Oferty sprzedaży nieruchomości
stanowiących własność Województwa Lubelskiego

(zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości)  

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA OKRES DO 3 LAT, ZLOKALIZOWANYCH W LUBLINIE PRZY UL. RADZISZEWSKIEGO 2A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO, ZLOKALIZOWANYCH W LUBLINIE PRZY UL. ABRAMOWICKIEJ 2J

WYKAZ POMIESZCZEŃ, PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM, NA OKRES DO 3 LAT ZLOKALIZOWANYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 14, NA RZECZ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH, PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA W TRYBIE PRZETARGOWYM, NA OKRES DO 3 LAT ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKU PRZY UL. OKOPOWEJ 3 W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM, NA OKRES DO 3 LAT, ZLOKALIZOWANYCH WE WŁODAWIE PRZY UL. GRANICZNEJ 8

WYKAZ POMIESZCZEŃ, PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA W TRYBIE PRZETARGOWYM, ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 14 W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WYKAZ POMIESZCZEŃ, PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA CELE BIUROWE DLA POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W ZAMOŚCIU, ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKU PRZY UL. PARTYZANTÓW 94 W ZAMOŚCIU

WYKAZ GARAŻY, PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM DLA KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE, ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKU PRZY UL. PARTYZANTÓW 94 W ZAMOŚCIU.

WYKAZ POMIESZCZEŃ, PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA NA RZECZ BIALSKOPODLASKIEGO STOWARZYSZENIA „AMAZONKI” W BIAŁEJ PODLASKIEJ, ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. OKOPOWEJ 3 W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Ogłoszenie III przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Województwa Lubelskiego, położonych w Adampolu, Wierzbicy oraz we Włodawie

WYKAZ POMIESZCZEŃ, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA RZECZ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ, ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKU PRZY UL. OKOPOWEJ 3 W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WYKAZ POMIESZCZEŃ, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA RZECZ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ, ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKU PRZY UL. OKOPOWEJ 3 W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WYKAZ POMIESZCZEŃ, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM, DLA STOWARZYSZENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NA RZECZ ROZWOJU I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO „NOSTRUM” W BIAŁEJ PODLASKIEJ, ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. OKOPOWEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WYKAZ POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA NA RZECZ WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO – LECZNICZE W LUBLINIE ODDZIAŁ W BIAŁEJ PODLASKIEJ, ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. OKOPOWEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WYKAZ POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA NA RZECZ NADBUŻAŃSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STWARDNIENIA ROZSIANEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ, ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. OKOPOWEJ 3 W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WYKAZ POMIESZCZEŃ, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA RZECZ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ, ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKU PRZY UL. OKOPOWEJ 3 W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Ogłoszenie I i III przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Chełmie przy ul. Ceramicznej 3D, w Lublinie przy ul. Kosmonautów 53a oraz Sulisławickiej 7, stanowiących własność Województwa Lubelskiego.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO, ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKU PRZY UL. KARŁOWICZA 4 W LUBLINIE

WYKAZ POMIESZCZEŃ W BUDYNKU POŁOŻONYM W BIAŁEJ PODLASKIEJ PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 14 PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM, CECHOWI RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WYKAZ POMIESZCZEŃ W BUDYNKU POŁOŻONYM W BIAŁEJ PODLASKIEJ PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 14 PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM,MUSI LUBLIN SPÓŁKA Z O.O.

WYKAZ POMIESZCZEŃ W BUDYNKU POŁOŻONYM W BIAŁEJ PODLASKIEJ PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 14 PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM,STOWARZYSZENIU POMOCY MŁODZIEŻY I DZIECIOM AUTYSTYCZNYM ORAZ MŁODZIEŻY I DZIECIOM O POKREWNYCH ZABURZENIACH „WSPÓLNY ŚWIAT” W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WYKAZ POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 31 W OPOLU LUBELSKIM, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PAŃSTWOWEMU GOSPODARSTWU WODNEMU WODY POLSKIE Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, NA SIEDZIBĘ ZARZĄDU ZLEWNI W RADOMIU

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO UŻYCZENIA NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA – WOJEWODY LUBELSKIEGO, NA PROWADZENIE MAGAZYNU PRZECIWPOWODZIOWEGO , ZLOKALIZOWANEGO W OPOLU LUBELSKIM PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 31

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO UŻYCZENIA NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA – WOJEWODY LUBELSKIEGO, NA PROWADZENIE MAGAZYNU PRZECIWPOWODZIOWEGO , ZLOKALIZOWANEGO W ANNOPOLU PRZY UL. SKAŁY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO UŻYCZENIA NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA – WOJEWODY LUBELSKIEGO, NA PROWADZENIE MAGAZYNU PRZECIWPOWODZIOWEGO , ZLOKALIZOWANEGO W STĘŻYCY PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO UŻYCZENIA NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA – WOJEWODY LUBELSKIEGO, NA PROWADZENIE MAGAZYNU PRZECIWPOWODZIOWEGO , ZLOKALIZOWANEGO WE WŁODAWIE PRZY UL. GRANICZNEJ 8

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO UŻYCZENIA NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA – WOJEWODY LUBELSKIEGO, NA PROWADZENIE MAGAZYNU PRZECIWPOWODZIOWEGO , ZLOKALIZOWANEGO WSŁAWATYCZACH GM. KRZYWOWÓLKA

WYKAZ POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA W TRYBIE PRZETARGOWYM, W BUDYNKU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 14 W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WYKAZ DZIAŁEK POŁOŻONYCH W GM. KOŃSKOWOLA, PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W KOŃSKOWOLI

WYKAZ DZIAŁEK POŁOŻONYCH W GM. BIAŁA PODLASKA, PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W KOŃSKOWOLI

WYKAZ DZIAŁEK POŁOŻONYCH W GM. SITNO, PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W KOŃSKOWOLI

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Lubelskiego, położonej w Zamościu przy ul. Kresowej oraz II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Województwa Lubelskiego, położonych: w Adampolu, w Wierzbicy, we Włodawie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM, ZLOKALIZOWANYCH W HRUBIESZOWIE PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 3

WYKAZ POMIESZCZEŃ W BUDYNKU POŁOŻONYM W PARCZEWIE PRZY UL. LUBARTOWSKIEJ 4 PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM, PAŃSTWOWEMU GOSPODARSTWU WODNEMU WODY POLSKIE Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

WYKAZ POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM, W BUDYNKU PRZY UL. KARŁOWICZA 4 W LUBLINIE

Wykaz nieruchomości na sprzedaż położonych w Zamościu przy ul. Kresowej, Chełmie przy ul. Ceramicznej 3D, Łysołajach – gm. Milejów, Okunince – gm. Włodawa oraz Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 14.

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargowym na cele biurowe oraz garażowania pojazdów osobowych, w budynkach przy ul. Partyzantów 94 w Zamościu.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Lubelskiego, położonej w Lublinie przy ul. Kosmonautów 53a oraz ul. Sulisławickiej 7 

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własności Województwa Lubelskiego

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Województwa Lubelskiego w Chełmie, Opolu Lubelskim oraz Sitnie, gm. Sitno – 07.09.2018r.

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres od 3 lat, na rzecz regionalnej izby obrachunkowej w budynku przy ulicy Karłowicza 4 w Lublinie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym Wierzbica, Adampol, Chełm, Włodawa – 17.08.2018r. 

Wykazów nieruchomości, stanowiących własność Województwa Lubelskiego, przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Adampolu, Chełmie, Wierzbicy oraz Włodawie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w trybie przetargowym (boksy garażowe), położonej w Lublinie, ul. Abramowicka – 06.08.2018r.

Wykaz pomieszczeń do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie – 20.07.2018r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. Lokal mieszkalny nr 6 w budynku nr 77 Adampol, gm Wyryki – 20.07.2018r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. Lokal mieszkalny nr 33 położony w Radecznicy, ul. Klasztorna 3 – 20.07.2018r.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Kosmonautów 53a oraz ul. Sulisławickiej 7 – 06.07.2018r.

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Lubelskiego, położonej w Chełmie, ul. Szpitalna 53b – 19.06.2018r.

IV przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Województwa Lubelskiego, położonych w gminie Sitno oraz w Opolu Lubelskim przy ul. Przemysłowej 31 – 19.06.2018r.

Wykaz działek do dzierżawy na cele rolne kwiecień – 22.05.2018 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym położonej w Parczewie przy ul. Wojska Polskiego oraz w Lublinie przy ul. Kosmonautów 53A i ul. Sulisławickiej 7 – 17.04.2018 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym po obniżonej cenie na rzecz Skarbu Państwa w miejscowościach Wilczyn, Sitno, Końskowola i Nowy Pożóg – 17.04.2018 r.

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Opolu Lubelskim przy ul. Przemysłowej 31 – 09.03.2018r.

Wykaz pomieszczeń do wynajęcia w trybie bezprzetargowym w budynku administracyjnym, Parczew ul. Lubartowska 4 – 06.03.2018r.

Wykaz pomieszczeń do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, Lublin ul. Karłowicza 4 – 06.03.2018r.

Wykaz pomieszczeń do wynajęcia w trybie bezprzetargowym w budynku administracyjnym, Chełm ul. Stephensona 5A – 06.03.2018r.

Wykaz pomieszczeń do wynajęcia w trybie bezprzetargowym w budynku administracyjno-biurowym oraz garażowym, Zamość, ul. Partyzantów 94 – 06.03.2018r.

Wykaz pomieszczeń do wynajęcia w trybie bezprzetargowym w budynku gospodarczo-garażowym, Lubartów, ul. Leśna 1 – 06.03.2018r.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, Adampol, gm Wyrki – 29.01.2018r.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, Lubartów, ul. Leśna 1 – 29.01.2018r.

Wykaz pomieszczeń do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, w budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie – 10.01.2018r.

Wykaz pomieszczeń do wynajęcia w trybie bezprzetargowym w budynku administracyjnym, Chełm ul. Stephensona 5A – 29.12.2017r.

Wykaz pomieszczeń do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, Opole Lubelskie ul. Przemysłowa 31 – 29.12.2017r.

Wykaz pomieszczeń do wynajęcia w trybie bezprzetargowym w budynku administracyjno – mieszkalnym, Lubartów ul. Leśna 1 – 29.12.2017r.

Wykaz pomieszczeń do wynajęcia w trybie bezprzetargowym w budynku administracyjno – biurowym, Zamość ul. Partyzantów 94 – 29.12.2017r.

Wykaz pomieszczeń do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, Parczew ul. Lubartowska 4 – 29.12.2017r.

Wykaz pomieszczeń do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, Lublin ul.Karłowicza 4 – 29.12.2017r.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Opolu Lubelskim przy ul. Przemysłowej 31 – 20.12.2017r.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Chełmie przy ul. Szpitalnej 53b oraz III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Sitnie, gm. Sitno- 20.12.2017r. 

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej. – 20.12.2017r.

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ul. Lubartowska 4, Parczew – 13.12.2017r.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, Zamość, ul. Lwowska 19, Adampol, Lublin ul. Grottgera 9 – 09.11.2017r.

 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, Leszkowice, gm. Ostrówek – 26.10.2017r.

Wykaz pomieszczeń do wynajęcia, Biała Podlaska, ul. Warszawska – 17.10.2017r.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży, Hrubieszów – 17.10.2017r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, Radecznica – 17.10.2017r.

Ogłoszenie o przetargu, Sosnowica – 16.10.2017r.

Wykaz działek do dzierżawy na cele rolne w gminach Ostówek i Niedźwiada – 26.09.2017r.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Opolu Lubelskim przy ul. Przemysłowej 31 – 26.09.2017r.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Chełmie przy ul. Szpitalnej 53b – 26.09.2017r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Adampol gm. Wyryki – 20.09.2017r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ul. Lwowskiej 19, Zamość – 20.09.2017r.

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, na rzecz Regionalnej Izby Obrachunkowej, w budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie – 19.09.2017r.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 1071175300 we współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Lublinie przy ul. A Grottgera 9. – 09.08.2017r.

Wykaz nieruchomości do wynajęcia w trybie przetargowym na okres 10 lat, ul. Parkowa 2 w Radzyniu Podlaskim 03.08.2017r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, Chełm ul. Szpitalna – 18.07.2017r.

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia, ul. Warszawska 14 w Białej Podlaskiej – 18.07.2017r.

Ogłoszenie o przetargu Leszkowice, gm. Ostrówek – 18.07.2017r.

Wykaz pomieszczeń do wynajęcia, Chełm, ul. Mickiewicza 37 – 28.06.2017r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia, Włodawa – 14.06.2017r.

Nieruchomość na sprzedaż, Sitno – 13.06.2017r.

Wykaz nieruchomości na sprzedaż, Sosnowica – 23.05.2017r.

Ogłoszenie o przetargu, sprzedaż udziału – 04.05.2017r.

Wykaz pomieszczeń do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, przy ul. Leśnej w Lubartowie – 13.04.2017r.

Wykaz pomieszczeń do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, ul.Karłowicza – 13.04.2017r.

Wykaz nieruchomości Województwa Lubelskiego położonej w Lublinie przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie jednostce służby zdrowia – 04.04.2017r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU – 22.03.2017r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE PRZETARGU – 09.03.2017r.

WYKAZ POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM