Współpraca zagraniczna na podstawie zawartych umów prowadzona jest z:
Krajem Związkowym Styria (Republika Austrii)
Obwodem Brzeskim (Republika Białorusi)
Prowincją Henan (Chińska Republika Ludowa)
Regionem Grand Est (Republika Francuska)
Prowincją Gelderland (Królestwo Niderlandów)
Obwodem Lwowskim (Ukraina)
Obwodem Ługańskim (Ukraina)
Obwodem Rówieńskim (Ukraina)
Obwodem Odeskim (Ukraina)
Obwodem Tarnopolskim (Ukraina)
Obwodem Wołyńskim (Ukraina)
Regionem Hajdu-Bihar (Węgry)
Wenecją Euganejską (Republika Włoska)

Na podstawie listu intencyjnego prowadzona jest współpraca ze:
Stanem Nevada (Stany Zjednoczone Ameryki)