Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu była głównym tematem obrad podczas posiedzenia Prezydium WRDS WL. Obrady otworzył i poprowadził Pan Dariusz Jodłowski – Przewodniczący WRDS WL. W dniu 5 sierpnia 2022 r. za pomocą aplikacji Microsoft Teams odbyło się zdalne posiedzenie Prezydium WRDS WL. Głównym…

czytaj więcej

Zreferowanie przebiegu pierwszego w tym roku posiedzenia Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego było jednym z tematów poruszanych podczas posiedzenia Prezydium WRDS WL, które odbyło się 3 czerwca br. Wiceprzewodnicząca Wiesława Janczak jako reprezentantka WRDS WL zdała relację z posiedzenia Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego, przekazując informację m.in. na temat planowanych inwestycji gospodarczych na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.…

czytaj więcej

Aktualna sytuacja migracyjna w województwie lubelskim i jej wpływ na regionalny rynek pracy oraz „Problemy wynagradzania pracowników domów pomocy społecznej. Problemy organizacji i finansowania domów pomocy społecznej w województwie lubelskim” to główne tematy posiedzenia plenarnego WRDS WL, które odbyło się 27 maja br. Podczas spotkania zostały przedstawione dane statystyczne informujące o zmianach jakie zaszły na regionalnym rynku…

czytaj więcej

„Problemy wynagrodzenia pracowników domów pomocy społecznej. Problemy organizacji i finansowania domów pomocy społecznej w województwie lubelskim” były głównym punktem obrad Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL. Obrady otworzył i poprowadził Marek Chmielewski Przewodniczący Zespołu. W dniu 23 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się…

czytaj więcej

Ustalenie tematyki prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego oraz omówienie spraw bieżących było głównym tematem posiedzenia Prezydium WRDS WL. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, a obrady otworzył i poprowadził Pan Dariusz Jodłowski – Przewodniczący Rady.  W dniu 9 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie…

czytaj więcej

29 kwietnia 2022 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie plenarne WRDS WL. Głównymi tematami posiedzenia były: „Wydolność systemu opieki zdrowotnej a zwiększona ilość świadczeń związana z napływem imigrantów” oraz „Konflikt w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach”. Podczas spotkania zostały przedstawione aktualne statystyki oraz dane proceduralne dotyczące funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w…

czytaj więcej

Konflikt w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym był głównym przedmiotem posiedzenia Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w dniu 25 kwietnia 2022 r. W dniu 25 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia…

czytaj więcej

Ustalenie tematyki na najbliższe posiedzenia oraz modyfikacja rocznego planu pracy to główne punkty posiedzenia Prezydium WRDS WL, które odbyło się 8 kwietnia 2022 r. Strona społeczna pracodawców wyszła z inicjatywą dołączenia dodatkowej tematyki do rocznego planu pracy. Propozycja wynikła w związku z wybuchem wojny w Ukrainie oraz napływem uchodźców wojennych do Polski, a co za…

czytaj więcej

Połączenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Zaawansowanie procesu łączenia. Aktualne problemy oraz Konflikt w Państwowym Instytucie Weterynarii były głównymi tematami obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w dniu 31 marca 2022 r. W dniu 31 marca 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa…

czytaj więcej

„Połączenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Zaawansowanie procesu łączenia. Aktualne problemy” było głównym punktem obrad Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL. Obrady otworzył i poprowadził Pan Marek Chmielewski Przewodniczący Zespołu. W dniu 25 marca 2022 r. w siedzibie…

czytaj więcej

Wystosowanie Apelu w sprawie pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy było głównym tematem spotkania Prezydium WRDS WL. Obrady otworzył i poprowadził Pan Dariusz Jodłowski – Przewodniczący Rady.  W dniu 1 marca 2022 r. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams odbyło się zdalne posiedzenie Prezydium WRDS WL. Główną tematyką obrad było wystosowanie apelu w sprawie pomocy uchodźcom wojennym…

czytaj więcej

W dniu 28 lutego 2022 r. odbyło się posiedzenie plenarne WRDS WL, pierwsze prowadzone przez Pana Dariusza Jodłowskiego Przewodniczącego WRDS WL VII kadencji. Głównym zadaniem Członków WRDS WL podczas spotkania było wydanie stanowiska WRDS WL do wybranych aspektów z programu rządowego Polski Ład w oparciu o dokument pt.: „Polski Ład – Raport z działań Lewiatana”. W…

czytaj więcej