20 lipca 2021 roku w Urzędzie Gminy w Niemcach odbyły się  warsztaty w ramach projektu ENES-CE, (Programu Interreg Europa Środkowa) pt. „Prezentacja bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) w Gminie Niemce oraz możliwości jej wykorzystania do planowania energetycznego”. W spotkaniu udział wzięło 15 osób: przedsiębiorcy, radni i przedstawiciele gminy – jednoczenie mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele instytucji z…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego po raz szósty zwiększa pulę środków z Funduszy Europejskich na kapitał obrotowy dla samozatrudnionych, mikro- i małych firm z województwa lubelskiego, które znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub utraty płynności finansowej w związku z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. Alokacja wzrosła tym razem do 108,4 mln zł. Pierwotna kwota jaką Zarząd Województwa…

Czytaj więcej

Informujemy, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – Operator Programu „Rozwój Lokalny”, wyłoniło zwycięskie miasta, które otrzymają wsparcie z programu finansowanego z Funduszy Norweskich i EOG 2014-2021. Łącznie to ponad 102 mln euro na realizację kompleksowych projektów rozwojowych. Wśród miast Województwa Lubelskiego Hrubieszów jest jednym z 29 miast z całej Polski, które otrzyma dofinansowanie z…

Czytaj więcej

Informujemy, że 8 lipca br. (czwartek) w godz. 10.00-13.30 odbędzie się seminarium nt. „Lokalna gospodarka w rozwoju miast”. Organizatorem seminarium ramach XXI Forum Rozwoju Lokalnego jest Związek Miast Polskich. Seminarium poświęcone będzie przedsiębiorczości oraz lokalnym gospodarkom. W jego trakcie przedstawiona zostanie kompleksowa analiza miast, gmin i miejskich obszarów funkcjonalnych z wykorzystaniem Monitora Rozwoju Lokalnego ZMP (dostępnego…

Czytaj więcej

Podczas briefingu prasowego, który odbył się we wtorek (6 lipca br.) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, marszałek Jarosław Stawiarski ogłosił, że Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził projekt programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Dokument określa strategię wykorzystania prawie 2,273 miliarda euro jakie będziemy mieć do dyspozycji dla regionu. Będzie to blisko 42 mln euro…

Czytaj więcej

Zanim skończy się tegoroczne lato, od piątku 17 do niedzieli 19 września, czeka na Was dziesiątki atrakcji. To w tym terminie zaplanowaliśmy Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Tym jednak razem aura nie będzie miała większego znaczenia. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników, imprezę ponownie musimy w znacznej mierze przenieść do sieci. Sprawdźcie, co dla Was przygotowaliśmy! Czym…

Czytaj więcej

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski wręczył dziś pięć umów czterem Beneficjentom Regionalnego Programu Operacyjnego. Łączna wartość dofinansowania ze środków europejskich ww. umowach to blisko 16 mln zł. Chodzi o realizację działań mających na celu ułatwienie tworzenia nowych miejsc pracy, zmniejszenie bezrobocia i pobudzenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa lubelskiego. Do dofinansowania w ramach konkursu wybranych zostało…

Czytaj więcej

W imieniu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zapraszamy na krótkie spotkanie online 25 czerwca br. w godzinach 11:00-12:30, podczas którego zostaną udzielone praktyczne informacje pomagające w przygotowaniu się do udziału w pierwszym naborze projektów transnarodowych. Nabór zostanie otwarty jesienią br. jednak już teraz przygotowywane są informacje i narzędzia, które pozwolą rozpocząć planowanie nowych projektów i…

Czytaj więcej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego jako partner projektu EmpInno Monitor S3 (Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020), zaprasza do udziału w konferencji podsumowującej projekt, pod hasłem: „Opracuj wydajniejsze instrumenty polityki innowacji dla lepszego monitorowania RIS3” dnia 16 czerwca 2021 r., w godz. 9:30 – 12:00. Spotkamy się on-line, za pośrednictwem platformy Zoom. Od 2016 r. w ramach…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w konkursie w ramach Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach. Oznacza to, że kolejnych 111 przedsiębiorców z listy rezerwowej naboru Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) otrzyma dofinansowanie. Dzisiaj Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski wręczył umowy siedmiu przedsiębiorcom z naszego regionu na realizację zadań…

Czytaj więcej

Druga edycja konkursu plastycznego „Lubelskie Pięknieje. Jak Fundusze Europejskie zmieniają Twoją okolicę”. Jeśli jesteś uczniem szkoły podstawowej i nie straszne Ci rysowanie, malowanie, a przy okazji chcesz zdobyć atrakcyjne nagrody, to ten konkurs jest właśnie dla Ciebie! Konkurs wpisuje się w tegoroczne obchody VIII edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE). DOFE to największa impreza związana…

Czytaj więcej

11 maja br., w ramach projektu SCALE UP odbyły się kilkugodzinne warsztaty online dotyczące integracji systemów IT. Spotkanie prowadził Wojciech Ziaja –  Consulting Services Director – BPC Group Poland, ekspert ds. wsparcia przedsiębiorstw sektora MSP i korporacyjnego w zakresie wyboru i wdrażania zaawansowanych narzędzi informatycznych. W trakcie szkolenia omówiono rynek rozwiązań IT (ze szczególnym uwzględnieniem…

Czytaj więcej