W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie komórką organizacyjną właściwą do spraw związanych z transportem jest Departament Polityki Transportowej i Drogownictwa.

Pytania, uwagi oraz sugestie dotyczące spraw związanych z działalnością Departamentu, tj.:

  • zezwoleniami na wykonywanie przewozu osób,
  • dopłatami do przewozów pasażerskich,
  • zezwoleniami na produkcję tablic rejestracyjnych,
  • rejestrem przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne,
  • ewidencją egzaminatorów kandydatów na kierowców i kierowców,

można zgłaszać:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie piętro IV, pokój 402 w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30;
  • telefonicznie w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30, tel. 81 44 16 600, 81 44 16 590, fax 81 44 16 589;
  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera, 20-029 Lublin;
  • za pośrednictwem poczty email: transport@lubelskie.pl lub info@lubelskie.pl;
  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej.