Nagranie IV sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego

Czytaj więcej

Posiedzenia wszystkich komisji będą miały miejsce w budynku UMWL, przy ul. Artura Grottgera 4 w Lublinie, w salach 063A  i 063B 11 marca 2019 r. ♦ Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, godz. 8.30 → porządek obrad ♦ Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, godz. 9.00 → porządek obrad ♦ Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki, godz.…

Czytaj więcej

IV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 11 marca 2019 r. (poniedziałek) w godz. od 13.10 do 18.50 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2. Porządek obrad: Porządek obrad Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad. Przyjęcie protokołu z III sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.…

Czytaj więcej

Nagranie III sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 stycznia 2019 r.  

Czytaj więcej

Posiedzenia wszystkich komisji będą miały miejsce w budynku UMWL, przy ul. Artura Grottgera 4 w Lublinie 25 stycznia ♦ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, godz. 11.00, sala nr 269 (II piętro) → porządek obrad 28 stycznia ♦ Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, godz. 9.00, sala 063A → porządek obrad ♦ Komisja Infrastruktury, Inwestycji i…

Czytaj więcej

III sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce   28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) w godz. od 12.20 do 19.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. Złożenie ślubowania przez radnego Ryszarda Szczygła. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad. Przyjęcie protokołu z II…

Czytaj więcej

11 stycznia 2019 r. ♦ Komisja Budżetowa, godz. 12.00, sala konferencyjna 063A w budynku UMWL w Lublinie, ul. Artura  Grottgera 4. → porządek obrad  

Czytaj więcej

HARMONOGRAM PRAC NAD PROJEKTEM BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO na 2019 r.   2 stycznia – 4 stycznia – posiedzenia komisji w sprawie Projektu Budżetu na 2019 r.  7 stycznia – zakończenie terminu składania wniosków do Komisji Budżetowej. 11 stycznia – posiedzenie Komisji Budżetowej.  16 stycznia – spotkanie przewodniczącego, wiceprzewodniczących, przewodniczących, wszystkich komisji Sejmiku z Zarządem Województwa…

Czytaj więcej

II sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce  17 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2. Prządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad. Przyjęcie protokołu z I sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego. Informacja z prac Zarządu Województwa…

Czytaj więcej

Nagranie II sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 17 grudnia 2018 r.  

Czytaj więcej

I sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce w dniu 21 listopada 2018 roku w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2, w godzinach 11.10 – 18.00. Porządek obrad: Otwarcie obrad. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. Uchwalenie dalszego porządku obrad w tym wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących…

Czytaj więcej

Nagranie I sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 21 listopada 2018 r.  

Czytaj więcej