Sekretarz Województwa Lubelskiego: Róża Dyrka
Grottgera 4, pok. 184
tel. (+48) 81 44 16 605, faks (+48) 81 44 16 13
e-mail: roza.dyrka@lubelskie.pl

Dyrektor Katarzyna Janiszewska
Z-ca Dyrektora Kamila Szysiak
Grottgera 4, piętro 1
tel. (+48) 81 44 16 606, faks (+48) 81 44 16 613
e-mail: kancelaria.marszalka@lubelskie.pl

Oddział Organizacyjny
p.o. Kierownika: Agnieszka Banach
Grottgera 4, piętro 1
tel.  81 47 81 266, faks (+48) 81 44 16 613
e-mail: agnieszka.banach@lubelskie.pl

Oddział Komunikacji Społecznej
Kierownik: Szczepan Jagiełło
Grottgera 4, piętro 1
tel. (+48) 81 44 16 429, faks (+48) 81 44 16 613
e-mail: szczepan.jagiello@lubelskie.pl

p.o. Dyrektora Radosław Kozak
Grottgera 4, parter
tel. (+48) 81 44 16 614, faks (+48) 81 44 16 615
e-mail: sejmik@lubelskie.pl

Dyrektor Magdalena Marek
Stefczyka 3 (I piętro),
tel. (+48) 81 44 16 582, faks (+48) 81 44 16 579
e-mail: certyfikacja@lubelskie.pl

Dyrektor Michał Suchodolski

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, parter 0.1A
tel. (+48) 81 4416711
email: odwolania@lubelskie.pl

Tadeusz Szymanek – Dyrektor/Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

ul. Artura Grottgera 4,  20-029 Lublin, piętro 3, pok. 336
tel. (+48) 81 44 16 680, faks (+48) 81 44 16 750

e-mail: biurobezpieczenstwa@lubelskie.pl

Grzegorz Bielak – Kierownik Kancelarii Tajnej

ul. Artura Grottgera 4,  20-029 Lublin, piętro 3, pok. 334
tel. (+48) 81 47 81 492, pok. 334

e-mail: Grzegorz.bielak@lubelskie.pl

Inspektor Ochrony Danych  – Anna Kondrat
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, parter p.046
tel. (+48) 81 4781114
e-mail: iod@lubelskie.pl

Rzecznik Funduszy Europejskich Piotr Wysok
20-151 Lublin, ul. Stefczyka 3
tel. 81 47 81 322, fax. 81 47 81 332
email: rzecznikrpo@lubelskie.pl

Skarbnik Województwa Elżbieta Mocior
Z-ca dyr. Kazimiera Kaproń – Główny Księgowy Urzędu
Z-ca dyr. Bożena Szydło
Grottgera 4, piętro 2
tel. (+48) 81 44 16 632, faks (+48) 81 44 16 633
e-mail: finanse@lubelskie.pl

Piotr Strojny  p.o. Dyrektora Departamentu – Geodety Województwa
Grottgera 4, pok. 028 (parter)
tel. (+48) 81 44 21 015, faks (+48) 81 47 81 217
e-mail: geodezja@lubelskie.pl

p.o. Dyrektora Damian Malec
Z-ca Dyrektora Małgorzata Kot
Z-ca Dyrektora Elwira Lorenz
Grottgera 4, piętro 3
tel. (+48) 81 537 16 51, faks (+48) 81 537 16 37
e-mail: gospodarka@lubelskie.pl

p.o. Dyrektora Figura Andrzej
Z-ca Dyrektora Marek Krakowski
p.o. Z-cy Dyrektora Lidia Sokołowska
Grottgera 4, piętro 5
tel. (+48) 81 44 16 779, faks (+48) 81 44 16 780
e-mail: majatek@lubelskie.pl

Dyrektor Piotr Grabarczyk
Z-ca Dyrektora Anna Mochniej
Z-ca Dyrektora Marta Siek
Grottgera 4, piętro 5
tel. (+48) 81 44 16 820, faks (+48) 81 44 16 819
e-mail: kontrola@lubelskie.pl

Dyrektor Bożena Ćwiek
p.o. Z-cy Dyrektora Małgorzata Siewierska-Lodowska
Grottgera 4, piętro 5
tel. (+48) 81 44 16 705, faks (+48) 81 44 16 704
e-mail: ked@lubelskie.pl

Dyrektor Karol Marcin Hołówkowski 
Z-ca Dyrektora Jerzy Kaczmarski
Z-ca Dyrektora Ewelina Beczek
Grottgera 4, piętro 2
tel. (+48) 81 44 16 648, faks (+48) 81 44 16 649
e-mail: organizacja@lubelskie.pl

Dyrektor Artur Domański
Z-ca Dyrektora Olga Bartoszewicz
Grottgera 4, piętro 3
tel. (+48) 81 44 16 789, faks (+48) 81 44 16 790
e-mail: promocja@lubelskie.pl

Dyrektor Ewa Szałachwiej
Z-ca Dyrektora Adam Puchajda
Z-ca Dyrektora Daniel Rybaczuk
Marie Curie-Skłodowskiej 3
tel. (+48) 81 44 16 881, faks (+48) 81 44 16 882
e-mail: drrow@lubelskie.pl

Dyrektor Andrzej Sadłowski
Z-ca Dyrektora Arkadiusz Gałązka
Z-ca Dyrektora Agnieszka Milewska
Grottgera 4, piętro 2
tel. (+48) 81 44 16 501, faks (+48)81 44 16 503
e-mail: cyfryzacja@lubelskie.pl

Dyrektor Bogdan Kawałko
Z-ca Dyrektora Marta Krawczyk
Z-ca Dyrektora Kinga Szafran
Grottgera 4, piętro 4
tel. (+48) 81 44 16 545, faks (+48) 81 44 16 544
e-mail: strategia@lubelskie.pl

Dyrektor Janusz Bodziacki
Z-ca Dyrektora Emilia Flis
p.o. Z-cy Dyrektora Tomasz Marzęda
M. Curie- Skłodowskiej 3
tel. 81 44 16 727, fax. 81 44 16 729
email: dszn@lubelskie.pl

Dyrektor Katarzyna Tokarczuk
Z-ca Dyrektora Aneta Wieprzowska
Z-ca Dyrektora Magdalena Juścińska
Czechowska 19
tel. (+48) 81 44 16 850, faks (+48) 81 44 16 853
Bezpłatna infolinia EFS: 0 800 888 337
Punkt informacyjny i naboru wniosków: 81 44 16 843
e-mail: defs@lubelskie.pl

Dyrektor Andrzej Danaj
Z-ca Dyrektora Iwona Poddubiuk

Stefczyka 3b
tel. (+48) 81 44 16 575, faks (+48) 81 44 16 576
e-mail: defrr@lubelskie.pl

Dyrektor Anna Brzyska
Z-ca Dyrektora Magdalena Urbankiewicz-Staszczak
Z-ca Dyrektora Piotr Budyńczuk
Stefczyka 3b
tel. (+48) 81 44 16 738, faks (+48) 81 44 16 740
e-mail: drpo@lubelskie.pl

p.o. Dyrektora Małgorzata Skrok

Z-ca Dyrektora Piotr Kienig
Z-ca Dyrektora Ewa Płocica-Poślednik

Grottgera 4, piętro 4
tel. (+48) 81 44 16 510, faks (+48) 81 44 16 511
e-mail: zdrowie@lubelskie.pl

Kierownik Dariusz Litwiniuk
Zastępca Kierownika Radosław Plandowski
21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 14
tel. (+48) 83 343 58 44, faks (+48) 83 342 28 82
e-mail: biala@lubelskie.pl

Kierownik Milena Petla
22-100 Chełm, Pl. Niepodległości 1
tel. (+48) 82 563 02 08, faks (+48) 82 565 13 88
e-mail: chelm@lubelskie.pl

Kierownik Mariusz Tłuczek
Zastępca Kierownika Marian Jaworski
p.o. z-cy Kierownika Tadeusz Lizut
22-400 Zamość, ul. Partyzantów 94
tel. (+48) 84 638 42 35, faks (+48) 84 639 31 34
e-mail: zamosc@lubelskie.pl