Już 21 kwietnia br. w Lublinie w godzinach 9:30 – 13:00 odbędzie się IV spotkanie partnerów projektu EURE (Program Interreg Europa 2014-2020) w ramach niego zapraszamy na konferencję on-line pod tytułem: „Przyszłość polityki miejskiej”. Celem projektu EURE jest wymiana wiedzy i dobrych praktyk w zakresie planowania zrównoważonego rozwoju miast ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zarządzania środowiskiem…

Czytaj więcej

Załącznik zawiera Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. DO POBRANIA Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Wersja dla osób z niepełnosprawnościami…

Czytaj więcej

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski podpisał dziś umowy trzem Beneficjentom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, którzy uzyskali dofinansowanie na realizację projektów w ramach Działania 12.1 Edukacja przedszkolna. Zarząd Województwa Lubelskiego przeznaczył na ten konkurs łącznie blisko 19,5 mln zł. W konkursie przeprowadzonym w ubiegłym roku złożonych zostało 80 wniosków na łączną kwotę…

Czytaj więcej

Z uwagi na to, że do tej pory konkursy przygotowywane przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020 cieszyły się dużą popularnością, w imieniu WST zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu „Na tropie projektów PBU”. Podobnie jak w poprzedniej edycji, filmy powinny pokazywać projekty oczami tych, dla których były/są realizowane,…

Czytaj więcej

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk oraz Starosta Rycki Dariusz Szczygielski podpisali dziś trzy umowy z zakresu kształcenia zawodowego. Chodzi o podnoszenie jakości edukacji, a także dodatkowe zajęcia i staże, które dzięki wsparciu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego zrealizują samorządy i placówki z naszego regionu. Te pieniądze mają sprawić, że młodzież, która…

Czytaj więcej

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku Michał Jedliński podpisali dziś umowę pn. „Dobudowa pawilonu do budynku szpitala w SPZOZ w Kraśniku w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług, zabezpieczenia świadczeń na oddziałach ginekologicznym, położniczym i neonatologicznym oraz reorganizacji funkcjonowania szpitala”. Całkowita wartość projektu to ponad 25…

Czytaj więcej

Uprzejmie informuję, że eksperci platformy learningowej programu Interreg Europa zapraszają na webinarium Tackling the urban freight logistics challenge, które odbędzie się 23 marca br., w godz. 14:00 – 15:30. W trakcie spotkania partnerzy projektów Interreg Europa z Grecji, Finlandii i Szwecji omówią zagadnienia z zakresu opracowywania planów zrównoważonej logistyki miejskiej, monitorowania parkowania w czasie rzeczywistym…

Czytaj więcej

Pod koniec lutego odbyło się kolejne spotkanie Lokalnej Grupy Interesariuszy (LGI) projektu EURE (Program Interreg Europa). W spotkaniu jak zawsze aktywny udział wzięli przedstawiciele największych miast regionu: Lublin, Biała Podlaska, Zamość, Chełm, Puławy, Łuków, Biłgoraj, Tomaszów Lubelski, Hrubieszów. IV spotkanie LGI poświęcone było zagadnieniom błękitno-zielonej infrastruktury w miastach. Podczas spotkania oprócz podsumowania stanu prac w…

Czytaj więcej

25 lutego br. odbyło się międzynarodowe wydarzenie zorganizowane przez ARISIAL – Włoską Agencję Regionalną Lacjum ds. rozwoju i innowacji w rolnictwie partnera projektu AgroRES (Program Interreg Europa). Przypomnijmy, że celem projektu jest opracowanie działań na rzecz produkcji i wykorzystania energii odnawialnej w sektorze rolnictwa. W spotkaniu, które w wyniku oczywistych okoliczności odbyło się zdalnie, wzięło…

Czytaj więcej

Uprzejmie informujemy, że program Interreg Europa organizuje dodatkowy nabór dla zatwierdzonych projektów, którego tematem jest wpływ i mierzenie się ze skutkami pandemii w regionach. Nabór rozpocznie się 1 kwietnia br. i potrwa do wyczerpania puli dostępnych środków.  Na stronie programu jest dostępny pakiet dla aplikantów, który zawiera warunki naboru, formularz aplikacyjny, deklarację partnera oraz zaktualizowaną…

Czytaj więcej

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina zaprasza szkoły z obszaru objętego Programem do udziału wirtualnych lekcjach pod nazwą „Jak się masz?”. Uczniowie z Polski, Białorusi i Ukrainy będą mieli okazję spotkać się na wspólnych zajęciach poświęconych różnym aspektom dziedzictwa kulturowego i historycznego. Szkoły zgłaszają się razem w ramach partnerstwa transgranicznego (tzn. klasa…

Czytaj więcej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza na spotkania informacyjne poświęcone programom Interreg Europa Środkowa, Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa. Odbędą się one w formule online w godzinach 10:00 – 12:45:  – 30 marca 2021 roku – 15 kwietnia 2021 roku – 16 kwietnia 2021 roku dla beneficjentów z terenu województwa lubelskiego Formularz rejestracyjny oraz…

Czytaj więcej