Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia w 2020 r. Termin składania ofert upływa 5 lutego 2020 roku. Dnia 15 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CVIII/2233/2020 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury…

Czytaj więcej

Dnia 8 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr CVI/2208/2020 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 13 stycznia 2020 r. do 14 grudnia 2020 r. W załączeniu: Uchwała Zarządu  załącznik do Uchwały –…

Czytaj więcej

Dnia 8 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr CVI/2207/2020 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia z terminem realizacji od 13 stycznia 2020 r. do 14 grudnia 2020 r. W załączeniu: Uchwała Zarządu Uchwała 2020 wybór ofert powierzenie…

Czytaj więcej

Departament Kultury Edukacji i Dziedzictwa Narodowego informuje o możliwości ubiegania się w 2020 roku o indywidualne stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Stypendialna forma pomocy finansowej ma na celu wsparcie rozwoju umiejętności artystycznych, zwłaszcza ludzi młodych, jak również wsparcie osób zajmujących się upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.…

Czytaj więcej

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Województwa Lubelskiego dla osób fizycznych w roku 2020 za wyniki sportowe osiągnięte w roku 2019 zostanie przeprowadzony w terminie: od dnia 1 do dnia 31 stycznia 2020 r. Stypendia sportowe Województwa Lubelskiego są przyznawane na podstawie Uchwały Nr XI/192/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w…

Czytaj więcej

Departament Promocji, Sportu i Turystyki zaprasza do zapoznania się z Uchwałą Nr XI/192/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dziennik Urzędowy…

Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania w 2020 r. Termin składania ofert upływa 2 stycznia 2020 r.  Dnia 11 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr XCIX/2072/2019 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury…

Czytaj więcej

We wtorek, 10 grudnia br. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się pierwsza część uroczystości wręczenia stypendiów marszałka województwa lubelskiego dla 500 szczególnie uzdolnionych uczniów. W środę swoje dyplomy odbierze grupa kolejnych 500 uczniów. Łącznie w ramach dwóch programów stypendia otrzyma 1000 młodych osób ze 169 szkół na kwotę 4 milionów złotych. W roku…

Czytaj więcej

Muzeum Powstania Warszawskiego już po raz dziewiąty pragnie uhonorować osoby zaangażowane społecznie Nagrodą im. Jana Rodowicza „Anody”. W konkursie uczestniczyć mogą osoby reprezentujące różne pasje, talenty, dziedziny i zawody, wyróżniające się w pracy na rzecz innych oraz osiągnieciami w aktywności społecznej. Ludzie stanowiący przykład dla młodego pokolenia. Honorowe wyróżnienie przyznawane jest w trzech kategoriach: całokształt…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 3 grudnia br. podjął uchwałę o ogłoszeniu konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od 31 stycznia 2020 r. do 18 grudnia  2020 r. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 2 stycznia 2020 r. Zarząd…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Klub Olimpijczyka Ziemi Łukowskiej z siedzibą w Łukowie, złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Świąteczny Łuków Pointfighting Cup”, które realizowane będzie od dnia 14 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2019 r.…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że KS AR-TIG Huta Dąbrowa z siedzibą w Hucie Dąbrowie, złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Wigilijny Turniej Halowy Piłki Nożnej „Łukowska Gwiazdka Cup 2019”, które realizowane będzie od dnia 16 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu…

Czytaj więcej