W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie komórką organizacyjną właściwą do spraw związanych z transportem jest Departament Infrastruktury i Majątku Województwa.

Pytania, uwagi oraz sugestie dotyczące spraw związanych z działalnością Departamentu, tj.:

 • transportem drogowym (zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób),
 • dopłatami do przewozów pasażerskich,
 • zezwoleniami na produkcję tablic rejestracyjnych,
 • rejestrem przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne,
 • ewidencję egzaminatorów kandydatów na kierowców i kierowców,
 • transportem kolejowym (wojewódzkie przewozy pasażerskie).

można zgłaszać:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie piętro V, pokój 587 w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30;
 • telefonicznie w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30, tel. 81 44 16 600, 81 44 16 779, fax 81 44 16 649;
 • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera, 20-029 Lublin;
 • za pośrednictwem poczty email: info@lubelskie.pl lub majatek@lubelskie.pl
 • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (EPUAP).