Podsumowanie 2-dniowej konferencji wraz z wizytą studyjną

W dniach 15-17 listopada 2022 r. przedstawiciele branży energetycznej spotkali się podczas XIII edycji Targów Energetycznych ENERGETICS. Przy okazji branżowych spotkań energetycznych, w dniu 15 listopada br. Doradcy Energetyczni z Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, realizujący projekt Doradztwa Energetycznego, byli organizatorami konferencji pt. „Rola energetyka gminnego w kreowaniu lokalnych inicjatyw energetycznych”.

Uczestnikami spotkania byli Energetycy Gminni – pracownicy rekomendowani przez władze gminy, którzy zostali przeszkoleni do pełnienia tej roli w trakcie trwania trzech edycji szkoleń prowadzonych przez doradców energetycznych z naszego województwa. Ponadto w konferencji uczestniczyli przedsiębiorcy oraz doradcy energetyczni z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Wrocławia i Rzeszowa.

Konferencję otworzył Pan Michał Mulawa – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego oraz Pan Janusz Bodziacki Dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych. Podczas wydarzenia omówionych zostało wiele istotnych zagadnień związanych m.in. z tematyką: inwestycji KPO, samowystarczalności energetycznej samorządów, klastrów energii oraz możliwości finansowania inwestycji EE i OZE zwiększających poziom efektywności energetycznej w JST.

Na zakończenie spotkania omówiony został temat gospodarki obiegu zamkniętego w JST na przykładzie inwestycji realizowanych przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej.

Drugiego dnia konferencji uczestnicy wydarzenia, na zaproszenie Pana Krzysztofa Grzegorczyka – Dyrektora Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej wzięli udział w wizycie studyjnej zorganizowanej na terenie Zakładu. Mimo niesprzyjającej pogody wszyscy z dużym zainteresowaniem zwiedzili instalację oraz poznali procesy w niej zachodzące.

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w Konferencji oraz mamy nadzieje na dalszą współpracę.

galeriaGALERIA