W skład Zarządu Województwa, liczącego pięć osób, wchodzi Marszałek jako przewodniczący, dwóch wicemarszałków oraz dwóch pozostałych członków. Członkostwa w Zarządzie Województwa nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora.

Sosnowski SlawomirMarszałek Województwa Lubelskiego
Sławomir SOSNOWSKI

Urodzony w 1957 r. w Radzyniu Podlaskim. Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy), a także podyplomowych studiów w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej oraz menedżera oświaty w Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel i pedagog. W latach 1999-2003 pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej, a w okresie 2003-2005 był wicekuratorem oświaty w Lublinie. Jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od czterech kadencji sprawuje mandat radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego. W 2005 r. został członkiem Zarządu Województwa. Od stycznia 2008 r. do czerwca 2014 r. pełnił funkcję wicemarszałka województwa. Funkcję Marszałka Województwa Lubelskiego pełni od czerwca 2014 roku. Żonaty, czworo dzieci.

 

Grabczuk KzysztofWicemarszałek Województwa Lubelskiego
Krzysztof GRABCZUK

W latach 2002–2006 prezydent Chełma. Od 2006 do 2007 roku członek Zarządu Województwa Lubelskiego, następnie do grudnia 2010 Marszałek Województwa. Wybrany z listy komitetu Platformy Obywatelskiej. Przedsiębiorca, nauczyciel, radny II i III kadencji Rady Miasta Chełm. Działacz sportowy, trener, sędzia, honorowy prezes Polskiego Związku Zapaśniczego i sędzia honorowy Międzynarodowej Organizacji Zapaśniczej (FILA).
Doktor Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent AWF w Warszawie i Katowicach, a także podyplomowych studiów z zakresu zarządzania i administracji na UMCS w Lublinie. Ukończył również podyplomowe studium menadżerskie i kurs dla członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa. Na zaproszenie amerykańskiego Departamentu Stanu odbył ponadto staż w USA w ramach rządowego programu International Visitor Leadership. Żonaty, żona Iwona, dwóch synów.

 

Kapusta GrzegorzWicemarszałek Województwa Lubelskiego
Grzegorz KAPUSTA

Urodzony w 1966 roku w Rykach. Absolwent Technikum Hodowli Roślin i Nasiennictwa w Sobieszynie-Brzozowej oraz Akademii Rolniczej w Lublinie (filia w Zamościu – Instytut Nauk Rolniczych). Od roku 1998 pracownik Spółdzielni Mleczarskiej Ryki, gdzie przez 14 lat zajmował stanowisko wiceprezesa odpowiedzialnego za bazę surowcową i handel. Członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od 2006 roku nieprzerwanie sprawuje mandat radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego. W lipcu 2016 roku został członkiem Zarządu Województwa obejmując funkcję wicemarszałka. Żonaty, dwie córki.

 

Nakonieczny PawelCzłonek Zarządu Województwa Lubelskiego
Paweł NAKONIECZNY

Urodzony w 1964 w Puławach.  Absolwent  Liceum Ogólnokształcącego im. ks. A.J. Czartoryskiego.  W 1990 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra prawa. Uczestnik działań opozycyjnych w PRL. Organizator niezależnego ruchu harcerskiego w liceum i współpracownik  Niezależnego Zrzeszenia Studentów na uczelni. W latach 1993-2010 doradca podatkowy we własnej kancelarii prawno-podatkowej. Działalność samorządową rozpoczął w 2002 roku zostając radnym i przewodniczącym Rady Powiatu Puławskiego, ponownie wybrany na następną kadencję na lata 2006-2010. Kolejna kadencja to oprócz obecności w Radzie Powiatu praca na stanowisku wicestarosty Powiatu Puławskiego. Jako wicestarosta odpowiedzialny był za realizację zadań oświatowych w powiecie oraz nadzór nad wydziałami geodezji i nieruchomości.  W latach 1988-2006 członek Unii Polityki Realnej. Od 2010 jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Żonaty, ma troje dzieci, Agatę, Michała i Jana.

 

Bratkowski ArkadiuszCzłonek Zarządu Województwa Lubelskiego
Arkadiusz BRATKOWSKI

Urodzony w 1959 r. w Hrubieszowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (filia w Rzeszowie), a także studiów podyplomowych  w zakresie zdrowia publicznego – zarządzania i ekonomiki w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Ukończył również kurs dla członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa. Jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Posiada wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel i pedagog. W latach 1993-1995 pracował w kancelarii Senatu. W latach 1997-1998 pełnił funkcję przewodniczącego sejmiku samorządowego województwa zamojskiego.  W latach 1998-2001 piastował urząd marszałka województwa lubelskiego,  zasiadając  też w sejmiku. Od 2001 poseł na Sejm IV kadencji. Od listopada 2006 radny sejmiku województwa lubelskiego, a od 28 stycznia 2008 członek zarządu województwa. W  2010 uzyskał reelekcję w wyborach do sejmiku i  został jego przewodniczącym. W grudniu 2011 objął mandat eurodeputowanego przypadający Polsce w wyniku wejścia w życie traktatu lizbońskiego. W 2011 roku prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.  Żonaty, dwoje dzieci.