Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia to zadania, na które beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 otrzymają blisko 41 mln zł ze środków unijnych. Ich realizacja będzie możliwa dzięki rozstrzygnięciu konkursu w ramach Działania 5.5. Promocja niskoemisyjności. Zaznaczamy, że kwota ta pozwoli na realizację 31 projektów. 24 lipca br. Marszałek Województwa Lubelskiego…

Czytaj więcej

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego dla mikro i małych przedsiębiorstw  o nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20. Nabór przeprowadzany będzie w dniu 29 lipca 2020 r.…

Czytaj więcej

Uwaga! Zmiana terminu rozpoczęcia naboru! Nabór ruszy 16 lipca br., godzina rozpoczęcia naboru pozostaje bez zmian. Już 15 lipca ruszy nabór dla mikro, małych przedsiębiorstw i samozatrudnionych na dotacje obrotowe przeznaczone na bieżącą działalność firmy. Z dofinansowania skorzystać mogę te firmy, które w sytuacji związanej z koronawirusem znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Unijne wsparcie…

Czytaj więcej

Dzięki wsparciu z funduszy europejskich Kraśnik odnowi basen na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Chodzi o dofinansowanie m.in. na rozbudowę pływalni oraz zakup dodatkowego wyposażenia. Umowę w tej sprawie podpisali 9 lipca Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Burmistrz Kraśnika Wojciech Wilk. Wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego to 12 mln zł. Odnowiona pływalnia Celem…

Czytaj więcej

Projekt „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem uczestnictwa JST w projekcie „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim” w dniu 19 czerwca 2020 r. Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała do udziału następujące Jednostki Samorządu Terytorialnego:…

Czytaj więcej

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 zaprasza młodzież mieszkającą na obszarze Programu do wzięcia udziału w transgranicznym konkursie internetowym z okazji Dnia Współpracy Europejskiej 2020 (ECDay). Zadanie ochrony naszej planety ma dziś kluczowe znaczenie i dlatego hasłem konkursu  jest “TOGETHER FOR GREENER TOMORROW!”. Celem jest zaangażowanie młodzieży z przygranicznych obszarów Polski, Białorusi i Ukrainy w promowanie…

Czytaj więcej

Radzyń Podlaski zyska nowe oblicze. Planowany w mieście remont obejmie rynek oraz Pałac Potockich z dziedzińcem i infrastrukturą przynależną. Umowę umożliwiającą realizację tej inwestycji podpisali dzisiaj Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Burmistrz Radzynia Jerzy Rębek. Wartość inwestycji to ponad 28,3 mln zł, z czego 21,5 mln pochodzi z funduszy europejskich i budżetu państwa. Projekt…

Czytaj więcej

Jak skorzystać oraz jak nie stracić na przemyśle 4.0? Jak przygotować się do transformacji do fabryki 4.0? Jak rozpocząć budowę mapy drogowej do Przemysłu 4.0? Jakie kompetencje powinni rozwijać inżynierowie? Zagadnienia te były głównym tematem kolejnego spotkania Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu SCALE UP. Spotkanie w formie online odbyło się 24 czerwca br. Tytuł warsztatów to…

Czytaj więcej

10 czerwca br. odbyło się II spotkanie Lokalnej Grupy Interesariuszy projektu EURE. W związku z pandemią, tym razem uczestnicy spotkali się on-line. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele miast z naszego Województwa: Lublin, Puławy, Zamość, Chełm, Biała Podlaska, Biłgoraj, Kraśnik, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski. Dodatkowo do Grupy dołączyły dwa miasta: Lubartów i Łuków ze względu na rozszerzenie…

Czytaj więcej

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i trudną sytuacją ekonomiczną polskich firm,  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wyszło z inicjatywą pomocową dla przedsiębiorców Makroregionu Polski Wschodniej i zaproponowało wprowadzenie nowego działania w I osi priorytetowej Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, tj. 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy. Szczegółowe informacje na temat wsparcia można znaleźć na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej POPW …

Czytaj więcej

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zorganizował Mobilny Punkt Informacyjny. Specjalnie oznakowany bus odwiedzi wszystkie powiaty województwa lubelskiego, żeby dotrzeć z informacją o formach wsparcia dla przedsiębiorców realizowanych w Powiatowych Urzędach Pracy. Pierwszy przystanek to Zamość. Bus wyruszy do wszystkich powiatów województwa. Informacje na temat trasy będą dostępne na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Trasa w tym…

Czytaj więcej

Uprzejmie informujemy, że program Interreg Europa już dziś we wtorek – 9 czerwca, w godz. 10:00 – 11:30, organizuje doroczne forum współpracy międzyregionalnej Europe, let’s cooperate! Tegoroczna edycja ma charakter specjalny. Forum odbędzie się on-line i będzie skoncentrowane na rozwiązaniach pomagających regionom zmierzyć się ze skutkami pandemii i w budowaniu silniejszej pozycji. W trakcie spotkania…

Czytaj więcej