Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego tworzą cztery strony:

01Strona samorządowa – Marszałek Województwa Lubelskiego i dwóch przedstawicieli

02Strona rządowa – Wojewoda Lubelski i dwóch przedstawicieli

03Strona pracowników – przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracowników

04Strona pracodawców – przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców

Charakterystyczną cechą obecnie funkcjonujących Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego oraz Rady Dialogu Społecznego jest rotacyjność przewodnictwa wszystkich stron dialogu. Pierwszą Przewodniczącą Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego została Pani Wiesława Janczak, reprezentująca stronę pracowników. Następnie funkcję Przewodniczącego pełnił Pan Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego, reprezentujący stronę samorządową. W trzeciej kadencji pracom Rady przewodniczyła Pani Mirosława Gałan z ramienia pracodawców. Od 13 grudnia 2019 r. Przewodniczącym WRDS WL był Lech Sprawka, Wojewoda Lubelski. Kolejną kadencję od 28 stycznia 2020 r. sprawował Marian Król, Przewodniczący Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”. Od 30 stycznia 2021 roku, Przewodniczącym  VI kadencji WRDS WL był Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego, natomiast w dniu 31 stycznia 2022 roku, Przewodnictwo objął Dariusz Jodłowski – Prezes Zarządu Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”.


Skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego określają Zarządzenia Marszałka Województwa Lubelskiego: