W skład Zarządu Województwa, liczącego pięć osób, wchodzi Marszałek jako przewodniczący, dwóch wicemarszałków oraz dwóch pozostałych członków. Członkostwa w Zarządzie Województwa nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora.

Marszałek Województwa Lubelskiego
Jarosław STAWIARSKI

Urodzony 3 października 1963 roku w Kraśniku. Doświadczony samorządowiec, urzędnik i polityk. Absolwent historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych z zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z zarządzania oświatą na Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie.

W rodzinnym mieście był nauczycielem, dyrektorem szkoły, radnym i zastępcą burmistrza. Przez cztery kadencje zasiadał w ławach poselskich. W latach 2015-2018 był Sekretarzem Stanu  w Ministerstwie Sportu i Turystyki, gdzie odpowiadał za wsparcie finansowe infrastruktury sportowej. Sprawował pieczę nad Stadionem Narodowym, Centralnym Ośrodkiem Sportu oraz Instytutem Sportu. Jest członkiem prezydium Europejskiego Komitetu Regionów (CoR) oraz przewodniczącym prezydenckiej Rady ds. Samorządu Terytorialnego. 21 listopada 2018 roku został wybrany na Marszałka Województwa Lubelskiego.

Sport to jego wielka pasja. Wspiera sportowców i kibicuje polskim kadrom w różnych dyscyplinach.

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
Zbigniew WOJCIECHOWSKI

Prawnik, działacz społeczny.

Pochodzi ze Swaryczowa (pow. zamojski). Urodził się w 1962 r. Studiował na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przez cały okres studiów i po ich zakończeniu, aż do 1989 roku, działał w ruchu antykomunistycznym. Dwukrotnie był wiceprezydentem Lublina, wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Lublinie, posłem na Sejm RP VI kadencji.

Inicjator i współtwórca wielu akcji społecznych i charytatywnych (m.in. Pomoc dla Wileńszczyzny, Pomoc dla Powodzian, Pielgrzymki Rodaków z Syberii, Kazachstanu i dawnych Kresów Rzeczpospolitej na Święta Wielkanocne Raz w Macierzy). Inicjator budowy pomników: Marszałka Józefa Piłsudskiego, ks. Jerzego Popiełuszki, Ofiar Katynia oraz Wielkiego Głodu na Ukrainie. Intensywnie zabiegał o stworzenie w Lublinie Konsulatu Generalnego Ukrainy. Dwukrotnie uhonorowany tytułem doktora honoris causa za działalność na rzecz dialogu polsko-ukraińskiego. Członek wielu organizacji społecznych. Współtwórca Fundacji Wczesnego Wykrywania Raka. Były członek rad nadzorczych (m.in. Targów Lublin, Krajowego Funduszu Kapitałowego, Lubelskiego Rynku Hurtowego w Elizówce). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec. Zainteresowania: historia Polski, tradycje ułańskie (posiada honorowy tytuł wachmistrza), zapalony żeglarz.

Motto życiowe: Gdy chodzi o zdrowie lub życie ludzi, nawet wrogowi masz pomóc.

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
Michał MULAWA

Jest absolwentem Wydziału Politologii UMCS o specjalności samorząd terytorialny i polityka lokalna oraz studiów podyplomowych z zakresu psychologii komunikacji społecznej na Wydziale Psychologii UMCS. Ponadto ukończył liczne kursy i szkolenia z programowania i pozyskiwania funduszy zewnętrznych, m. in. z Unii Europejskiej, OBWE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mechanizmów szwajcarskich oraz funduszy tzw. ambasadorskich.
Ekspert w zakresie programowania rozwoju regionalnego i lokalnego. Radny województwa lubelskiego dwóch kadencji. Był doradcą Ministra Pracy i Polityki Społecznej, dyrektorem Kancelarii Marszałka Województwa Lubelskiego, wykładowcą akademickim, pełnomocnikiem ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz rzecznikiem burmistrza Kraśnika. Prywatnie szczęśliwy mąż i tata Wiktorka oraz Ali. Wielki pasjonat Roztocza.

Od 2021 r. członek Rady Programowej Radia Lublin. W 2022 r. ukończył studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (MBA) w Collegium Humanum Szkoły Głównej Menadżerskiej w Warszawie.

Członek Zarządu Województwa Lubelskiego
Zdzisław SZWED

Pochodzi z Chełma. Absolwent Politechniki Lubelskiej na Wydziale Elektrycznym. Ukończył studia podyplomowe z zakresu „Zarządzania i Finansów w Administracji Publicznej” w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz „Logistykę” w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych.

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. w rodzinnym mieście na stanowiskach dyrektorskich w Urzędzie Miasta oraz Starostwie Powiatowym. Był członkiem Powiatowej Komisji Zatrudnienia przy Powiatowym Urzędzie Pracy, a także radnym Rady Miasta Chełm dwóch kadencji w latach 2010-2018. 

Prywatnie sympatyk jazdy na rowerze i zimowego „morsowania”. Współzałożyciel Chełmskiej Grupy Rowerowej oraz członek Lubelskiego Klubu Morsa.

Członek Zarządu Województwa Lubelskiego
Bartłomiej BAŁABAN

Jest absolwentem studiów prawniczych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przez lata pracował w wymiarze sprawiedliwości jako kurator zawodowy. W roku 2017 rozpoczął pracę zawodową jako współpracownik TVP3 Lublin, gdzie tworzył cykliczne programy o tematyce historycznej, samorządowej i obywatelskiej.

 

Prywatnie mąż i ojciec trzech córek. Interesuje się przyrodą i środowiskiem, historią, samorządem oraz motoryzacją. Lubi fotografię oraz podróże.