Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego tworzą cztery strony:

01Strona samorządowa – Marszałek Województwa Lubelskiego i dwóch przedstawicieli

02Strona rządowa – Wojewoda Lubelski i dwóch przedstawicieli

03Strona pracowników – przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracowników

04Strona pracodawców – przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców

Charakterystyczną cechą obecnie funkcjonujących Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego oraz Rady Dialogu Społecznego jest rotacyjność przewodnictwa wszystkich stron dialogu. Pierwszą Przewodniczącą Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego została Pani Wiesława Janczak, reprezentująca stronę pracowników. Następnie funkcję Przewodniczącego pełnił Pan Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego, reprezentujący stronę samorządową. Obecnie pracom WRDS WL przewodzi Pani Mirosława Gałan, będąca przedstawicielem strony pracodawców, zaś w kolejnym roku przewodnictwo obejmie strona rządowa. 

Skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego określają Zarządzenia Marszałka Województwa Lubelskiego:

 Nr 223/2015 w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
Nr 35/2016 w sprawie zmiany składu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
Nr 90/2016 w sprawie zmiany składu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
Zarządzenie 151_2018 Marszałka WL z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie…
Regulamin Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego
Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o RDS i innych inst…