Posiedzenia komisji będą miały miejsce w sali 063A  budynku UMWL w Lublinie. 15 lipca 2019 r. ♦ Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, godz. 9.00 → porządek obrad ♦ Komisja Budżetowa, godz. 9.30 → porządek obrad ♦ Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, godz. 10.00 → porządek obrad  

Czytaj więcej

VIII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce  15 lipca 2019 r. (poniedziałek) w godzinach 12.10 – 13.15 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad. Przyjęcie protokołu z VII sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego. Informacja z prac…

Czytaj więcej

Nagranie VII sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. cz.1 Nagranie VII sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. cz.2

Czytaj więcej

Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego poddaje konsultacjom projekt uchwały Sejmiku Województwa  Lubelskiego w sprawie zmiany  Statutu Województwa Lubelskiego. Działając na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Województwa Lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 4029, z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku…

Czytaj więcej

   24 czerwca 2019 r. Posiedzenia wszystkich komisji będą miały miejsce w budynku UMWL w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4. ♦ Komisja Budżetowa, godz. 9.00, s. 063B → porządek obrad ♦ Komisja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, godz. 9.30, s. 063A → porządek obrad ♦ Komisja Samorządowa i Bezpieczeństwa Publicznego, godz. 10.00, s. 063A →…

Czytaj więcej

Prezentacja „Raportu o stanie Województwa Lubelskiego. Podsumowanie działalności Zarządu Województwa Lubelskiego w 2018 roku” będzie miała miejsce 24 czerwca 2019 r. o godz. 8:30 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2.  

Czytaj więcej

VII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) w godzinach 14.10 – 18.15 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad. Przyjęcie protokołu VI sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego. Informacja z prac Zarządu…

Czytaj więcej

Zgodnie z art. 34a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) Zarząd Województwa Lubelskiego przedstawia Sejmikowi Województwa Lubelskiego „Raport o stanie Województwa Lubelskiego” za 2018 rok w terminie do dnia 31 maja 2019 r. Sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego, na której zostanie przedstawiony „Raport o stanie…

Czytaj więcej

Posiedzenia komisji będą miały miejsce w budynku UMWL w Lublinie, przy ul. Artura Grottgera 4. 3 czerwca ♦ Komisja Rewizyjna, godz. 10.00, s. 063A → porządek obrad

Czytaj więcej

Posiedzenia wszystkich komisji będą miały miejsce w budynku UMWL, przy ul. Artura Grottgera 4 w Lublinie. 28 maja ♦ Komisja Budżetowa, godz. 8.00, s. 063A → porządek obrad ♦ Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, godz. 9.00, s. 063B → porządek obrad ♦ Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, godz. 9.30, s. 063A → porządek obrad           …

Czytaj więcej