Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła i MB Różańcowej w Kaniem złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Koncert z okazji 100 lecia Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaniem (pow. Chełmski), które realizowane będzie od dnia 20 marca 2019 r. do dnia 19 kwietnia…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego 28 lutego br. zatwierdził wyniki prac Komisji ds. rozpatrywania wniosków stypendialnych, przyznając stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. W ramach środków finansowych określonych w budżecie Województwa Lubelskiego, przeznaczonych na realizację systemu stypendialnego w 2019 roku, Zarząd Województwa udzielił wsparcia finansowego twórcom z terenu naszego województwa,…

Czytaj więcej

Biuro Programu „Niepodległa” uruchomiła nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. O środki mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Nabór wniosków potrwa do 26 marca do godz. 15.59. Wnioski o dotacje na działania w 2019 roku Biuro Programu „Niepodległa” przyjmuje od 25 lutego br.…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 19 lutego 2019 r. podjął Uchwałę Nr XXI/412/2019 w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Rady Sportu III Kadencji. Rada powołana została na okres 4 lat, jako organ opiniodawczy i doradczy organów Województwa Lubelskiego w zakresie kultury fizycznej. W skład Rady weszli przedstawiciele wojewódzkich związków sportowych, klubów sportowych działających na terenie województwa…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje,  że Ludowy Klub Sportowy Grom Różaniec  z siedzibą w Różańcu Pierwszym złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Wiosenny Turniej Piłki Nożnej – Open”, które realizowane będzie od dnia  6 marca  2019 r. do dnia 3 kwietnia  2019 r. na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu…

Czytaj więcej

Dobiegł końca czteroletni okres obowiązywania Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie lubelskim na lata 2015 – 2018 przyjętego uchwałą nr IX/129/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dn. 8 lipca 2015 r., poz. 2216). Wzorem lat ubiegłych prosimy o pomoc w pozyskaniu danych (w formie odpowiedzi na…

Czytaj więcej

Na podstawie Uchwały Nr CXX/2362/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Wojewódzkiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania, Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór kandydatów na członków Wojewódzkiej Rady Sportu w Lublinie III. Kadencji             W związku z powyższym, organizacje i instytucje realizujące zadania w…

Czytaj więcej

Dnia 15 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr XIII/240/2019 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 18 stycznia 2019 r. do 16 grudnia 2019 r. W załączeniu: Uchwała Zarządu https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=88&akcja=szczegoly&p2=1341682 załącznik do Uchwały –…

Czytaj więcej

Dnia 15 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr XIII/239/2019 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia z terminem realizacji od 18 stycznia 2019 r. do 16 grudnia 2019 r. W załączeniu: • Uchwała Zarządu https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=88&akcja=szczegoly&p2=1341670 • załącznik do…

Czytaj więcej

Departament Kultury Edukacji i Sportu informuje o możliwości ubiegania się w 2019 roku o indywidualne stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Stypendialna forma pomocy finansowej ma na celu wsparcie rozwoju umiejętności artystycznych, zwłaszcza ludzi młodych, jak również wsparcie osób zajmujących się upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Aplikacja…

Czytaj więcej

Zespół lubelskiego Teatru im. J. Osterwy zachęca, by spędzić świąteczny wieczór Trzech Króli w towarzystwie najsłynniejszego dramaturga wszech czasów. Na ten dzień przygotowano bowiem nie lada gratkę – premierę jednej z najbardziej lubianych i najchętniej wystawianych sztuk Williama Szekspira.  Inscenizacja „Wieczoru Trzech Króli”, bo o tym utworze mowa, na scenie Teatru im. J. Osterwy pojawi…

Czytaj więcej

Departament Kultury, Edukacji i Sportu uprzejmie informuje, iż nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Województwa Lubelskiego dla osób fizycznych w roku 2019 za wyniki sportowe osiągnięte w roku 2018 zostanie przeprowadzony w miesiącu styczniu 2019 r.             Stypendia sportowe Województwa Lubelskiego są przyznawane na podstawie „Zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego…

Czytaj więcej