Stałe Zespoły Robocze Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w drodze uchwały nr 3/2016 z dnia 8 marca 2016 r. powołała 7 Stałych Zespołów Roboczych:

 

Doraźne Zespoły Robocze Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego