W imieniu organizatorów zapraszamy potencjalnych beneficjentów zainteresowanych dotacją z programu Funduszy Norweskich do udziału w misji do Norwegii. Misja skierowana jest do producentów rozwiązań rehabilitacyjnych i poprawiających jakość życia (ang. welfare technologies). Organizatorem misji jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Innovation Norway. Do udziału w misji gospodarczej do Oslo, która planowana jest na 13-14 czerwca 2019…

Czytaj więcej

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące rolę tzw. Krajowego Punktu Kontaktowego dla Funduszy Norweskich i EOG, ogłosiło uruchomienie III edycji  Funduszy. Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy (czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE – kilkunastu państwom Europy Środkowej  i Południowej oraz…

Czytaj więcej

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie na spot filmowy promujący dziedzictwo kulturowe pogranicza o nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Na uczestników czekają również inne nagrody, w tym wyjazd na jedno z zagranicznych wydarzeń Programu. Zwycięski spot i nazwisko autora będą również promowane podczas międzynarodowego festiwalu „WSCHÓD KULTURY”, który corocznie…

Czytaj więcej

Z radością informuję, że uruchomiona została rejestracja na 10. Doroczne Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, które odbędzie się 12-13 czerwca 2019 r. w Gdańsku . W imieniu organizatorów (Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego, BSSSC, MSZ, KE) serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. Tegoroczne Forum poświęcone będzie gospodarce obiegu zamkniętego, planowanych jest 5…

Czytaj więcej

7 maja b.r. w Tours we Francji odbyła się kolejna wizyta studyjna w ramach projektu ELISE. Spotkanie zostało zorganizowane przez Region Centralny Doliny Loary, jednego z partnerów projektu ELISE.  W czasie spotkania zostały zaprezentowane m.in. rozwiązania dotyczące  umiędzynarodowienia działalności naukowo – badawczej (LE STUDIUM) mające na celu wzmocnienie innowacyjności regionu Centralnego Doliny Loary, służące rozwojowi…

Czytaj więcej

W imieniu Wspólnego Sekretariatu Technicznego, serdecznie zapraszamy do udziału w Szkoleniu dla beneficjentów projektów regularnych  pierwszego naboru wniosków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Szkolenie będzie poświęcone konkretnym aspektom realizacji projektów. W Województwie Lubelskiem szkolenie odbędzie się w Chełmie, 16 maja 2019 r., Hotel Duet ul. Hrubieszowska 54 A Agenda szkolenia Więcej szczegółów na stronie…

Czytaj więcej

16 kwietnia br. odbyło się już III Forum Innowacji w ramach projektu EmpInno (Programu Interreg Morza Bałtyckiego 2014-2020) pod tytułem: Lubelskie Region – healthy land of food and forests. Tematem przewodnim spotkania była żywność wysokiej jakości, a w szczególności: certyfikacja żywności na rynku polskim i zagranicznym, globalne możliwości rynkowe i żywność funkcjonalna o właściwościach prozdrowotnych…

Czytaj więcej

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zaprasza do udziału w warsztacie pt. „Jak usprawnić współpracę pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami?”, który odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku o godz. 9.00 w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 w Lublinie (Inkubator Przedsiębiorczości), w sali konferencyjno-szkoleniowej nr 2.01 (II piętro). Warsztat jest organizowany…

Czytaj więcej

W dniach 15 – 16 kwietnia 2019 r. w Łucku na Ukrainie odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Sterującego projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Korolówka – Włodawa” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. Polskiej delegacji przewodniczył Zdzisław Szwed, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, który podkreślił znaczenie…

Czytaj więcej

W dniach 25-26 marca 2019 r. odbyła się wizyta studyjna w ramach projektu ELISE (Program Interreg Europa). Spotkanie zostało zorganizowane  przez BioCon Valley Association – partnera projektu ELISE. W spotkaniu uczestniczyli partnerzy projektu wraz z regionalnymi interesariuszami oraz przedstawicielami RIS z Hamburga i Meklemburgii-Pomorza Przedniego. W ramach spotkania w Hamburgu zostały zaprezentowane rozwiązania wspierające rozwój…

Czytaj więcej

5 kwietnia partnerzy projektu ROSIE aktywnie uczestniczyli w dyskusji na temat innowacji w Województwie Lubelskim prowadzonej w trakcie konferencji „Innowacje  praktyce” i VIII  Wystawy Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii.  Organizowane przez Polską Akademię Nauk Oddział w Lublinie i Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych międzynarodowe spotkanie przedstawicieli administracji publicznej, uczelni wyższych, centrów transferu wiedzy i technologii, instytucji otoczenia…

Czytaj więcej

Mobilności w ramach projektu CIVEEL dobiegły końca. Uczniowie z Francji i Czech przez ostatnie tygodnie uczyli się w polskich szkołach zawodowych w Lublinie, Puławach i Janowie Lubelskim. Podsumowanie projektu odbędzie się na początku lipca we Francji. „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy”, w skrócie CIVEEL (od angielskiego Cooperation in vocational training…

Czytaj więcej