Posiedzenie prowadzone będzie w trybie hybrydowym w Muzeum Wsi Lubelskiej przy al. Warszawskiej 96 w Lublinie oraz w formie wideokonferencji za pomocą aplikacji  Microsoft Teams. Aby wziąć udział w obradach komisji w trybie zdalnym proszę wskazać nazwę konta w aplikacji Microsoft Teams lub adres mailowy, na który zostanie wysłane zaproszenie do udziału w komisji. Powyższą…

Czytaj więcej

XXVII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 13 lipca 2021 r. (wtorek) w  godz. 12.15 – 18.45 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2. Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID –…

Czytaj więcej

Informacja o możliwości udziału mieszkańców województwa w debacie nad Raportem o stanie Województwa Lubelskiego za 2020 rok Zgodnie z art. 34a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668, z późn. zm.) Zarząd Województwa Lubelskiego przedstawił Sejmikowi Województwa Lubelskiego „Raport o stanie Województwa Lubelskiego” za 2020…

Czytaj więcej

16 lipca 2021 r. ♦ Komisja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, godz. 9.00 → porządek obrad Posiedzenie prowadzone będzie w trybie hybrydowym  w sali konferencyjnej 063 A (parter) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, ul. Artura Grottgera 4 w Lublinie oraz w formie wideokonferencji za pomocą aplikacji  Microsoft Teams. Aby wziąć udział w obradach komisji w trybie…

Czytaj więcej

15 czerwca 2021 r. ♦ Komisja Rewizyjna, godz. 10.00, s. 469 A w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, ul. Grottgera 4 w Lublinie. → porządek obrad

Czytaj więcej

XXVI sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 31 maja 2021 r. (poniedziałek) w godz. 12.00 – 14.50. Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z…

Czytaj więcej

Posiedzenia komisji będą prowadzone w systemie zdalnym za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Aby wziąć udział w obradach komisji w trybie zdalnym proszę wskazać nazwę konta w aplikacji Microsoft Teams lub adres mailowy, na który zostanie wysłane zaproszenie do udziału w komisji. Powyższą informację proszę przekazać do 27 maja br. do godz. 8.00 na adres: sejmik@lubelskie.pl.…

Czytaj więcej

Posiedzenie komisji będzie prowadzone w systemie zdalnym za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Aby wziąć udział w obradach komisji w trybie zdalnym proszę wskazać nazwę konta w aplikacji Microsoft Teams lub adres mailowy, na który zostanie wysłane zaproszenie do udziału w komisji. Powyższą informację proszę przekazać do 22 kwietnia br. do godz. 12.00 na adres: sejmik@lubelskie.pl.…

Czytaj więcej

XXV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 26 kwietnia 2021 r. od godz. 13.00 do 15.20. Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020…

Czytaj więcej

XXIV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 29 marca 2021 r. (poniedziałek) od godz. 12.00 do 15.00. Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z…

Czytaj więcej

Posiedzenie komisji będzie prowadzone w systemie zdalnym za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Aby wziąć udział w obradach komisji w trybie zdalnym proszę wskazać nazwę konta w aplikacji Microsoft Teams lub adres mailowy, na który zostanie wysłane zaproszenie do udziału w komisji. Powyższą informację proszę przekazać do 19 marca br. do godz. 9.30 na adres: sejmik@lubelskie.pl.…

Czytaj więcej

 XXIII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 19 lutego br. w godzinach od. 11.00. do 14. 45. Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z…

Czytaj więcej