Klub Prawo i Sprawiedliwość
1. Leszek Kowalczyk – przewodniczący klubu
2. Anna Baluch
3. Barbara Barszczewska
4. Krzysztof Gałaszkiewicz
5. Maria Gmyz
6. Ryszard Majkowski
7. Michał Mulawa
8. Michał Piotrowicz
9. Zdzisław Podkański
10. Mieczysław Ryba
11. Konrad Sawicki
12. Tomasz Solis
13. Ryszard Szczygieł
14. Jerzy Szwaj
15. Zdzisław Szwed
16. Marek Wojciechowski
17. Zbigniew Wojciechowski
18. Grzegorz Wróbel

Klub Koalicja Obywatelska
1. Krzysztof Bojarski – przewodniczący klubu
2. Krzysztof Babisz
3. Jacek Bury
4. Krzysztof Grabczuk
5. Riad Haidar
6. Krzysztof Komorski
7. Bożena Lisowska
8. Zofia Woźnica

Klub Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Marek Kos – przewodniczący klubu
2. Arkadiusz Bratkowski
3. Ewa Jaszczuk
4. Grzegorz Kapusta
5. Przemysław Litwiniuk
6. Piotr Rzetelski
7. Sławomir Sosnowski

Oświadczenia klubów radnych