Partnerzy projektu Smart Watch (Interreg Central Europe) mieli kolejną okazję by spotkać się i porozmawiać na temat tworzenia sieci obserwatoriów inteligentnych rynków Europy Środkowej.        W celu realizacji tego zadania, na spotkaniu omówiono zagadnienia związane z: – mapą kompetencji wyselekcjonowanych uprzednio obserwatoriów w fazie pilotażowej, – warsztatami dla przedsiębiorców, którzy zweryfikują przydatność usług i informacji obserwatoriów,…

Czytaj więcej

W dniu 11 września w Helsinkach odbyło się tzw. zewnętrzne „peer review”, które było kamieniem  milowym w realizacji  projektu BRIDGES. Zebrani przedstawiciele instytucji zarządzających regionalnym programami operacyjnymi oraz eksperci ds. polityki regionalnej podzielili się opinią i uwagami na temat opracowywanych przez regiony planów działań.  Spotkanie było doskonałą okazją dla przedstawicieli regionów partnerskich do dyskusji z…

Czytaj więcej

W dniach 13-14 listopada 2018 r. w Koszycach odbyło się spotkanie partnerów  projektu ELISE (Program Interreg Europa). Spotkanie poświęcone było m.in. wykorzystaniu dobrych praktyk w kolejnym etapie realizacji projektu, którego wynikiem ma być opracowanie action plans usprawniających funkcjonowanie/inicjujących budowanie ekosystemów Life Science w poszczególnych regionach. Przedmiotem dyskusji była nie tylko merytoryczna zawartość dobrych praktyk, ale…

Czytaj więcej

Informujemy, że 6 listopada br. w godz. 8.30 – 9.30 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Grottgera 2, odbędzie się spotkanie informacyjne dla interesariuszy projektu BRIDGES (Program Interreg Europa 2014 – 2020).  Po spotkaniu zaplanowane są indywidualne rozmowy z przedstawicielami centrów transferu wiedzy i technologii lubelskich uczelni oraz Lubelskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Agenda spotkania: DO…

Czytaj więcej

W dniach 26-27 września partnerzy projektu FIRECE (Program Interreg Europa Środkowa) spotkali się w Budapeszcie.  Podczas spotkania przedstawiciele urzędu zapoznali się z finalnymi wersjami dokumentów „Potrzeby szkoleniowe operatorów publicznych” oraz  „Analiza inwestycji w przemysłową transformację niskoemisyjną”. Uczestnicy wizyty studyjnej mieli okazję zwiedzić Uniwersytet Technologii i Ekonomii w Budapeszcie, gdzie zapoznali się z realizowanymi przez Uniwersytet…

Czytaj więcej

To ukłucie nie boli. Przeciwnie, dla szpitali powiatowych jest jak kroplówka dodająca sił. Na remonty oddziałów, nowy sprzęt medyczny i likwidację barier dla osób z niepełnosprawnościami do lecznic trafi niemal 83 mln zł. Władze województwa podzieliły właśnie środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego między szpitale powiatowe. Dofinansowanie dostało 17 placówek służby zdrowia. Chodzi o blisko…

Czytaj więcej

Realizacja projektu EmpInno dobiega końca. Zostało jeszcze pół roku na dokończenie wszelkich zadań projektowych i zorganizowanie konferencji podsumowującej. Na spotkaniu w Finlandii partnerzy projektu rozmawiali na temat wypracowanych rezultatów, wybranych dobrych praktyk i ich implementacji w regionie. Bardzo ważnym elementem dyskusji były rekomendacje dotyczące produktów wypracowanych w ramach dotychczasowych działań, które będą udoskonalane podczas bieżących…

Czytaj więcej

Urząd Marszałkowski doskonale radzi sobie w wykorzystaniu unijnych pieniędzy. Świadczy o tym kilka tysięcy podpisanych umów na kwotę blisko ośmiu miliardów złotych. Województwo Lubelskie jest jednym z kilku regionów w Polsce, które dobrze radzą sobie z wykorzystaniem unijnych dotacji. Rozdzielanie pieniędzy przebiega zgodnie z planem. Nie ma żadnego zagrożenia unijnych dotacji.   Kontraktacja, czyli podpisane…

Czytaj więcej

Modernizacja placówek i zakup nowego wyposażenia mają przyczynić się do poprawy warunków i jakości kształcenia zawodowego w województwie lubelskim. W ramach działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego na projekty związane ze wsparciem infrastruktury edukacyjnej przeznaczono prawie 64 miliony złotych. Dofinansowanie mogły otrzymać projekty, których celem była poprawa funkcjonowania placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego –…

Czytaj więcej

Województwo Lubelskie jest jednym z kilku regionów w Polsce, które dobrze radzą sobie z wykorzystaniem unijnych dotacji. Rozdzielanie pieniędzy przebiega zgodnie z planem zatwierdzonym przez Komisję Europejską. Dlatego środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego dla naszego regionu nie są zagrożone. Kontraktacja, czyli podpisane umowy o dotację Nasze województwo wypada dobrze zarówno w rankingu podpisanych umów,…

Czytaj więcej

W środę  19 września, podczas ETI, odbyło się II Forum Innowacji w ramach projektu EmpInno (Interreg BSR 2014-2020). Tematem przewodnim pierwszej części spotkania była żywność personalizowana –  żywność „szyta na miarę”, dopasowana do potrzeb organizmu tak, aby chronić go przed chorobami. Okazuje się, że wiele składników naturalnie występujących w różnych produktach spożywczych, jeżeli je odpowiednio…

Czytaj więcej

W dniach 11 – 12 września w Helsinkach odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu BRIDGES, które skupiło również przedstawicieli instytucji zarządzających i pośredniczących we wdrażaniu regionalnych programów operacyjnych oraz ekspertów ds. polityki innowacji. Wydarzenie to miało kluczowe znaczenie dla regionów realizujących projekt, ponieważ było poświęcone dogłębnej analizie i ocenie regionalnych planów działań. Gościem specjalnym spotkania…

Czytaj więcej