VII edycja Święta Produktu Lokalnego w Opolu Lubelskim była świetną okazją do promocji Programu Operacyjnego „RYBY”. Nic dziwnego, skoro organizator wydarzenia, Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”, funkcjonuje na terenach o bogatych tradycjach rybackich i aktywnie korzysta z funduszy tego programu. Tereny te znane są bowiem z krajobrazów usianych stawami hodowlanymi oraz z prężnie funkcjonującej gospodarki rybackiej.…

Czytaj więcej

We Włoszech odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu ENES-CE: Collaboration between public bodies and citizen energy groups in implementing „local energy strategies in Central Europe”, realizowanego przez Województwo Lubelskie jako partnera,  w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020. W pierwszym dniu spotkania dokonano przeglądu działań projektowych, zaprezentowanych przez partnera wiodącego projektu Gminę Forli.  Następnie przedstawiciele…

Czytaj więcej

27 czerwca 2019 roku odbyły się warsztaty dla regionalnych interesariuszy w ramach dwóch projektów: FIRECE  (Programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020) oraz projektu FIRESPOL (Programu Interreg Europa 2014-2020). Wśród zebranych ekspertów znaleźli się przedstawiciele: Urzędu Regulacji Energetyki, Banku Ochrony Środowiska, Narodowego Banku Polski, Lubelskiego Parku Naukowego – Technologicznego, Urzędu Miasta Lublin, Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska, Lubelskiej…

Czytaj więcej

Nabór wniosków w konkursach GRIEG oraz IdeaLab ogłoszony został przez Narodowe Centrum Nauki, operatora programu „Badania”, odpowiedzialnego za badania podstawowe. GRIEG jest konkursem na wspólne polsko-norweskie projekty badawcze realizowane we wszystkich dziedzinach nauk (wg paneli NCN), ze szczególnym uwzględnieniem badań polarnych i badań z zakresu nauk społecznych. Badania muszą być realizowane wspólnie przez polsko-norweskie zespoły badawcze,…

Czytaj więcej

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja, zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym. Na realizację działań edukacyjnych można otrzymać grant w wysokości nawet 250 000 EUR. To pierwszy z trzech naborów ogłaszanych w ramach Programu Edukacja.  O dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą ubiegać się polskie podmioty prawa działające w…

Czytaj więcej

Ponad 129 mln euro na wsparcie badań naukowych w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG Wsparcie na prowadzenie badań polarnych, współpraca badawcza z jednostkami z Norwegii – te i szereg innych możliwości daje uruchamiany Program „Badania”. Program „Badania” to szansa na wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki. Ma na celu poprawę wyników polskich badań…

Czytaj więcej

W dniach 12 – 14 czerwca 2019 r. przebywała na Lubelszczyźnie delegacja Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej z Ukrainy. Delegacja, pod przewodnictwem pana Ihora Chulipy, Dyrektora Departamentu Gospodarki i Integracji  Europejskiej Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji poświęconej drogownictwu (12.06.2019), wzięła udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego Projektu (13.06.2019),  a następnie w wizycie studyjnej na…

Czytaj więcej

12 czerwca 2019 roku odbyła się w Lublinie międzynarodowa, polsko-ukraińska konferencja pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej”. Konferencja zorganizowana została w ramach realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Korolówka – Włodawa” realizowanego w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Konferencję otworzył Zdzisław Szwed, członek Zarządu Województwa Lubelskiego. Delegacji ukraińskiej przewodniczył  Ihor Chulipa, Dyrektor Departamentu Gospodarki…

Czytaj więcej

Po kilkumiesięcznej przerwie swoje prace wznowiła Grupa Interesariuszy projektu ROSIE. Przedstawiciele samorządów, uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorcy spotkali się ponownie, aby rozmawiać o wdrażaniu modelu odpowiedzialnych innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Na tym etapie realizacji projektu partnerzy bogatsi są o doświadczenia wynikające z działań pilotażowych w zakresie odpowiedzialnych innowacji prowadzone w pięciu…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na…

Czytaj więcej

W poniedziałek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, członek zarządu Sebastian Trojak otworzył cykl spotkań, podczas których uczestnicy omawiać będą koncepcję zrównoważonego rozwoju gospodarczego Województwa Lubelskiego. Jest to pierwszy etap przygotowujący nasz region do nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście RPO. Od 3 czerwca trwają spotkania konsultacyjne projektu „Koncepcji zrównoważonego rozwoju gospodarczego Województwa Lubelskiego…

Czytaj więcej

W maju już po raz trzeci spotkali się partnerzy projektu FIRESPOL. Województwo Lubelskie oprócz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego reprezentowali przedstawiciele Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Organizatorem spotkania był Environment Protection and Energy Efficiency Fund, instytucja publiczna, której celem jest promocja odnawialnych źródeł energii, zwiększenie wydajności…

Czytaj więcej