„Organizacja stacjonarnej ochrony zdrowia województwa lubelskiego na obecnym etapie epidemii COVID-19 . Aktualne najważniejsze problemy leczenia i profilaktyki COVID-19” były głównym tematem posiedzenia Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL, któremu przewodniczył Marek Chmielewski – przewodniczący zespołu. Strona związkowa, pracodawców, rządowa i samorządowa przyjęła stanowisko w tej sprawie. Posiedzenie odbyło się…

Czytaj więcej

Wypracowaniem pozytywnej opinii do „Projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2021 rok” zakończyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych WRDS WL. Posiedzeniu przewodniczył Andrzej Pruszkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, przedstawiciel strony samorządowej. W trakcie spotkania omówiony został cel operacyjny oraz cele szczegółowe projektu. Zebranie odbyło…

Czytaj więcej

W dniu 21 grudnia 2020 r. o godz. 9.00 odbyło się zdalne posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obrady otworzył i poprowadził Marian Król – Przewodniczący WRDS WL. Podczas spotkania gremium przeanalizowało projekt Stanowiska w sprawie sytuacji społeczno-ekonomicznej PGE Dystrybucja S.A. „Zabezpieczenie interesu OSD PGE Dystrybucja S.A. – Tarcza Energetyczna”. Merytorycznego wsparcia w…

Czytaj więcej

W dniu 8 grudnia 2020 r. o godz. 11.00 odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obrady przeprowadzone w trybie zdalnym poprowadził  Marian Król – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.  Głównym tematem posiedzenia było omówienie przygotowanej przez WRDS WL opinii do projektu Strategii Województwa Lubelskiego do 2030 roku. Po przeprowadzonej…

Czytaj więcej

W dniu 1 grudnia 2020 r. o godz. 9.00 odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczył Marian Król – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Posiedzenie przeprowadzono w trybie zdalnym. Prace Prezydium WRDS WL rozpoczęły się od kontynuowania rozmów nt. tworzenia Opinii WRDS WL do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego…

Czytaj więcej

W dniu 25 listopada 2020 r. o godz. 13:00 odbyło się zdalne posiedzenie Prezydium WRDS WL. Podczas spotkania gremium przeanalizowało projekt Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku. Zgodnie z właściwością Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego wyda opinię do przedłożonego dokumentu na najbliższym posiedzeniu plenarnym. Prezydium omówiło również korespondencję, która wpłynęła do biura WRDS…

Czytaj więcej

W dniu 22 października 2020 r. odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obrady przybrały formę hybrydową. Przedstawiciele Prezydium WRDS WL zebrali się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. A. Grottgera 2 w Lublinie, pozostali członkowie WRDS WL wraz z zaproszonymi gośćmi dołączyli do spotkania online. Obrady otworzył Marian Król – Przewodniczący WRDS WL. Spotkanie przeprowadzono…

Czytaj więcej

W dniu 16 października 2020 r. o godz. 9:00 odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Z uwagi na dynamiczny rozwój epidemii przybrało ono charakter hybrydowy, co oznacza, że członkowie Prezydium WRDS WL uczestniczyli w obradach zarówno zdalnie jak i spotykając się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. A. Grottgera 2 w…

Czytaj więcej

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego zachęca do zapoznania się z wykładem ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego dedykowanym wszystkim starającym się budować społeczne porozumienie. Rada Dialogu Społecznego funkcjonuje na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2232). Stanowi ona forum trójstronnej współpracy strony…

Czytaj więcej

W dniu 2 października 2020 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy ul. A. Grottgera 4 w Lublinie odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Podczas posiedzenia Wojewoda Lubelski – Lech Sprawka przedstawił informacje o aktualnym stanie przygotowania jednostek ochrony zdrowia w naszym regionie do walki z pandemią…

Czytaj więcej

W dniu 20 sierpnia 2020 r. o godz. 12:00 zebrało się Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obrady poprowadził Marian Król – Przewodniczący WRDS WL, NSZZ „Solidarność”. Podczas posiedzenia przedstawiono aktualne informacje na temat konkursu nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 dotyczącego wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw. Członkowie Prezydium WRDS WL przeanalizowali e-maile wraz…

Czytaj więcej

W dniu 6 sierpnia 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL. Obrady otworzył i poprowadził Andrzej Ryl – Przewodniczący SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL. Spotkanie dotyczyło zabezpieczenia interesu Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja…

Czytaj więcej