III Ogólnopolski Konkurs wiedzy ekologicznej pn.: „Bliżej pszczół” oraz IV Konferencja pn.: „Pszczoła w mieście”               
-Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego                        
styczeń-marzec 2019 r. Lublin

♦ Zachodnioukraińska Kooperatywa Ogrodniczo- Sadownicza
– PATRONAT WYCOFANY!      

♦ Cykl wykładów historycznych „Lublin – Lubelszczyzna. Drogi do Niepodległości”
– Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego
luty – grudzień 2018 r., Lublin

Program „Przyjazna Polska” V edycja
– Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”
styczeń – grudzień 2018 r., cała Polska

Konkurs na Glosę do Orzeczenia Sądu Najwyższego
– UMCS Studenckie Koło Naukowe Prawników
kwiecień – maj 2018 r., Lublin

VIII Wojewódzki Konkurs Artystyczny 7 Talent, Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Lubelskie Impresje”, IV Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Pocztówka dla Niepodległej”
– VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Lublinie
16 marca – 5 kwietnia 2018 r., Lublin

Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w piłce siatkowej kobiet, Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w koszykówce kobiet, Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w koszykówce mężczyzn, Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w piłce ręcznej mężczyzn, Akademickie Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce kobiet i mężczyzn, Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn, Finał Akademickich Mistrzostw Polski w tenisie kobiet i mężczyzn
Akademicki Związek Sportowy Klub Środowiskowy Województwa Lubelskiego O/Lublin
kwiecień – czerwiec 2018 r., Lublin

Wędrówka po krajach angielskiego i niemieckiego obszaru językowego
– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN
12 stycznia – 24 kwietnia 2018 r., Lublin

VI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Łukowie
– Łukowski Ośrodek Kultury
15 kwietnia 16 września 2018 r., Łuków

Centralne Targi Rolnicze 2018
– Ptak Warsaw Expo
29 listopada – 1 grudnia 2018 r., Nadarzyn

Konkurs „O Kryształową Cegłę” – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej – na Szlaku Słońca i Śniegu – XVII edycja
– Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin
styczeń – grudzień 2018 r., cała Polska

II edycja Wojewódzkiego Konkursu o zawodach „Zawód moich marzeń”
– Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego
30 marca – 23 kwietnia 2018 r., Lublin

XIV Ogólnopolskie Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli
– Związek Nauczycielstwa Polskiego
8 maja – 4 czerwca 2018 r., Lublin

Spławikowe Mistrzostwa Polski Seniorów
– Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Lublinie
29 czerwca – 7 lipca 2018 r., Dratów

Muchowe Mistrzostwa Polski Juniorów
– Okręg Radomski Polskiego Związku Wędkarskiego
29 czerwca – 7 lipca 2018 r., województwo lubelskie

700 lat Lublina! Międzyszkolny Konkurs Plastyczno-Literacko-Historyczny „Piórem i pędzlem o Lublinie” A w Lublinie wszystko się zaczęło..
– Szkoła Podstawowa nr 40 Lublin
5 kwietnia – 15 maja 2018 r., Lublin

XV Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej
– Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie
31 stycznia – 25 kwietnia 2018 r., Lublinie

„100 globusów na 100-lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Polskie globusy Ziemi z XIX-XXI wieku
– Muzeum Lubelskie w Lublinie
11 kwietnia – 31 sierpnia 2018 r., Warszawa

Wystawa „Tadeusz Mysłowski. Studio/Pracownia”
– Muzeum Lubelskie w Lublinie
18 maja – 18 lipca 2018 r., Lublin

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na znaczek XVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę pod hasłem: „Promieniowanie ojcostwa”
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
30 kwietnia – 4 czerwca 2018 r., Radzyń Podlaski

IV Ogólnopolski Konkurs Literacki i III Międzynarodowy Konkurs Literacko-Plastyczny „Lubelszczyzna w Legendach”
– Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliusza Słowackiego Lublin
20 kwietnia – 14 maja 2018 r., Lublin

Czas na Niepodległą
– Muzeum Lubelskie w Lublinie
20 kwietnia – 8 lipca 2018 r., Lublin

♦Projekt kulturalny „Kulturą do Nieba – IX edycja” – realizowany w ramach działań Franciszkańskiego Centrum promocji Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie
– Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii „Poczekajka”
18 marca – 10 czerwca 2018 r., Lublin

III Biegowa Triada Niepodległości – Solidarność dla Niepodległej
– Fundacja Ruchu Solidarności Rodzin
2 czerwca, 15 września, 11 listopada 2018 r., Świdnik-Lublin

70-lecie działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej
– Zespół Pieśni i Tańca Lublin im. W. Kaniorowej
styczeń – czerwiec 2018 r., Lublin

XVII Zlot Zabytkowych Mercedesów StarDrive Poland 2018
– Klub Zabytkowych Mercedesów Polska
31 maja – 3 czerwca 2018 r., województwo lubelskie

Jubileusz 20-lecia XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie
– XXIII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie
marzec 2018 r. – maj 2019 r., Lublin

♦ 2 Ogólnopolski Jarmark Bronowicki, Spotkanie Integracyjne dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Lublinie ze społecznością miasta Lublina związane z 20-leciem działalności Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina
– SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW LUBLINA Dzielnicy Bronowice
1 września i 18 maja 2018 r., Lublin

♦ VII edycja Ogólnopolski Konkurs „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”
– Fundacja im. Kazimierza Wielkiego
od 31 stycznia do 9 kwietnia 2018 r., Lublin

♦ Jubileusz 100-lecia Chóru Parafialnego
– Komitet Obchodów 100-lecia Chóru Parafialnego działającego przy Parafii pw. Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie
styczeń – listopad 2018 r., gmina i miasto Chełm oraz powiat chełmski

♦ Sylwestrowy Turniej Debat Parlamentarnych
– Stowarzyszenie UNIA ABSOLWENTÓW
1 stycznia 2018 r., Lublin

♦ Olimpiada Statystyczna
– Główny Urząd Statystyczny
od października 2017 r. do kwietnia 2018 r., Lublin

♦ Komitet Honorowy lubelskich obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę „Lublin 1918-2018. Inspiruje nas wolność”
– Urząd Miasta Lublin

♦ II Ogólnopolski Konkurs wiedzy ekologicznej „Bliżej pszczół” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz III konferencja „Pszczoła w mieście”
– Fundacja Rozwoju KUL
grudzień 2017 r. – marzec 2018 r., cała Polska

♦ Jubileusz 90-lecia Szkoły Podstawowej im. J. I. Kraszewskiego w Woli Uhruskiej
– Zespół Szkół w Woli Uhruskiej
rok szkolny 2017/2018

♦ Perły Biznesu – Plebiscyt Kroniki Tygodnia
– Grupa Wydawnicza Słowo sp. z o.o.
listopad 2017 r. – luty 2018 r., województwo lubelskie

♦ XIV Edycja Konkursu Papieskiego pod hasłem „Jan Paweł II – Pielgrzym pokoju”
– Fundacja Instytut Tertio Millennio
12 lutego – 19 maja 2018 r., cała Polska

♦ Konkurs ekologiczno-regionalny „Lubelszczyzna – moja mała ojczyzna” X edycja pod hasłem „Lubelskie drogi do niepodległości”
– Zespół Szkół Publicznych w Suścu
grudzień 2017 r. – czerwiec 2018 r., województwo lubelskie

♦ Program Ogólnopolska Karta Seniora/ Magazyn Głos Seniora
– Stowarzyszenie MANKO
rok 2018, cała Polska

♦ XV Edycja Konkursu „Lubelski Orzeł Biznesu 2017”
– Pracodawcy Ziemi Lubelskiej
grudzień 2017 r.- maj 2018 r., województwo lubelskie

♦ II edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów – FLORIANY
– Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
1 grudnia 2017 r. – 4 maja 2018 r., Warszawa

♦ XIX Ogólnopolski Konkurs Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych „Debiuty” Lublin 2018
– Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie
22 lutego – 22 marca 2018 r., Lublin

♦ „Mój biznes szansą dla mojego regionu”
– Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
12 lutego – 24 kwietnia 2018 r., województwo lubelskie

♦ XI Polsko Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa, XIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ukraińskiej, XI Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej na Ukrainie
– Centrum Kultury w Lublinie
marzec – kwiecień 2018 r., Lublin – Łuck

♦ Wystawa „Cień czasu” poświęcona zegarom słonecznym oraz sesja „Zegary słoneczne Jana Baranowskiego”
– Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
27 kwietnia – 30 września 2018 r., Kozłówka

♦ Program „Decydujesz, pomagamy”
– TESCO POLSKA Sp. z o.o
luty – listopad 2018 r., cała Polska

♦ Wojewódzki Konkurs Biologiczny „Powtórka przed maturą”
– Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
16 marca – 25 maja 2018 r., Lublin

♦ XII Lubelski Międzyszkolny Konkurs Zawodowy „Rok przed dyplomem”
– Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie
marzec – czerwiec 2018 r., województwo lubelskie

♦ Program Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play” XXI edycja
– Przedsiębiorstwo Fair Play Sp. z o.o.
styczeń – grudzień 2018 r., cała Polska

♦ Wydawnictwo albumowe „Iluminacja – Dzieła Natury. Roztocze”
– Bartosz Dybowski
rok 2018, cała Polska

♦ Konkurs plastyczny „Jestem dzielny – badam się z uśmiechem”
– DIAGNOSTYKA Laboratorium Medyczne Sp. z o.o.
15 lutego – 20 czerwca 2018 r., Lublin

♦ Akcja Karmimy psiaki – IV edycja
– Fundacja Sarigato
rok 2018, cała Polska

♦ Wokół Wielkanocnej Nadziei
– Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie
marzec – kwiecień 2018 r., powiat hrubieszowski

Wydanie Albumu Fotograficznego pn.:”Henryk Poddębski. Polska Niepodległa. Fotografie z lat 1918-1939” 
-Wydawnictwo Boni Libri Leszek Dulik                                                                                                                
2018 r., cała Polska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Wojewódzki konkurs na prezentację multimedialną pn.: „Niepodległa, nasza, jedyna”
-Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów             
od kwietnia do listopada 2018 r. Lublin                                                                                                                                                            

Wojewódzki konkurs literacki oraz konkurs plastyczny pn.: „Niepodległa, nasza, jedyna”
-Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów             
od kwietnia do listopada 2018 r., Lublin                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Projekt Certyfikacji Szkół „ SZKOŁA INNOWACJI” i Konkurs „ LIDER INNOWACJI” – projekt cykliczny
-Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie                              
styczeń-kwiecień 2018 r. , województwo lubelskie                                                                                       

Biłgoraj Business Class                
-Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.                           
od 4 kwietnia do 30 czerwca 2018 r., Biłgoraj                    

Wystawa pn.: „Historia pisana życiorysami. Ziemiaństwo w walce o Niepodległą”     
-Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
22 czerwca-12 listopada 2018 r., Kozłówka         

Program Promocji Firm, Gmin i Powiatów „Business Excellence”
– Lubelski Klub Biznesu                                                
marzec-czerwiec 2018 r., Lublin         

Cykl wykładów historycznych „Lublin – Lubelszczyzna. Drogi do Niepodległości”
– Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego
luty – grudzień 2018 r., Lublin

Program „Przyjazna Polska” V edycja
– Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”
styczeń – grudzień 2018 r., cała Polska

Konkurs na Glosę do Orzeczenia Sądu Najwyższego
– UMCS Studenckie Koło Naukowe Prawników
kwiecień – maj 2018 r., Lublin

VIII Wojewódzki Konkurs Artystyczny 7 Talent, Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Lubelskie Impresje”, IV Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Pocztówka dla Niepodległej” – VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Lublinie 16 marca – 5 kwietnia 2018 r., Lublin 

Wędrówka po krajach angielskiego i niemieckiego obszaru językowego
– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN
12 stycznia – 24 kwietnia 2018 r., Lublin 

I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Łukowie
– Łukowski Ośrodek Kultury
15 kwietnia -16 września 2018 r., Łuków

Centralne Targi Rolnicze 2018
– Ptak Warsaw Expo
29 listopada – 1 grudnia 2018 r., Nadarzyn

Konkurs „O Kryształową Cegłę” – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej – na Szlaku Słońca i Śniegu – XVII edycja – Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin styczeń – grudzień 2018 r., cała Polska II edycja Wojewódzkiego Konkursu o zawodach „Zawód moich marzeń”
– Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego
30 marca – 23 kwietnia 2018 r., Lublin

XIV Ogólnopolskie Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli
– Związek Nauczycielstwa Polskiego
8 maja – 4 czerwca 2018 r., Lublin

Spławikowe Mistrzostwa Polski Seniorów
– Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Lublinie
29 czerwca – 7 lipca 2018 r., Dratów

Muchowe Mistrzostwa Polski Juniorów
– Okręg Radomski Polskiego Związku Wędkarskiego
29 czerwca – 7 lipca 2018 r., województwo lubelskie

700 lat Lublina! Międzyszkolny Konkurs Plastyczno-Literacko-Historyczny „Piórem i pędzlem o Lublinie” A w Lublinie wszystko się zaczęło..
– Szkoła Podstawowa nr 40 Lublin
5 kwietnia – 15 maja 2018 r., Lublin

XV Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej
– Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie
31 stycznia – 25 kwietnia 2018 r., Lublinie

100 globusów na 100-lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Polskie globusy Ziemi z XIX-XXI wieku
– Muzeum Lubelskie w Lublinie
11 kwietnia – 31 sierpnia 2018 r., Warszawa

Wystawa „Tadeusz Mysłowski. Studio/Pracownia”
– Muzeum Lubelskie w Lublinie
18 maja – 18 lipca 2018 r., Lublin

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na znaczek XVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę pod hasłem:
„Promieniowanie ojcostwa”
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
30 kwietnia – 4 czerwca 2018 r., Radzyń Podlaski 

IV Ogólnopolski Konkurs Literacki i III Międzynarodowy Konkurs Literacko-Plastyczny „Lubelszczyzna w Legendach”
– Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliusza Słowackiego Lublin
20 kwietnia – 14 maja 2018 r., Lublin

Czas na Niepodległą
– Muzeum Lubelskie w Lublinie
20 kwietnia – 8 lipca 2018 r., Lublin

Projekt kulturalny „Kulturą do Nieba – IX edycja” – realizowany w ramach działań Franciszkańskiego Centrum promocji Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie
– Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii „Poczekajka”
18 marca – 10 czerwca 2018 r., Lublin

III Biegowa Triada Niepodległości – Solidarność dla Niepodległej
– Fundacja Ruchu Solidarności Rodzin
2 czerwca, 15 września, 11 listopada 2018 r., Świdnik-Lublin

70-lecie działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej
– Zespół Pieśni i Tańca Lublin im. W. Kaniorowej
styczeń – czerwiec 2018 r., Lublin

XVII Zlot Zabytkowych Mercedesów StarDrive Poland 2018
– Klub Zabytkowych Mercedesów Polska
31 maja – 3 czerwca 2018 r., województwo lubelskie

Jubileusz 20-lecia XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie
– XXIII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie
marzec 2018 r. – maj 2019 r., Lublin

PRZYJAZDY.PL
-Studio JZK Sp.z o.o.                             
od czerwca 2018 r. do listopada 2020 r., cała Polska

XXII Międzynarodowy  Festiwal Organowy Lublin – Czuby 2018              
-Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rodziny w Lublinie               
27 czerwca -16 październik 2018 r., Lublin           

„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo…- 100 lat niepodległości”                                              
-Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
od 2 lipca do 21 grudnia 2018 r., Zamość, Biłgoraj, Hrubieszów i Tomaszów Lubelski

XVI edycja konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2018”
-Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna   
15 lipca-5 października 2018 r., województwo lubelskie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Ponadregionalny program aktywnej edukacji grup zawodowych na rzecz wspierania efektywnego zarządzania energią „Termomodernizacja – to się opłaca!”
-Fundacja Ziemia i Ludzie
od kwietnia 2018 r. do sierpnia 2020 roku,  województwo łódzkie, mazowieckie,  lubelskie i świętokrzyskie

Trasa koncertowe Chóru i Orkiestry Kameralnej IUBILAEUM w Izraelu i Palestynie. Pielgrzymka dziękczynna do
Ziemi Świętej z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości       
-Chór i Orkiestra Kameralna IUBILAEUM              
17 lipca 2018-30 grudnia 2018, Polska, Izrael, Palestyna
Czarna legenda- trylogia historyczna   
-Anna Burzyńska
2018 rok, Lublin                         

V Edycja Programu pn.:” Decydujesz, pomagamy”  
-Garden of Words Pawlikowska-Poleszak  i Nieściuszko-Bujnicka Sp. j.                               
październik 2018-lipiec 2019 r. cała Polska          

Cztery Dychy do Maratonu 
-Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie                         
od 7 października 2018 r. do 7 kwietnia 2019 r., Lublin

Przez metry po kilometry – cykl biegów dla dzieci i młodzieży               
Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie
od 7 października 2018 r. do 9 czerwca 2019 r. ,Lublin    

Cykl Imprez Nieprzetartego Szlaku 2018/2019 Baśnie i legendy             
Fundacja Nieprzetartego Szlaku             
od października 2018 r. do maja 2019 r., Lublin

Konkurs matematyczny pn.: „Matematyka w Technice dla Technika” 
-Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie
rok szkolny 2018/2019

Kampania polsko-japońska ” DO YOU KYOTO? „
-Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.             
1 sierpnia- 30 listopada 2018 r., cała Polska

Przeciwdziałanie dopalaczom wśród studentów           
Towarzystwo Nowa Kuźnia       
1 października – 10 grudnia 2018 r., Lublin                  

V Międzynarodowy Festiwal Szachowy Ziemi Łukowskiej         
-Stowarzyszenie Szachistów Szachpol    
7 września-11 listopada 2018 r., Łuków             

Projekt kulturalny Kulturą do Nieba – X edycja – realizowany w ramach działań Franciszkańskiego Centrum promocji Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie      
-Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii Poczekajka    
30 września-16 grudnia 2018 r., Lublin               

XIV edycja Pucharu Nadziei Olimpijskich w Koszykówce w kategoriach młodzieżowych w sezonie 2018/2019               
-Lubelski Związek Koszykówki                   
jesień 2018 / wiosna 2019,  województwo lubelskie i podkarpackie

Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2018/2019         
-AZS Klub Środowiskowy Województwa Lubelskiego               
od listopada 2018 roku do czerwca 2019 roku,  województwo lubelskie 

Bieg z sercem   
-Stowarzyszenie Sportowe Lost In Sport                              
od 1 listopada do 31 grudnia 2018 r.

 

                              

                                                                                                                                                                                                                                                                           

                     

♦ Dęblińska Liga Szóstek Piłkarskich
– GIGANT SMILE Bartłomiej Flisek
Od 26 września do 30 listopada 2017 r., Dęblin

♦ Wystawa czasowa pt. „Chwal ćwik! Żywa tradycja sokolnictwa”
– Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie
Od 16 listopada 2017 r. do 29 kwietnia 2018 r., Warszawa

♦ Wystawa: „Trójkolorowa Ceramika Dynastii Tang z Luoyang”
– Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Od 27 listopada 2017 r. do 10 marca 2018 r., Lublin

♦ IV Międzynarodowy Festiwal Szachowy Ziemi Łukowskiej
– Stowarzyszenie Szachistów Szachpol w Łukowie
Od 30 września do 12 listopada 2017 r., Łuków

♦ Realizacja programu „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży” w roku szkolnym 2017/2018
– Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie
Rok szkolny 2017/2018

♦ CYKL IMPREZ NIEPRZETARTEGO SZLAKU 2017/2018 „Rock’n roll”
– Fundacja Nieprzetartego Szlaku
Od października 2017 r. do maja 2018 r., Lublin

♦ Projekt „Młody diabetyk w grupie rówieśniczej”
– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Od września 2017 r. do maja 2018 r., województwo lubelskie

♦ XXI edycja Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA
– Katolicki Dom Kultury ARKA w Racławicach
Od listopada 2017 r. do czerwca 2018 r., obszar Diecezji Sandomierskiej

Centralne Targi Rolnicze
– Ptak Warsaw Expo
Od 30 listopada do 2 grudnia 2017 r., Nadarzyn

♦ „Od uprawy do potrawy”
– Garden of Words w imieniu TESCO Polska
Od 1 września 2017 r., do 30 czerwca 2018 r., cała Polska

♦ V edycja programu profilaktyczno-edukacyjnego „Dziel się uśmiechem”
– Polski Czerwony Krzyż
Od 18 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r., cała Polska

♦ XV edycja konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego ‚2017″
– Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna
Od 21 lipca do 8 października 2017 r., województwo lubelskie

♦ Festiwal Zup Świata
– Warszawska Izba Gospodarcza
Od 22 września do 1 października 2017 r., Warszawa

♦ Jubileusz 60-lecia szkoły
– Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie
Od 15 września 2017 r. do 9 czerwca 2018 r., Lublin

♦ Projekt: Pozytywne Przemiany Seniorów
– Bożena Lisowska Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego

♦ Wystawa: „Pablo Picasso – wizerunek wielokrotny”
– Muzeum Lubelskie w Lublinie
Od 29 września do 3 grudnia 2017 r., Lublin

♦ IV edycja ogólnopolskiego konkursu pt. „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”
– Fundacja Chlorofil
Od 15 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r., cała Polska

♦ Konferencja „Dobra Energia”
– AGORA SA
I kwartał 2018 r., Lublin

♦ Plebiscyt na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”
– Wydawca Kuriera Lubelskiego Polska Press Grupa
sierpień/wrzesień 2017 r. Lublin

♦ Obchody jubileuszu 50-lecia powstania dworca autobusowego
– Lubelskie Dworce SA
Od września 2017 r. do lutego 2018 r., Lublin

♦ „Przez metry po kilometry – cykl biegów dla dzieci i młodzieży”
– Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie
Od 1 października 2017 r. do 10 czerwca 2018 r., Lublin

„Cztery Dychy do Maratonu”
– Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie
Od 1 października 2017 r. do 8 kwietnia 2018 r., Lublin

♦ XXXVI Wojewódzkie Kraśnickie Spotkania Pszczelarzy oraz 60-lecie reaktywacji Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie
– Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie
Od 29 września do 1 października 2017 r., Kraśnik

♦ XIII edycja Pucharu Nadziei Olimpijskich w Koszykówce w kategoriach młodzieżowych w sezonie 2017/2018
– Lubelski Związek Koszykówki
jesień 2017 r./ wiosna 2018 r., województwo lubelskie i podkarpackie

♦ Projekt kulturalny „Kulturą do Nieba – VIII edycja” realizowany w ramach działań Franciszkańskiego Centrum promocji Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie
– Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii „Poczekajka” w Lublinie
Od 25 września do 17 grudnia 2017 r., Lublin

♦ Wojewódzki konkurs na prezentację multimedialną na temat życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego dla uczczenia rocznicy śmierci genialnego twórcy
– Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów/ Oddział Lublin
Od września do listopada 2017 r., Lublin

♦ Wojewódzki Konkurs Literacki na temat życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego dla uczczenia rocznicy śmierci genialnego twórcy
– Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów/ Oddział Lublin
Od września do listopada 2017 r., Lublin

III Kongres Dydaktyki Polonistycznej
– Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie
22-25 listopada 2017 r., Lublin

 Konferencja Międzynarodowa Computational Methods and Function Theory 2017
– Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie
10-15 lipca 2017 r., Lublin

 Obchody 100-lecia działalnosci Związku Inwalidów Wojennych RP
– Zarząd Okregowy Związku Inwalidów Wojennych RP
20 wrzesnia 2017 r., Lublin

8. Zjazd grupy ENITEC
– I Katedra i Klinika Ginekologii i Onkologicznej i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
15-17 czerwca 2017 r., Lublin

 VI Zjazd Katedr i Zakładów Systemów Politycznych. Konferencja naukowa pt.: „Rozliczalność
w systemach politycznych”

– Zakład Systemów Politycznych na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie
22-23 maja 2017 r., Kazimierz Dolny

XVII edycja Rankingu Gazele Biznesu 2016 
– Bonnier Business Polska Sp. z o.o. w Warszawie
styczeń 2017 r., Lublin

 II Konferencja Naukowo-Techniczna „Innowacje w inżynierii kształtowania środowiska 
i geodezji”

– Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
22-24 maja 2017 r., Białka, Dębowa Kłoda, Urszulin 

Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2016/2017
– AZS Klub Środowiskowy Województwa Lubelskiego
od października 2016 r. do czerwca 2017 r., województwo lubelskie

♦ XVII Interdyscyplinarny Turniej Sportowy Burs i Internatów o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego
– Uczniowski Klub Sportowy „Bursa 3”
od 1 października 2016 r. do 20 czerwca 2017 r., województwo lubelskie

♦ XII edycja Pucharu Nadziei Olimpijskich w Koszykówce w kategoriach młodzieżowych sezonu 2016/2017
– Lubelski Związek Koszykówki
system dwurundowy: jesień 2016 r., czerwiec 2017 r, województwa lubelskie i podkarpackie

♦ Ogólnopolski projekt „Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w Polsce”
–  Towarzystwo Amicus
realizowany do listopada 2017 r.

 Realizacja tomu „Lubelskie” z serii „Polska – nasze dziedzictwo”
– Wydawnictwo Unitex Sp. z o.o.
IV kwartał 2016

Akcja Charytatywna „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”
– Biuro Organizacyjne Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”
Komitet Honorowy

Konkurs na reportaż „Lubelszczyzna – region inspiracji”
– Wydział Politologii UMCS
do końca lutego 2017, Lublin

Unia Festival 2017 Wojewódzki Młodzieżowy Festiwal Filmowy
– Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej
od listopada 2016 r. do czerwca 2017 r., Lublin

IX edycja konkursu ekologiczno-regionalnego „Lubelszczyzna – moja Mała Ojczyzna” pod hasłem „Geografia lubelskich opowieści, legend i baśni”
– Zespół Szkół Publicznych w Suścu
od grudnia 2016 r. do maja 2017 r.

Projekt „Wkręć się w Ekonomiczny II”
– Studenckie Koło Naukowe Logistyk UMCS
od 10 stycznia 2017 r. do 8 marca 2017 r., Lublin

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności
– Komitet Okręgowy Olimpiady o Bezpieczeństwie i Obronności
od października 2016 r. do marca 2017 r., woj. Lubelskie

♦  XIII Edycja Konkursu Lubelski Orzeł Biznesu
– Pracodawcy Ziemi Lubelskiej
od listopada 2016 r. do maja 2017 r., woj. lubelskie

Projekt „Zielona ładowarka + Zielony Internet”
– Smartta Sp. z o. o.
od maja 2017 r. do września 2017 r., cała Polska

Ogólnopolski  Konkurs z Publicznego Prawa Gospodarczego „Szafirowe Paragrafy”
– Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Lublin
od 13 lutego 2017 r. do 27 marca 2017 r., Lublin

XIII Edycja Konkursu Papieskiego pod hasłem „Patriotyzm Karola Wojtyły (1920-2015)”
– Fundacja Instytut Tertio Millennio
od 27 lutego 2017 r. do 3 czerwca 2017 r., Polska i Polonia Nowego Jorku

Projekt „Smart Fun Learning Institute” 
– Studenckie Koło Naukowe Informatyki  UMCS
od 6 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r., Lublin

Finał Akademickich Mistrzostw Polski w szachach, Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu mężczyzn, Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w koszykówce kobiet, Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w tenisie kobiet i mężczyzn, Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn
– AZS Klub Środowiskowy Woj. Lubelskiego
od stycznia 2017 r. do maja 2017 r., Lublin

Plebiscyt Sportowy miasta Chełm i powiatu chełmskiego oraz Plebiscyt Sportowy miasta Krasnystaw i powiatu krasnostawskiego
– Super Tydzień Chełmski
16 marca 2017 r., i 3 kwietnia 2017 r.

XII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ukraińskiej
– Centrum Kultury w Lublinie
od 31 marca 2017 r. do 2 kwietnia 2017 r., Lublin

III Ogólnopolski Konkurs Literacki i II Międzynarodowy Konkurs Literacko – Plastyczny  „Lubelszczyzna w Legendach”
– Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego
od 5 marca 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r., Lublin

Konkurs „Złota Kielnia”
– Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa O/Lublin
od listopada 2017 r. do grudnia 2017 r., Lublin

Konkurs „Zamek Lubelski na przestrzeni dziejów”
– Muzeum Lubelskie
od września 2016 r. do kwietnia 2017 r., Lublin

♦ III Ogólnopolski Turniej All-chemiczny, tematyka edycji: „Jubileusz 150 urodzin Marii Curie-Skłodowskiej”
– Koło Naukowe Alkahest
Dwa etapy: 11 marca 2017 r. i 2 czerwca 2017 r., Lublin

700 lat Lublina! Międzyszkolny Konkurs plastyczno – literacki „Piórem i pędzlem o Lublinie”
– Szkoła Podstawowa nr 40 im. Leona Kruczkowskiego
od 20 marca 2017 r. do 20 kwietnia 2017 r., Lublin

♦ Spotkania autorskie twórców książki „Magiczne drzewka” i propagowanie idei „Zabawolandii” – miejsca warsztatów terapeutycznych dla dzieci chorych onkologicznie w Klinice Hematologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie
– Monika Prokopiak
od 7 stycznia 2017 r., Lublin

♦ XI Lubelski Międzyszkolny Konkurs Zawodowy „Rok przed dyplomem”
– Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
od marca 2017 r. do czerwca 2017 r., Lublin

♦ Projekt Krajowa Liga Innowacji – edycja 2017
– Fundacja Instytut Sobieskiego
od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., cała Polska

♦ Program Promocji Firm, Gmin i Powiatów „Business Excellence”
– Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu
od stycznia 2017 r. do czerwca 2017 r., Lublin

♦ VI Lubelski Festiwal Piosenki Autorskiej i Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Metamorfozy Sentymentalne”
– Stowarzyszenie Absolwentów IX LO im. M. Kopernik „Kopernik”
od 31 marca  2017 r. do 2 kwietnia 2017 r., Lublin

♦ X Ogólnopolski kongres Smart City – założenia i perspektywy
– SuccesPoint Sp. z o. o.
od 28 marca  2017 r. do 29 listopada 2017 r., Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Kraków

♦ Projekt Kulturalny „Kulturą do Nieba – VI edycja” realizowany w ramach działań
Franciszkańskiego Centrum Promocji Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie
od 12 lutego 2017 r. do 22 czerwca 2017 r., Lublin

Puchar Lubelszczyzny Nordic Walking „LUBELSKIE TEŻ CHODZI”
– Stowarzyszenie Klub Sportowy Nordic Walking „zNORDIC ŚWIDNIK”
od 30 kwietnia  2017 r. do 16 września  2017 r., Świdnik

Akcja „Wokół Wielkanocnych Nadziei”
– Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie / Szkolny Klub Wolontariatu
od marca  2017 r. do kwietnia 2017 r., powiat hrubieszowski

Program „Przyjazna Polska”
– Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”
od marca 2017 r. do grudnia 2017 r., cała Polska

Program Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play”
– Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”
od marca 2017 r. do grudnia 2017 r., cała Polska

IV Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej
– Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie
od 14 marca 2017 r. do 27 kwietnia 2017 r., Lublin

Wystawa „Jerzy Durakiewicz (1934-2016) – FOTOGRAFIA”
– Muzeum Lubelskie
od lutego 2017 r. do marca 2017 r., Lublin

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Matematyka z kalkulatorem graficznym”
– Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego
od marca 2017 r. do maja 2017 r., Zwierzyniec

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
– Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji
rok szkolny 2016/2017, woj. lubelskie

Cykl nieodpłatnych konferencji naukowo-szkoleniowych „Psychologia w praktyce edukacyjnej, opiekuńczej i społecznej”
– Instytut Psychologii UMCS
od kwietnia 2017 r. do grudnia 2017 r., Lublin

Wojewódzki Konkurs Biologiczny „Powtórka przed maturą”
– Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
od lutego 2017 r. do czerwca 2017 r., Lublin

12th International Workshop on Positron and Positronium Chemistry
– Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
od sierpnia 2017 r. do września 2017 r., Lublin

Spektakl poetycko-muzyczny „Dar, co płomień piękna zapala i ducha wolności wskrzesza”
– Fundacja „Zacny Uczynek”
przełom maja i czerwca 2017 r., Krasnystaw

Komitet Honorowy Fundatorów Sztandaru Politechniki Lubelskiej
– Rektor Politechniki Lubelskiej

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”
– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie
od 17 lutego do 21 kwietnia 2017 r., województwo lubelskie

Komitet Honorowy V Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej
– Dyrektor Łukowskiego Ośrodka Kultury

DOROŚLI – DZIECIOM NA 700-LECIE MIASTA LUBLIN – I Międzyprzedszkolny Przegląd Teatrów Rodziców i Nauczycieli pt.: „Wydarzyło się w Lublinie…”
– Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 36
od 29 kwietnia do 31 maja 2017 r., Lublin

♦ Wojewódzka Olimpiada Młodych Producentów Rolnych
– Wojewódzki Związek Młodzieży Wiejskiej
Rok 2017

Międzynarodowy Wyścig Kolarski Orlików Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej
– Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie
od 30 maja do 3 czerwca 2017 r., województwo lubelskie

Przedszkolna Liga Mistrzów
– Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Lublin
od 1 maja do 30 września 2017 r., Lublin

♦ Koncerty Muzyki Pasyjnej „Crux Christi” – Zamość 2017
– Stowarzyszenie Chór Ziemi Zamojskiej
od 26 marca do 9 kwietnia 2017 r., województwo lubelskie

♦ W ramach obchodów 700-lecia Miasta Lublina: 20-lecie powstania Wspólnot Mieszkaniowych w szczególności na Dzielnicy Bronowice oraz 100-lecia Objawień Fatimskich
– Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina Dzielnicy Bronowice
od 1 września do 13 października 2017 r., Lublin

♦ Koncert „Pasja Miłości”
– Charytatywne Stowarzyszenie „Za murami”
od 23 marca do 30 kwietnia 2017 r., Lublin

♦ „Książka moim drogowskazem”
– Gminna Biblioteka Publiczna
od kwietnia do października 2017 r., Lubartów

♦ Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla uczniów szkół gimnazjalnych, Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla uczniów szkół podstawowych, Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego  Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz Finał Wojewódzki Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim ze szkół zawodowych
– Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy
od 27 kwietnia do 24 maja 2017 r., Lublin, Łęczna, Józefów nad Wisłą

♦ Komitet Honorowy 28. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków
– Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”
od 28 czerwca do 1 lipca 2017 r.

♦ VII Otwarte Mistrzostwa Ziemi Lubelskiej w Ratownictwie Medycznym – Chełm 2017
– Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
od 31 maja do 2 czerwca 2017 r., Chełm

♦ Komitet Honorowy Obchodów 80-lecia Centralnego Okręgu Przemysłowego w Poniatowej
– Burmistrz Gminy Poniatowa
od 26 kwietnia do 18 czerwca 2017 r., Poniatowa

♦ I Ogólnopolski Festiwal Teatrów Alternatywnych im. Czesława Dopieralskigo „Hesperia”
– Chełmski Dom Kultury
od 30 czerwca do 2 lipca 2017 r., Chełm

♦ Wystawa „Chwal ćwik! Żywa tradycja sokolnictwa” oraz sesja naukowa z cyklu „Intelektualia myśliwskie”
– Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
od 9 czerwca 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r., Kozłówka, Warszawa

♦ Konkurs „O Kryształową Cegłę” – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej – na Szlaku Słońca i Śniegu – XVII edycja
– Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe
od stycznia do grudnia 2017 r., cała Polska

♦ Akcja „Bezpieczny pasażer”
– Małopolskie Dworce Autobusowe S.A.
od czerwca 2017 r. do czerwca 2018 r., cała Polska

♦ XX Międzynarodowy Wyścig Tandemów o Puchar Marszałka Lubelszczyzny
– Kolarski Klub Tandemowy HETMAN
od 29 kwietnia do 3 maja 2017 r., Lublin

♦ „eduLAB Akcelerator EdTech”
– EduLab Sp. z o.o.
od stycznia 2017 r. do stycznia 2020 r., cała Polska

♦ XV Ogólnopolski Konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”
– KRUS Oddział Regionalny w Lublinie
od 22 maja do 23 czerwca 2017 r., województwo lubelskie

♦ Konkurs BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU 2017 – XVIII edycja
– Klub Sportowa Polska
od kwietnia do września, z galą finałową w październiku 2017 r., Warszawa

♦ Zakręcona Majówka
– „Gospoda w Dolinie”
od 28 kwietnia do 7 maja 2017 r., Wierzchoniów

♦ Plebiscyt „Strażacy Roku 2017”
– Corner Media
od 7 kwietnia do 4 maja 2017 r., województwo lubelskie

♦ XIX Konferencja naukowo-szkoleniowa „Terapia logopedyczna. Metody postępowania w zaburzeniach mowy” Polskiego Towarzystwa Logopedycznego połączona z Walnym Zebraniem Członków PTL
– Polskie Towarzystwo Logopedyczne
od 30 czerwca do 2 lipca 2017 r., Lublin

♦ 5.Rajd Nadwiślański 2017 – 5 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski
– Automobilklub Polski
od 29 września do 1 października 2017 r., województwo lubelskie

♦ XXX Bieg Pokoju
– Ośrodek Sportu i Rekreacji
od 31 sierpnia do 3 września 2017 r., Zamość, Zwierzyniec, Skierbieszów, Krasnobród

♦ Komitet Honorowy Budowy Pomnika Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkiewce
– Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkiewce

♦ Komitet Honorowy patronujący wydaniu Księgi Jubileuszowej ku uczczeniu prof. dr hab. Leszka Mądzika
– Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

♦ Portret miasta. Lublin w malarstwie, rysunku i grafice 1618-1939
– Muzeum Lubelskie
od 29 czerwca do 31 sierpnia 2017 r., Lublin

♦ XVIII Turniej Sportowy Burs i Internatów o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego
– Uczniowski Klub Sportowy BURSA 3
od 1 października 2017 r. do 15 czerwca 2018 r., Lublin

♦ Targi Dobrego Stylu East&Art – edycja świąteczna
– Centrum Spotkania Kultur
od 31 listopada do 17 grudnia 2017 r., Lublin

♦ Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2017/2018
– Akademicki Związek Sportowy Klub Środowiskowy Województwa Lubelskiego O/Lublin
od listopada 2017 r. do czerwca 2018 r., Lublin

♦ Komitet Honorowy Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2017”
– Biuro Organizacyjne Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2017”

♦ Komitet Honorowy obchodów Jubileuszu 75-lecia utworzenia szkolnictwa średniego w Milejowie
– Zespół Szkół nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie

♦ Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości (OITiW)
– Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji
Rok szkolny 2017/2018, województwo lubelskie

♦ Plebiscyt Człowiek Roku 2017
– Corner Media Sp. z o.o.
listopad – grudzień 2017 r., województwo lubelskie

♦ Zakochaj się w Polsce nocą – Lubelskie nocą sentymentalnie 2015-2016
– Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Tarnowie- 2015 r.
– 2016 r., zasięg ogólnopolski

♦ Konkurs Matematyczny „Matematyka w Technice dla Technika”
– Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie
– rok szkolny 2015/2016, Lublin

♦ III edycja projektu „Piękno jest w nas”
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie
rok szkolny 2015/2016, Lublin

♦ XI edycja Pucharu Nadziei Olimpijskich w Koszykówce w kategoriach młodzieżowych w sezonie 2015/2016
– Lubelski Związek Koszykówki w Lublinie
jesień 2015/ wiosna 2016, województwo lubelskie i podkarpackie

♦ Amatorska Liga Piłki Siatkowej
– Uczniowski Klub Sportowy MARATON w Lublinie
20-19 września 2015 r. – 31 maja 2016 r., Lublin

♦XVI Interdyscyplinarny Turniej Sportowy Burs i Internatów o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego
– Uczniowski Klub Sportowy „Bursa 3″ w Lublinie
– 1 października 2015 r. – 20 czerwca 2016 r., Lublin

♦ Międzynarodowy Konkurs First Robotic Competition
– Fundacja „Wschodni Klaster Innowacji” w Kraśniku
październik 2015 r. – czerwiec 2016 r., Kraśnik

♦ Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2015/2016
– AZS Klub Środowiskowy Województwa Lubelskiego w Lublinie
październik 2015 r. – czerwiec 2016 r., Lublin

♦ „Pieszy odblaskowy pasażer”
– Lubelski Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie
listopad 2015 r. – marzec 2016 r., Lublin

♦ Cykl Imprez Nieprzetartego Szlaku
– Fundacja Nieprzetartego Szlaku w Skrzynicach Pierwszych
listopad 2015 r. – maj 2016 r., województwo lubelskie

♦ „Wędrówka po Krajach Angielsko-Niemieckiego Obszaru Językowego”
– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie
5 lutego – 22 kwietnia 2016 r., Lublin

Plebiscyt Sportowy wraz z Galą Mistrzów Sportu
– Super Tydzień Chełmski w Chełmie
grudzień 2015 r.- marzec 2016 r., Chełm

 XII edycja Konkursu Papieskiego pod hasłem: „Moje Westerplatte”
– Fundacja Instytut Tertio Milennio w Krakowie
w okresie od 8 lutego 2016 r. do 14 maja 2016 r., projekt ogólnopolski

 konkurs fotograficzny „Cztery Pory Roku z Pasją”
– Stowarzyszenie Turystyka z Pasją
od 15 listopada 2015 r. do 30 czerwca 2016 r., województwo lubelskie

 przedsięwzięcie pod nazwą „Super Sołtys”
– Super Tydzień Chełmski w Chełmie
od listopada 2015 r. do lutego 2016 r., powiat: chełmski, włodawski, krasnostawski

Wydanie „Przewodnika wirtualnego po Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim”
– Firma FOTOGRAFIKA w Lublinie
od grudnia 2015 roku do marca 2016 roku

wystawa fotografii Kazimierz Dolny- Staufen- w obiektywie Sylwestra Doraczyńskiego
– Sylwester Doraczyński oraz Burmistrz Miasta Kazimierz Dolny
luty 2016 r., Staufen
maj 2016 r., Kazimierz Dolny

♦ XXIX edycja Ogólnopolski Konkurs „Mój Las”
– Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Lublinie
od maja do czerwca 2016 r., województwo lubelskie 

Patron zobowiązuje! Wojewódzki Konkurs Literacki na temat patronów szkół województwa lubelskiego
– Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów w Lublinie
od stycznia do kwietnia 2016 r., Lublin

Wokół Wielkanocnej Nadziei
Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie
od lutego do kwietnia 2016 r., Hrubieszów

Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu mężczyzn, Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w piłce siatkowej kobiet, Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w tenisie kobiet i mężczyzn
– AZS Klub Środowiskowy Województwa Lubelskiego
od lutego do maja 2016 r., Lublin

Konkurs wiedzy matematyczno-ekonomicznej EKONMAT dla uczniów szkół gimnazjalnych
– Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie
od 9 lutego do 11 marca 2016 r., Lublin 

X Międzyszkolny Konkurs Zawodowy „Rok przed dyplomem”
– Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie
do marca do czerwca 2016 r., województwo lubelskie

♦ Puchar Lubelszczyzny Nordic Walking „Lubelskie też chodzi” 2016
– Stowarzyszenie Klub Sportowy Nordic Walking „zNORDIC ŚWIDNIK” w Świdniku
od kwietnia do pażdziernika 2016 r., województwo lubelskie

XIII Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej
– Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie
od stycznia do 26 kwietnia 2016 r., Lublin

♦ Konkurs „Złota Kielnia”
– Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział Lublin 
pażdziernik/listopad 2016 r., Lublin

Badania ankietowe dotyczące infrastruktury wodno-ściekowej i energetycznej na terenie gmin woj. lubelskiego
– Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
2016 rok, województwo lubelskie

Projekt kulturalny „Kulturą do Nieba – V edycja” realizowany w ramach działań       Franciszkańskiego Centrum promocji Kultury Chrześcijańskiej
– Stowarzyszenie Przyjaciół „Poczekajka” w Lublinie
od 7 lutego do 5 czerwca 2016 r., Lublin

XIII Edycja Konkursu „Lubelski Orzeł Biznesu 2015”
– Pracodawcy Ziemi Lubelskiej
od listopada 2015 roku do maja 2016 roku, województwo lubelskie

♦ Projekt „Odrobina Radości na Boże Narodzenie”
– Fundacja Ofiarom Wojny na Ukrainie (Victims of War in Ukraine) w Tarnobrzegu
od 15 grudnia 2015 roku do 28 lutego 2016 roku, projekt ogólnopolski

Ogólnopolski Konkurs z Publicznego Prawa Gospodarczego
– Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA w Lublinie
od 10 lutego do 15 marca 2016 r., Lublin

Konkurs „O Kryształowa Cegłę”-na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej- na Szlaku Słońca i Śniegu-XVI edycja
– Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin
w terminie od stycznia do grudnia 2016 r., zasięg międzynarodowy

XV edycja konkursu „Gmina Fair Play”-Samorząd z Wizją
– Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” w Warszawie
w terminie od lutego do grudnia 2016r., zasięg ogólnopolski

Olimpiada Statystyczna
– Komitet Główny Olimpiady Statystycznej w Kielcach
rok szkolny 2016/2017, zasięg ogólnopolski

Program grantowy— „Decydujesz, pomagamy”
– TESCO POLSKA Sp. z o.o. oraz agencja Public Relations—Garden of Words w Warszawie
w terminie od lutego do grudnia 2016 r., zasięg ogólnopolski

projekt „Trening Dialogu”
– III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie
w terminie od lutego do marca 2016 r., województwo lubelskie

projekt „Pamir —Kirgistan Rowerem na Dach Świata”
– Agnieszka Wyszyńska-Wytrykus
w terminie od sierpnia do września 2016 r., zasięg międzynarodowy

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
– Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie
rok szkolny 2015/2016, województwo lubelskie

Akcja Twój Dar Serca -VIII Edycja
– Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie
w terminie od 29 lutego do 15 maja 2016 r., szkoły województwa lubelskiego

VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „BEZPIECZNIE NA WSI-NIEBEZPIECZNE ATRAKCJE W WAKACJE”
– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie
w terminie od 23 lutego do 29 kwietnia 2016 r., województwo lubelskie

Projekt Grenngo! Zielona infrastruktura na terenach wiejskich ostoją różnorodności biologicznej
– Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa Zakład NFOŚ
od 2 grudnia 2015 roku do 29 września 2016 roku, województwa lubelskie i mazowieckie

Konkurs BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU 2016- XVII edycja
– Klub Sportowa Polska w Warszawie
od kwietnia do września 2016 r.,  z finałem w październiku br. w Warszawie

XI Edycja Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie—Lodołamacze 2016
– Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Warszawie
od kwietnia do września 2016 r., województwa lubelskie i podkarpackie

„Jan Paweł II: Kapliczki Polskie”—wystawa objazdowa
– Szczepan Ignaczyński, Muzeum PSP W Kraśniku, Starostwo Powiatowe w Kraśniku
2016/2017 rok, województwo lubelskie

Cykl wydarzeń otwierajacych Centrum Spotkania Kultur
– Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
od 29 kwietnia do 1 pazdziernika 2016 r., Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

XIV Ogólnopolski Konkurs „BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”
– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie
od 30 maja do 24 czerwca 2016 r., województwo lubelskie

XVI Międzynarodowa Sesja Historycznoliteracka „NASI SĄSIEDZI: Ukraina i Białoruś”
– Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Lublin w Lublinie
w terminie od 2 czerwca do 31 grudnia 2016 r., Lublin, Zamość, Włodawa

Festiwal Lubelskie Dni Modernizmu 
– Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Lublinie
kwiecień-maj 2016 r., Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

XIV edycja konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2016”
– Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna w Lublinie
od 27 czerwca do 4 listopada 2016 r., Lublin

XX Międzynarodowy Festiwakl Organowy Lublin-Czuby 2016
– Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rodziny w Lublinie
od 29 czerwca do 16 października 2016 r., Lublin

Jarmark Talentów
– Firma Magdalena Niedziałek „Dąbrówka” 
 w każdą ostatnią sobotę miesiąca tj: 25 czerwca, 30 lipca, 27 sierpnia i 24 września 2016 r., Dąbrówka

Młodzi LUBią Kulturę-Lubelska Sieć Edukacji Kulturalnej
– Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
projekt na lata 2016-2018, województwo lubelskie

♦ VI edycja programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”
– Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. w imieniu których występuje Agencja Public Relations- Garden of Words TTL s.c. w Warszawie
od czerwca do grudnia 2016 r., cała Polska

♦ Program „Od uprawy do potrawy”
– Firma TESCO Polska w imieniu której wystepuje Agencja Piblic Relations-Garden of Words
od 1 września 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku, cała Polska

Projekt „Henryk Sienkiewicz-przesłania i konteksty w literaturze polskiej”
– Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
od 5 września do 16 listopada 2016 r., Zamość

„Career Tree-CaT” (Drzewo Kariery). Projekt realizowany w ramach Programu „Erasmus+”, KA2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk- Partnerstwa Strategiczne
– Wydział Pedagogiki i Psychologii WSEI w Lublinie
2016/2017 rok Polska, Turcja, Słowenia, Hiszpania, Wielka Brytania

Ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół podstawowych pt.: „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” III edycja 
– Fundacja Chlorofil w Warszawie
od 15 wrzesnia 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku, cała Polska

Studia Podyplomowe „Prawo Technologii Informacyjnych”
– Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie
od 1 października 2016 r., do 30 czerwca 2017 r., Lublin

♦ Program „Bezpieczeństwo w drodze do szkoły”
-UNI-NET Poland Sp. z o.o. w Warszawie
projekt obejmujący wszystkie gminy w Polsce realizujące dowóz uczniów

Projekt kulturalny „Kulturą do Nieba-VI edycja” realizowany w ramach działań Franciszkańskiego Centrum Promocji Kultury Chrześcijańskiej 
-Stowarzyszenie Przyjaciół „Poczekajka” w Lublinie
od 18 września do 12 grudnia 2016 r., Lublin

 Konkurs matematyczny Matematyka w Technice dla Technika
– Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie
rok szkolny 2016/2017 r., Lublin

III Międzynarodowy Festiwal Szachowy Ziemi Łukowskiej
– Stowarzyszenie Szachistów Szachpol w Łukowie
od 9 września do 15 listopada 2016 r., Łuków 

Ogólnopolska Wystawa Promocyjno-Edukacyjna pt. „Podróż w Kolorze-Lubelskie NAJ”
– Bogdan Wawrzyńczak Autorski Zespół Promocji
październik-grudzień 2016 r., Warszawa 

♦ Ogólnopolski Przegląd Poezji-XIX Jesienne Debiuty Poetyckie
– V Liceum Ogólnokształcace im. Marii Skłodowskiej -Curie w Lublinie 
od września do listopada 2016 r., Lublin 

♦ „Mam nawyki, mam wyniki- cykl biegów dla dzieci i młodzieźy”
– Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie 
2 października 2016 r., 23 października 2016 r., 20 listopada 2016 r., 11 luty 2017 r., 9 kwietnia 2017 r., 7 maja 2017 r., 18 czerwca 2017 r., Lublin 

Cykl biegów „Cztery Dychy do Maratonu”
Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie
2 października 2016 r., 20 listopada 2016 r., 11/12 luty 2017 r., 9 kwietnia 2017 r., Lublin 

Wojewódzki Konkurs Literacki na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza dla uczczenia 170. rocznicy urodzin Noblisty i 100. rocznicy śmierci mistrza powieści historycznej
– Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów Oddział w Lublinie
od września do grudnia 2016 r., Lublin 

Wojewódzki konkurs na prezentacje multimedialną na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza dla uczczenia 170. rocznicy urodzin Noblisty i 100. rocznicy śmierci mistrza powieści historycznej
– Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów Oddział w Lublinie 
od września do grudnia 2016 r., Lublin 

♦Wystawa „Uratowane skarby podziemnego Lwowa”
– Muzeum Lubelskie w Lublinie
od 14 października 2016 r., do 6 stycznia 2017 r., Zamek Lubelski 

Ogólnopolski konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów „Floriany”
– Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a w jego imieniu redakcja miesięcznika „Strażak”, pismo ZOSP RP
od września 2016 r., do maja 2017 r., cały kraj 

Szkolenie dla kierowców „Bezpieczna Jazda po 50”
– Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie 
trzeci kwartał 2016 r., Lublin 

♦ XX edycja Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA
– Katolicki Dom Kultury „ARKA” im Świetej Jadwigi Królowej w Racławicach
od listopada 2016 roku do czerwca 2017 roku, obszar Diecezji Sandomierskiej