Sekretarz Województwa Lubelskiego: Zbigniew Załoga
Grottgera 4, pok. 184
tel. (+48) 81 44 16 605, faks (+48) 81 44 16 13
e-mail: zbigniew.zaloga@lubelskie.pl

Dyrektor Katarzyna Janiszewska
Zastępca Dyrektora Kamila Szysiak
Grottgera 4, piętro 1
tel. (+48) 81 44 16 606, faks (+48) 81 44 16 613
e-mail: kancelaria.marszalka@lubelskie.pl

Oddział Organizacyjny
p.o. Kierownik: Paulina Rusinek
Grottgera 4, piętro 1
tel. (+48) 81 44 16 529, faks (+48) 81 44 16 613
e-mail: kancelaria.marszalka@lubelskie.pl

Oddział Komunikacji Społecznej
Kierownik: Szczepan Jagiełło
Grottgera 4, piętro 1
tel. (+48) 81 44 16 429, faks (+48) 81 44 16 613
e-mail: kancelaria.marszalka@lubelskie.pl

p.o. Dyrektora Janusz Wawerski
Grottgera 4, parter
tel. (+48) 81 44 16 614, faks (+48) 81 44 16 615
e-mail: sejmik@lubelskie.pl

p.o. Dyrektora Joanna Włodarska
Stefczyka 3 (I piętro),
tel. (+48) 81 44 16 582, faks (+48) 81 44 16 579
e-mail: certyfikacja@lubelskie.pl

Inspektor Ochrony Danych Anna Kondrat
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
email: iod@lubelskie.pl

Justyna Tomczyk – p. o. Dyrektora/Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych | tel. 81 44 16 680 | pok. 335

Tadeusz Szymanek – Zastępca Dyrektora | tel. 44 16 680 | pok. 336

ul. Grottgera 4, piętro 3, pok. 330-336
tel. (+48) 81 44 16 680, 81 47 81 492,
faks (+48) 81 44 16 679

Rzecznik Funduszy Europejskich Elżbieta Katarzyna Kędzierska
Stefczyka 3b
tel. 81 47 81 331, fax. 81 47 81 332
email: rzecznikrpo@lubelskie.pl

Skarbnik Województwa Elżbieta Mocior
Dyrektor Marta Juchnikowska
Z-ca dyr. Kazimiera Kaproń – Główny Księgowy Urzędu
Z-ca dyr. Bożena Szydło
Grottgera 4, piętro 2
tel. (+48) 81 44 16 632, faks (+48) 81 44 16 633
e-mail: finanse@lubelskie.pl

p.o. Geodety Województwa Lubelskiego Joanna Łagoźny
Grottgera 4, parter
tel. (+48) 81 44 21 015, faks (+48) 81 47 81 217
e-mail: geodezja@lubelskie.pl

p.o. Dyrektora Tadeusz Buczek
Z-ca Dyrektora Małgorzata Kot
p.o. Zastępcy Dyrektora Andrzej Danilkiewicz
Grottgera 4
tel. (+48) 81 537 16 51, faks (+48) 81 537 16 37
e-mail: gospodarka@lubelskie.pl

p.o. Dyrektora Daniel Rybaczuk
Zastępca Dyrektora Mariusz Kamiński
p.o. Zastępcy Dyrektora Lidia Sokołowska
Grottgera 4, piętro 5
tel. (+48) 81 44 16 779, faks (+48) 81 44 16 780
e-mail: majatek@lubelskie.pl

Dyrektor Piotr Grabarczyk
Z-ca Dyrektora Anna Mochniej
p.o. Zastępcy Dyrektora Marta Siek
Grottgera 4, piętro 5
tel. (+48) 81 44 16 820, faks (+48) 81 44 16 819
e-mail: kontrola@lubelskie.pl

p.o. Dyrektora Mirosław Tarkowski
Z-ca Dyrektora Andrzej Figura
Grottgera 4, piętro 5
tel. (+48) 81 44 16 705, faks (+48) 81 44 16 704
e-mail: ked@lubelskie.pl

Dyrektor Leszek Burakowski
p.o. Dyrektora Karol Marcin Hołówkowski
Zastępca Dyrektora Jerzy Kaczmarski
p.o. Zastępcy Dyrektora Ewelina Beczek
Grottgera 4, piętro 2
tel. (+48) 81 44 16 648, faks (+48) 81 44 16 649
e-mail: organizacja@lubelskie.pl

Dyrektor Artur Domański
Z-ca Dyrektora Tadeusz Lizut
Z-ca Dyrektora Olga Bartoszewicz
Grottgera 4
tel. (+48) 81 44 16 789, faks (+48) 81 44 16 790
e-mail: promocja@lubelskie.pl

Dyrektor Ewa Szałachwiej
Z-ca Dyrektora Kinga Szafran
Z-ca Dyrektora Adam Puchajda
Marie Curie-Skłodowskiej 3
tel. (+48) 81 44 16 881, faks (+48) 81 44 16 882
e-mail: drrow@lubelskie.pl

p.o. Dyrektora Jacek Radomski
p.o. Zastępcy Dyrektora Arkadiusz Gałązka
Grottgera 4, piętro 2
tel. (+48) 81 44 16 501, faks (+48)81 44 16 503
e-mail: drsi@lubelskie.pl

Dyrektor Bogdan Kawałko
Zastępca Dyrektora Marta Krawczyk
Grottgera 4
tel. (+48) 81 44 16 545, faks (+48) 81 44 16 544
e-mail: strategia@lubelskie.pl

Dyrektor Janusz Bodziacki
Z-ca Dyrektora Emilia Flis
Z-ca Dyrektora Radosław Kozak
M. Curie- Skłodowskiej 3
tel. 81 44 16 727, fax. 81 44 16 729
email: dszn@lubelskie.pl

Dyrektor Małgorzata Siewierska-Lodowska
Z-ca Dyrektora Piotr Wysok
Z-ca Dyrektora Dorota Dubanowicz
Czechowska 19
tel. (+48) 81 44 16 850, faks (+48) 81 44 16 853
Bezpłatna infolinia EFS: 0 800 888 337
Punkt informacyjny i naboru wniosków: 81 44 16 843
e-mail: defs@lubelskie.pl

Dyrektor Anna Brzyska
p.o. Zastępcy Dyrektora Iwona Poddubiuk
Z-ca Dyrektora Michał Suchodolski
Stefczyka 3b
tel. (+48) 81 44 16 575, faks (+48) 81 44 16 576
e-mail: defrr@lubelskie.pl

Dyrektor Iwona Nakielska
Zastępca Dyrektora  Krzysztof Juściński
p.o. Zastępcy Dyrektora Ewa Olejniczek-Wójcik
Stefczyka 3b
tel. (+48) 81 44 16 738, faks (+48) 81 44 16 740
e-mail: drpo@lubelskie.pl

Dyrektor Piotr Matej
Zastępca Dyrektora Ewa Płocica-Poślednik
Zastępca Dyrektora Ewa Dudziak
Grottgera 4, piętro 4
tel. (+48) 81 44 16 510, faks (+48) 81 44 16 511
e-mail: zdrowie@lubelskie.pl

p.o. Kierownia Dariusz Litwiniuk
Zastępca Kierownika Radosław Plandowski
21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 14
tel. (+48) 83 343 58 44, faks (+48) 83 342 28 82
e-mail: biala@lubelskie.pl

p.o. Kierownika Elżbieta Prus
22-100 Chełm, Pl. Niepodległości 1
tel. (+48) 82 563 02 08, faks (+48) 82 565 13 88
e-mail: chelm@lubelskie.pl

p.o. Kierownika Grzegorz Pupiec
Zastępca Kierownika Marian Jaworski
22-400 Zamość, ul. Partyzantów 94
tel. (+48) 84 638 42 35, faks (+48) 84 639 31 34
e-mail: zamosc@lubelskie.pl