W skład Zarządu Województwa, liczącego pięć osób, wchodzi Marszałek jako przewodniczący, dwóch wicemarszałków oraz dwóch pozostałych członków. Członkostwa w Zarządzie Województwa nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora.

Marszałek Województwa Lubelskiego
Jarosław STAWIARSKI

Pochodzi z Kraśnika. Rocznik 1963. Doświadczony samorządowiec, urzędnik i polityk. Absolwent historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych z zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z zarządzania oświatą Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie.

W rodzinnym mieście był nauczycielem, dyrektorem szkoły, radnym i zastępcą burmistrza. Przez cztery kadencje zasiadał w ławach poselskich. W ostatnich dwóch latach był Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Jako wiceminister odpowiadał za wsparcie finansowe infrastruktury sportowej. Pod jego kierownictwem wydawano na nowe obiekty około pół miliarda złotych rocznie. Sprawował pieczę nad Stadionem Narodowym, Centralnym Ośrodkiem Sportu oraz Instytutem Sportu. 

Sport to jego konik. Prywatnie i zawodowo. Zawsze obecny na najważniejszych wydarzeniach. Wspiera i kibicuje polskim kadrom w różnych dyscyplinach.

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
Zbigniew WOJCIECHOWSKI

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
Dariusz STEFANIUK

Ukończył politologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, podyplomowe studia menadżerskie oraz podyplomowe studia menedżerów samorządu terytorialnego w Szkole Głównej Handlowej. Był prezydentem Białej Podlaskiej. Pracował jako menadżer, pełnił funkcję radnego i wiceprzewodniczącego rady miasta. Pracował w Sejmie oraz był dyrektorem biura poselskiego. Działał społecznie w Fundacji Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”.

W swojej pracy stara się kultywować ideały, w których został wychowany. Ojciec był działaczem Solidarności, dziadek służył w Armii Krajowej i został zesłany na Sybir. Z żoną Renatą wychowują dwie córki: Darię i Lilianę.

Członek Zarządu Województwa Lubelskiego
Zdzisław SZWED

Członek Zarządu Województwa Lubelskiego
Sebastian TROJAK