W dniu 25 lutego br. odbyła się międzynarodowa konferencja online “Aktualizacja lokalnych planów energetycznych w procesie oddolnym – jak angażować mieszkańców do współpracy”, zorganizowana w ramach projektu ENES-CE, realizowanego ze środków Programu Interreg Europa Środkowa. Województwo Lubelskie uczestniczy w projekcie we współpracy z Gminą Niemce jako partnerem stowarzyszonym. Projekt zakłada utworzenie w regionach spółdzielni energetycznych…

Czytaj więcej

Minister Klimatu i Środowiska zadecydował o przedłużeniu terminu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach  konkursu pt. „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”. Nowy termin to 31 marca 2021 r. godz. 15:00 (zmiana z 29 stycznia 2021…

Czytaj więcej

Walka ze smogiem nabiera tempa. 19 lutego 2021 r. Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze naszego regionu ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Dokument ten słusznie nazywany jest uchwałą anstysmogową, gdyż jego celem jest ograniczenie zanieczyszczenia lubelskiego powietrza. Rokrocznie przygotowywane analizy danych z monitoringu jakości powietrza…

Czytaj więcej

Już niebawem odbędzie się ogólnodostępne webinarium dotyczące energii odnawialnej w rolnictwie siedmiu regionów Europy!  Wydarzenie: Konferencja Energia odnawialna w sektorze rolnictwa w siedmiu regionach europejskich, w ramach projektu AgroRES (Programu Interreg Europa 2014-2020). Kiedy?: 25 lutego br. (czwartek) od godziny 10:00 do 13:00.  Gdzie?: Na dedykowanej stronie internetowej.  Organizator: Włoska Agencja Regionalna Lacjum ds. rozwoju i innowacji w rolnictwie…

Czytaj więcej

Z przyjemnością informujemy, że we wtorek 16 lutego br. nastąpił pierwszy (z dwunastu) finał instagramowej akcji promującej lubelskie parki narodowe i krajobrazowe #kieruneklubelskiekrajobrazy. W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie uhonorowany został autor zwycięskiego zdjęcia stycznia, Mateusz Skowronek. Podczas kameralnego spotkania Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Sebastian Trojak, wręczył pierwszemu finaliście kartę upominkową o wartości 500…

Czytaj więcej

Korzystasz ze środowiska, czyli np. wprowadzasz gazy lub pyły do powietrza albo zarządzasz składowiskiem odpadów? Jeśli tak, pamiętaj o zbliżających się terminach sprawozdawczych. Przypominamy, że podmioty korzystające ze środowiska mają obowiązek: sporządzenia raportu dotyczącego emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzonych do powietrza w 2020 r. i przesłania go drogą elektroniczną do Krajowego Ośrodka Bilansowania…

Czytaj więcej

Fotografia „Zachód słońca nad jeziorem Wytyckim” Mateusza Skowronka zdobyła najwyższe uznanie jurorów i otrzymała tytuł zdjęcia stycznia w ramach marszałkowskiej akcji promującej lubelskie parki narodowe i krajobrazowe. Za najpiękniejsze zdjęcie miesiąca opublikowane na Instagramie z hasztagiem #kieruneklubelskiekrajobrazy autor otrzyma dyplom oraz kartę upominkową o wartości 500 zł ufundowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Na pasjonatów lubelskiej przyrody…

Czytaj więcej

Informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa oraz w odpowiedzi na prośby potencjalnych wnioskodawców Minister Klimatu i Środowiska podjął decyzję o przedłużeniu terminu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach konkursu: „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”. Nowy termin to 31 marca 2021 roku, godz. 15:00…

Czytaj więcej

Zakończyły się konsultacje nowego projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej”). Ich przebieg oraz rezultaty zostały przedstawione w przyjętych przez Zarząd Województwa Lubelskiego sprawozdaniach. Przypomnijmy, że uchwałę w sprawie przyjęcia i skierowania do opiniowania ww. projektu Zarząd…

Czytaj więcej

Startuje instagramowa akcja promująca wiedzę nt. lubelskich parków narodowych i krajobrazowych #kieruneklubelskiekrajobrazy. Projekt nawiązuje do ubiegłorocznego konkursu fotograficznego i również dotyczy wykonania przyrodniczego zdjęcia. Najpiękniejsze fotografie mają szansę uzyskać tytuł zdjęcia miesiąca oraz zdjęcia roku. Na autorów zwycięskich prac czeka dwanaście kart upominkowych o wartości 500 zł i jedna – nagroda główna – o wartości 1500…

Czytaj więcej

Wraz z początkiem 2021 roku Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego rozpoczyna realizację trzech kampanii z zakresu edukacji ekologicznej, koordynowaną przez Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych. Na mieszkańców regionu i turystów zafascynowanych tutejszą przyrodą, czekają wydarzenia i akcje tematycznie związane zarówno z pszczołami – w ramach kampanii „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”, jak też z parkami krajobrazowymi i…

Czytaj więcej

Przeddzień Świat Bożego Narodzenia to doskonała okazja do wręczenia prezentów. Tak też było we wtorek 22 grudnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, kiedy to uhonorowaliśmy laureata pierwszego miejsca w konkursie wiedzy „Pszczoły znam i o nie dbam” w kategorii szkolnej, czyli Szkołę Podstawową nr 8 z Chełma, a także dwóch naszych czołowych partnerów realizujących…

Czytaj więcej