Znamy kwotę jaka została przewidziana w projekcie umowy partnerstwa dla województwa lubelskiego w ramach perspektywy unijnej na lata 2021-2027. Chodzi o 1,768 mld euro (ze środków UE) oraz 312 mln euro wkładu krajowego (łącznie ponad 2 mld euro), które zasili inwestycje finansowane z programu regionalnego. Będzie to drugi co do wysokości środków program w Polsce…

Czytaj więcej

Od 24 grudnia udostępniona kierowcom została obwodnica Stężycy. Dzisiaj Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, wraz z przedstawicielami samorządowców i wykonawców, przeciął wstęgę na nowej drodze. Chodzi o projekt pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy na odcinku od granicy województwa lubelskiego do skrzyżowania z drogą…

Czytaj więcej

Informujemy, że dostępny jest nabór na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele finansowanym w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG. Budżet konkursu to blisko 10,5 mln euro. O dotacje mogą się starać m.in.: stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. Kwoty alokacji na poszczególne obszary wsparcia: •    Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy…

Czytaj więcej

Informujemy, że Związek Miast Polskich (ZMP) organizuje w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) kolejne seminarium on-line z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce”– pt.:„Samoocena rozwoju instytucjonalnego JST (szczebel lokalny) – narzędzie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)”.  Seminarium odbędzie się 17 grudnia br. (czwartek) w godz. 10.00-13.15 na platformie ZOOM.     Podczas…

Czytaj więcej

26 listopada br. odbyło się IV Forum Innowacji w ramach projektu EmpInno Monitor S3 (Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020). W trakcie Forum przedstawiono innowacyjne  rozwiązania dla sektora rolno-spożywczego w regionie, a także osiągnięcia technologiczne lubelskich naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w zakresie produkcji żywności. Ze względu na pandemię wywołaną Covid-19 tegoroczne Forum odbyło się w…

Czytaj więcej

Po odbytej wymianie doświadczeń i koncepcji związanych z funkcjonowaniem polityk regionalnych każdy z regionów partnerskich zaangażowanych w projekt ELISE (European Life Science Ecosystems, Program Interreg Europa) stworzył plan działania na rzecz rozwoju swojego ekosystemu innowacji. Wszystkie Regionalne Plany Działania zostały zatwierdzone przez Wspólny Sekretariat Programu i są obecnie wdrażane i monitorowane w ramach fazy 2…

Czytaj więcej

Eksperci tematyczni platformy learningowej programu Interreg Europa zapraszają praktyków zaangażowanych we wdrażanie polityk krajowych, lokalnych i regionalnych do korzystania z bezpłatnego wsparcia merytorycznego. Oferta obejmuje tzw. policy helpdesk oraz wzajemne oceny (peer reviews). Policy helpdesk Policy helpdesk polega na świadczeniu pisemnej pomocy doradczej na temat polityk realizowanych w wybranych obszarach. Eksperci udzielają wskazówek z zakresu badań…

Czytaj więcej

Z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 30-lecia Interreg, program Interreg Europa przygotował publikację pt.: When Europe cooperates, regions benefit. Publikacja jest zbiorem 30 historii sukcesu („stories of success”) i przedstawia najciekawsze rezultaty, jakie osiągnęli wybrani partnerzy z trzydziestu państw europejskich, objętych programem Interreg Europa. Tematem jednej z historii są osiągnięcia Województwa Lubelskiego w projekcie…

Czytaj więcej

24 listopada 2020 r. odbyło się spotkanie online pt. „Planowanie energetyczne w gminie z zaangażowaniem mieszkańców”. Wydarzenie to zorganizowane zostały w ramach dwóch projektów finansowanych ze środków europejskich: projektu ENES-CE, który Województwo Lubelskie realizuje we współpracy z Gminą Niemce w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2014 – 2020 oraz projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla…

Czytaj więcej

19 listopada 2020 r. on-line po raz drugi spotkali się członkowie Lokalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu AgroRES. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Politechniki Lubelskiej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Klastra Energia Dolina Zielawy, Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim, Gminy Niemce, Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego oraz Biura Zarządzania…

Czytaj więcej

Jak przebiega realizacja projektów międzynarodowych w nowej rzeczywistości wywołanej COVID-19? Czy efekty projektów międzynarodowych wpływają i wpłyną na obecną i przyszłą rzeczywistość? Zagadnienia te były jednym z tematów spotkania online organizowanego w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości pn. „Nowa rzeczywistość na poziomie europejskim – projekty międzynarodowe w dobie pandemii COVID-19”. Spotkanie połączone było z III spotkaniem…

Czytaj więcej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, jako partner projektu EmpInno Monitor S3, zaprasza do udziału w IV edycji Forum Innowacji, którego tematem przewodnim będą innowacje w sektorze rolno-spożywczym. Z uwagi na sytuację epidemiczną, odbędzie się ono 26 listopada 2020 r., w godz. 9.00 -12:00, on-line, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. W trakcie Forum zostaną  poruszone tematy m.in.…

Czytaj więcej