Współpraca na podstawie umowy z dn. 4 grudnia 2002 r.

Powierzchnia: ok. 57 800 km2

Liczba mieszkańców: ponad 5,5 miliona

Stolica: Strasburg (468 tyś. mieszkańców)

Francja jest niepodzielną, laicką, demokratyczną oraz socjalną republiką. Władzę wykonawczą sprawuje Prezydent (wybierany na 5 lat) oraz rada ministrów, na której czele stoi premier. Władza ustawodawcza należy do dwuizbowego parlamentu składającego się ze Zgromadzenia Narodowego i Senatu.

Administracyjnie Francja jest podzielona na 18 Regionów (13 metropolitarnych oraz 5 zamorskich), 101 departamentów i 1 metropolię oraz ponad  35 tys. gmin. Regiony są zarządzane przez rady regionalne, na czele z Prezydentem Regionu.

Powstały 1 stycznia 2016 r. z połączenia 3 regionów: Alzacji, Lotaryngii i Szampanii-Ardeny Region Grand Est graniczy z 4 państwami: Belgią, Luksemburgiem, Niemcami i Szwajcarią. Liczy 10 departamentów: Ardeny, Aube, Dolny Ren, Górna Marna, Górny Ren, Marna, Meurthe i Mozela, Moza, Mozela, Wogezy.

Charakteryzuje się stosunkowo młodym społeczeństwem (ponad 30 % ludności ma poniżej 25 lat) i dużą liczbą studentów korzystających z szerokiej oferty uczelni wyższych (5 uniwersytetów, szkoły handlowe, inżynieryjne, artystyczne itp.)

Pod względem gospodarczym cechuje się konkurencyjnym przemysłem spożywczym, maszynowym, samochodowym, chemicznym, farmaceutycznym i metalurgicznym, co czyni go 2 eksporterem wśród 13 francuskich regionów . Z uwagi na fakt, że blisko 80 % powierzchni regionu zajmują uprawy rolne i lasy, branża rolno-spożywcza oraz przemysł drzewny są największymi pracodawcami w regionie. Ponadto Region Grand Est charakteryzuje się wysoką produkcją zróżnicowanej energii: wiatrowej, wodnej, biopaliw, biomasy z przemysłu drzewnego oraz słynie z produktów luksusowych (szampan, kryształy, produkty skórzane).

Region Grand Est wyróżnia się również bardzo dobrą dostępnością komunikacyjną i szeroką siatką połączeń z innymi zakątkami Francji i Europy. W odległości maksymalnie 2 godzin znajduje się 8 portów lotniczych umożliwiających podróż do ponad 1100 destynacji. Sieć połączeń kolejowych, w tym szybkiej kolei,  jest również wysoko rozwinięta.

Region Grand Est, z racji swojego transgranicznego położenia, intensywnie współpracuje z sąsiadującymi krajami i samorządami, szczególnie w dziedzinie gospodarki, edukacji, kultury, środowiska i turystyki. Nawiązał również 27 relacji partnerskich z samorządami z Europy (13 partnerstw), Afryki (7 partnerstw), Azji (4 partnerstwa) i Ameryki (3 partnerstwa).

http://www.grandest.fr/

galeriaGALERIA