorzata Sokół – Przewodnicząca SZR ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych WRDS WL. Na podstawie dyskusji członkowie…

Czytaj więcej

W dniu 16 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Na spotkaniu członkowie wraz z zaproszonym gościem, Arturem Habzą- Dyrektorem Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL, omówili sprawy organizacyjne związane z uroczystością podpisania Regionalnej Lubelskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Szarej Strefie. W kolejnej części obrad Prezydium…

Czytaj więcej

W dniu 25 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS Województwa Lubelskiego. Przedmiotem obrad były „Skutki społeczne i ekonomiczne związane z wdrażaniem reformy oświaty na terenie województwa lubelskiego”. Obradom przewodniczył Mirosław Górczyński w zastępstwie Stanisława Michałowskiego – Przewodniczącego SZR ds. Edukacji…

Czytaj więcej