6-7 marca 2019 roku w Berlinie odbędzie się Konferencja podsumowująca działania projektu EmpInno (Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020). W trakcie konferencji dowiesz się, jakie są sposoby wdrażania RIS3 oraz kluczowe kierunki działania wzmacniające potencjał w regionach partnerskich w przyszłości, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości. Poniżej lista głównych tematów konferencji: Wdrażanie RIS3 z perspektywy UE –…

Czytaj więcej

Z przykrością informuję, że Pan Conor Daly, który miał wystąpić 15 marca 2019 roku w III FORUM INNOWACJI  pod tytułem: Lubelskie Region- healthy land of honey and forests w ramach projektu EmpInno S3, nie będzie mógł wziąć udziału w planowanym spotkaniu. W związku z powyższym,  III Forum Innowacji zostanie przesunięte na inny termin. O szczegółach…

Czytaj więcej

Mobilna opieka medyczna jest nowością w województwie lubelskim. Jednak 135 osób biorących udział w projekcie „Czerwony guzik życia” jest najlepszym przykładem, że środki unijne przeznaczone na ten cel były strzałem w dziesiątkę. Uratowała życie Przypomina zegarek, a jej najważniejszą funkcją jest ratowanie człowieka. Przekonał się o tym 68-letni mieszkaniec z gminy Wilkołaz, któremu niewielka opaska…

Czytaj więcej

Rusza nabór do drugiej edycji projektu „Przestrzeń dla partycypacji” wspierającego gminy w prowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących dokumentów planistycznych. Samorządy mogą zgłaszać chęć udziału w projekcie do 28 lutego. W tym czasie odbędą się też cztery regionalne spotkania informacyjne dla zainteresowanych gmin – w Poznaniu, Mrągowie, Kielcach i Warszawie. Projekt obejmie 22 samorządy z całej Polski,…

Czytaj więcej

W dniach 17-18 stycznia w Brukseli w ramach projektu  FIRECE odbyło się szkolenie (połączone z III wizytą studyjną) z tematyki instrumentów finansowych w kontekście efektywności energetycznej oraz OZE przeznaczone dla przedstawicieli instytucji zarządzających środkami EFRR oraz agencji sektorowych związanych z OZE i instrumentami finansowymi dla MŚP.  Szkolenie zostało zorganizowane przez Wenecką Izbę Handlu, Przemysłu, Rzemiosła…

Czytaj więcej

W dniu 24 stycznia br. odbyło się kolejne spotkanie warsztatowe dla interesariuszy projektu BRIDGES (Program Interreg Europa), zorganizowane w ramach realizacji Planu działań dla Województwa Lubelskiego. Plan Działań ma na celu zwiększenie potencjału absorpcyjnego MŚP w zakresie innowacji poprzez większą aktywność w sięganiu po wsparcie z RPO Województwa Lubelskiego oraz programów krajowych. Czwartkowe spotkanie było…

Czytaj więcej

Wicemarszałek Dariusz Stefaniuk  uczestniczył w II Spotkaniu Partnerów Projektu FIRESPOL, które odbyło się w Gminie Wisznice. Następnie wraz z pozostałymi partnerami odwiedził farmę fotowoltaiczną w Bordziłówce. Tematyką wizyty studyjnej były zagadnienia klastrów energetycznych, które lokalne społeczności mogą tworzyć w celu produkcji i obrotu „zieloną energią” na własne potrzeby.  Przykładem tego rodzaju inicjatywy na terenie Lubelszczyzny jest…

Czytaj więcej

Z przyjemnością przedstawiamy kolejne wydanie newslettera projektu BRIDGES, realizowanego w ramach Programu Interreg Europa. Tym razem regiony partnerskie dzielą się swoimi doświadczeniami z międzyregionalnej wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. W związku ze zbliżającym się zakończeniem pierwszego etapu realizacji projektu (marzec 2019) wszystkie zaangażowane instytucje mogą pochwalić się swoimi osiągnięciami oraz ocenić wartość dodaną projektu dla…

Czytaj więcej

Województwo Lubelskie znacznie przyspieszyło wydawanie środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Największy progres zanotowaliśmy od połowy listopada do końca grudnia ubiegłego roku. W tym czasie certyfikowaliśmy do Komisji Europejskiej 400 mln zł. Według danych Centralnego Systemu Informatycznego*, monitorującego wykorzystanie funduszy europejskich w Polsce, Województwo Lubelskie wyraźnie przyspieszyło wydatkowanie funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego…

Czytaj więcej

               10 001 573,33 złotych – taką kwotę dofinansowania otrzymało Miasto Tomaszów Lubelski na projekt pn. „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizację budynków OSiR – rozbudowę o krytą pływalnię, remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym, oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w…

Czytaj więcej

Przejście na czystą energię nie nastąpi bez udziału wielu interesariuszy ze strony społeczeństwa obywatelskiego oraz szczebla regionalnego i lokalnego. Miasta, regiony, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni i inne zainteresowane strony muszą aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na temat transformacji energetyki, w szczególności w kontekście zintegrowanych planów energetycznych i klimatycznych. 14 grudnia br. spotkaliśmy się na warsztatach w ramach…

Czytaj więcej

Partnerzy projektu Smart Watch (Interreg Central Europe) mieli kolejną okazję by spotkać się i porozmawiać na temat tworzenia sieci obserwatoriów inteligentnych rynków Europy Środkowej.        W celu realizacji tego zadania, na spotkaniu omówiono zagadnienia związane z: – mapą kompetencji wyselekcjonowanych uprzednio obserwatoriów w fazie pilotażowej, – warsztatami dla przedsiębiorców, którzy zweryfikują przydatność usług i informacji obserwatoriów,…

Czytaj więcej