Kolejne spotkanie partnerów projektu FIRECE w ramach, którego partnerzy pracują nad instrumentem finansowym dla MŚP chcących inwestować w OZE, odbyło się w Pinkafeld w Austrii. Podczas posiedzenia Komitetu Sterującego umówiono bieżące kwestie zarządzania projektem oraz stan prac nad analizą ex-ante instrumentów finansowych. Ponadto, partnerzy projektu wzięli udział w międzynarodowej konferencji „E-NOVA”, odbywającej się w tym…

Czytaj więcej

W dniach 4-5 grudnia w Hamburgu odbyło się spotkanie partnerów projektu ELISE (Interreg Europa), podsumowujące I fazę jego realizacji. Pierwszy dzień w całości został poświęcony zagadnieniom projektowym: zamknięciu I fazy, aktualizacji planów działania po ocenie śródokresowej oraz zasadom realizacji II fazy projektu, w tym w szczególności monitorowaniu wdrażania opracowanych przez poszczególne regiony planów działania. W…

Czytaj więcej

W listopadzie w Breście (Francja) po raz drugi spotkali się partnerzy projektu EURE (Program Interreg Europa 2014-2020), by rozmawiać o usprawnieniu polityki miejskiej. Podczas spotkania każdy partner przedstawiał swoje priorytety dotyczące polityki miejskiej w jego regionie, wśród nich najczęściej wymieniano: zarządzanie odpadami, zrównoważony transport,  gospodarkę wodno-ściekową czy zmiany klimatyczne. Odbyło się także pierwsze posiedzenie Grupy…

Czytaj więcej

Ministerstwo Klimatu, jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, ogłosiło I nabór wniosków na dofinansowanie Projektów bilateralnych finansowanych ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 na kwotę 150 000 euro. Celem naboru jest dofinansowanie projektów/przedsięwzięć mających na celu nawiązywanie i/lub wzmacnianie kontaktów dwustronnych pomiędzy podmiotami z Polski i podmiotami…

Czytaj więcej

W dniach 12-13 listopada br. w Badajoz odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu AgroRES, w którym Województwo Lubelskie jest partnerem. Liderem projektu jest Extremadura Agencja Energetyczna (AGENEX), z którą Województwo Lubelskie realizuje obecnie także projekt FIRESPOL. Wśród partnerów są również: Hrabstwo Devon (Wielka Brytania), Władza regionalna Północnej Karelii (Finlandia), Regionalna Agencja Rozwoju Bucharest-Ilfov (Rumunia),…

Czytaj więcej

Fot. Fredrik von Erichsen   W dniach 15 – 16 października br. w Wiesbaden i we Frankfurcie partnerzy projektu FIRESPOL dysktowali na temat odnawialnych źródeł energii oraz sposobach ich finansowania. W trakcie spotkania odbyły się warsztaty z udziałem pani prof. Michèle Knodt, która przedstawiła w swoim wystąpieniu uwarunkowania dla wdrażania inwestycji w odnawialne źródła energii…

Czytaj więcej

Bridge Event w ramach projektu ELISE –  European Life Science Ecosystems, zorganizowany 19.11.2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie miał charakter spotkania z przedstawicielami klastra Cosmetics Valley, agencji rozwoju regionalnego Dev’Up oraz instytutu Le Studium. Klaster Cosmetics Valley, agencja Dev’Up  oraz instytut Le Studium reprezentują region Centralny Dolnej Loary (Francja) a ich…

Czytaj więcej

Informujemy, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Operator Programu „KULTURA” ogłosiło NABÓR WNIOSKÓW w ramach DZIAŁANIA 1 „POPRAWA ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM KULTUROWYM”   Poddziałania 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Poddziałania 1.2. Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego Głównym celem Działania 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”, którego dotyczy nabór wniosków, jest poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym…

Czytaj więcej

29 października br. odbyło się I spotkanie interesariuszy projektu EURE (Program Interreg Europa 2014-2020). Przypominamy, że działania projektu opierać się będą na poszukiwaniu nowych rozwiązań w zakresie minimalizowania produkcji odpadów, zarządzania zasobami naturalnymi oraz wprowadzania zasad gospodarki o obiegu zamkniętym na terenie miast naszego województwa. Podczas spotkania przedstawiciele  miast: Lublin, Zamość, Puławy, Biała Podlaska, Tomaszów…

Czytaj więcej

W dniach 15-17 października br. w Rostocku spotkali się partnerzy projektu EmpInno Monitor S3 (Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020) aby kontynuować prace nad usprawnieniem wdrażania strategii inteligentnych specjalizacji (RIS3) w siedmiu regionach partnerskich.  Podczas spotkania zebrani zaprezentowali: – bieżący stan systemu monitorowania  RIS3, – potrzebne zmiany w systemie monitorowania RIS3, – możliwość wykorzystania rekomendacji…

Czytaj więcej

Od 5 listopada br. ruszył drugi nabór na projekty Seed Money w programie INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Poniżej znajdą Państwo kilka podstawowych informacji: Drugi nabór SM: dostępne środki – 1 mln euro EFRR, oraz NO środki, oraz RU/ENI środki, Budżet projektu 50 000 euro, Czas wdrażania – 12 miesięcy, Stopa dofinansowania – 85%, 15% wkład…

Czytaj więcej

„Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” to nowy program wsparcia dla małych  i średnich przedsiębiorców. Operatorem Programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Budżet Programu to 100 mln euro, z których 85 mln euro stanowią środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a 15 mln euro wkład krajowy. Wsparcie otrzymają innowacyjne projekty w zakresie zielonych technologii, w obszarze wód morskich  i…

Czytaj więcej