Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego tworzą cztery strony:

01Strona samorządowa – Marszałek Województwa Lubelskiego i dwóch przedstawicieli

02Strona rządowa – Wojewoda Lubelski i dwóch przedstawicieli

03Strona pracowników – przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracowników

04Strona pracodawców – przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców

Charakterystyczną cechą obecnie funkcjonujących Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego oraz Rady Dialogu Społecznego jest rotacyjność przewodnictwa wszystkich stron dialogu. W Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego przewodnictwo rozpoczęła strona pracobiorców, następnie przewodnictwo objęła strona samorządowa, dalej strona pracodawców i strona rządowa. Poniżej lista przewodniczących dotychczasowych kadencji WRDS WL. 

 


Skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego określają Zarządzenia Marszałka Województwa Lubelskiego: