Województwo Lubelskie jest jednym z kilku regionów w Polsce, które dobrze radzą sobie z wykorzystaniem unijnych dotacji. Rozdzielanie pieniędzy przebiega zgodnie z planem zatwierdzonym przez Komisję Europejską. Dlatego środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego dla naszego regionu nie są zagrożone. Kontraktacja, czyli podpisane umowy o dotację Nasze województwo wypada dobrze zarówno w rankingu podpisanych umów,…

Czytaj więcej

W środę  19 września, podczas ETI, odbyło się II Forum Innowacji w ramach projektu EmpInno (Interreg BSR 2014-2020). Tematem przewodnim pierwszej części spotkania była żywność personalizowana –  żywność „szyta na miarę”, dopasowana do potrzeb organizmu tak, aby chronić go przed chorobami. Okazuje się, że wiele składników naturalnie występujących w różnych produktach spożywczych, jeżeli je odpowiednio…

Czytaj więcej

W dniach 11 – 12 września w Helsinkach odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu BRIDGES, które skupiło również przedstawicieli instytucji zarządzających i pośredniczących we wdrażaniu regionalnych programów operacyjnych oraz ekspertów ds. polityki innowacji. Wydarzenie to miało kluczowe znaczenie dla regionów realizujących projekt, ponieważ było poświęcone dogłębnej analizie i ocenie regionalnych planów działań. Gościem specjalnym spotkania…

Czytaj więcej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zaprasza w dniach 4 i 5 października 2018 roku na spotkanie, którego celem jest przekazanie przedstawicielom gmin województwa lubelskiego specjalistycznej wiedzy na temat zasad przeprowadzenia procedury, związanej z przekształceniem uchwalonych lokalnych programów rewitalizacji (LPR) w dokumenty spełniające wymogi ustawowe, tj. gminne programy rewitalizacji (GPR). Spotkanie skierowane jest wyłącznie do gmin zaangażowanych…

Czytaj więcej

Wczoraj marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski podpisał umowę na projkt pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w SPZOZ w Radzyniu Podlaskim”, którego wartość całkowita wynosi blisko 1,3 mln zł (z czego 1,1 mln zł to dofinansowanie z UE). Celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności do usług realizowanych w ramach…

Czytaj więcej

13 września Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący funkcję podmiotu wdrażającego instrument finansowy ,,wejście kapitałowe’’ podpisał umowę operacyjną z Pośrednikiem Finansowym – firmą Netrix Venturee Sp. z o.o . Wydarzenie miało miejsce w siedzibie Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Co to oznacza dla przedsiębiorców? Nowo powstałe firmy  o wysokim potencjale gospodarczym prosperujące na terenie województwa lubelskiego…

Czytaj więcej

Fundusze europejskie i biznes to gwarancja sukcesu. Przekonaj się i sięgnij po nasz bezpłatny e-book. Znajdziesz w nim praktyczne informacje o dofinansowaniu nowej lub istniejącej firmy. Czy wiesz, że najczęściej odpowiadamy na pytanie o dofinansowanie własnego biznesu z funduszy europejskich? Nic dziwnego. Pierwsza firma jest kuszącą ofertą dla wszystkich, którzy poszukują własnej drogi do zatrudnienia.…

Czytaj więcej

Już 19 września w ramach Europejskiego Tygodnia Innowacji panel  Bioinnowacje odbędzie się II Forum Innowacji projektu EmpInno (Program Interreg Region Morza Bałtyckiego). Forum będzie składać się z dwóch paneli. Pierwszy nosi tytuł: „Żywność jako produkt personalizowany. Potrzeba czy konieczność w drodze do zdrowia?”. Podczas, którego zaproszeni prelegenci reprezentujący Uniwersytety Przyrodnicze, Ekonomiczne i Medyczne z kraju…

Czytaj więcej

Wspólny Sekretariat Techniczny organizuje dla wnioskodawców drugiego naboru wniosków indywidualne konsultacje dotyczące przygotowania wniosku aplikacyjnego. Konsultacje w województwie Lubelskim odbędą się 03.10.2018 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4 Istnieje również możliwość spotkania w siedzibie WST w Warszawie.  Formularz  rejestracyjny dostępny pod linkiem,   należy przesłać do WST do 20 września…

Czytaj więcej

Projekt BRIDGES (Program Interreg Europa) wszedł w decydujący etap realizacji. W wyniku działań w projekcie przeprowadzono w regionie badanie, mające na celu ocenę gotowości przedsiębiorstw działających na terenie województwa lubelskiego w sektorze biogospodarki do zastosowania innowacyjnych rozwiązań.  Do przeprowadzenia wywiadów z firmami  wykorzystane zostało narzędzie  AGRO-START Auto-Diagnostic Tool, wskazane jako dobra praktyka w projekcie. Raport…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,…

Czytaj więcej

Potrzeba poprawy efektywności wykorzystania energii dotyczy wszystkich sektorów gospodarki, w tym budownictwa mieszkaniowego. Ceny energii są obecnie wysokie i stale rosną. W Polsce znaczna część budynków mieszkalnych pochodzi z czasów, kiedy kryterium oszczędności nie brano pod uwagę, bo ceny energii były niskie. Stosowane wówczas rozwiązania budowlane nie uwzględniały izolacji cieplnej budynków, a odpowiednią temperaturę mieszkań…

Czytaj więcej