Ochrona zdrowia i pomoc społeczna, doskonalenie nauczycieli, pracowników służb społecznych, kierowców, ale również ochrona środowiska naturalnego i rozwój regionu – od walki z bezrobociem, wspierania przedsiębiorczości po budowę i utrzymanie dróg, mostów oraz kluczowych dla tego rozwoju inwestycji, jak lotnisko czy park naukowo-technologiczny. Te i wiele innych zadań publicznych Samorząd Województwa Lubelskiego realizuje poprzez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.