Oferty sprzedaży nieruchomości
stanowiących własność Województwa Lubelskiego

(zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości)