Współpraca na podstawie umowy z dnia 4 grudnia 2002 r.

Powierzchnia: ok. 57 tys. km2
Liczba mieszkańców: ok. 5,5 mln

Stolica: Strasburg

Region Grand Est powstał 1 stycznia 2016 r. z połączenia 3 regionów: Alzacji, Lotaryngii i Szampanii-Ardeny. Jest jedynym francuskim regionem graniczącym z 4 państwami: Belgią, Luksemburgiem, Niemcami i Szwajcarią. Z racji swojego transgranicznego położenia, intensywnie współpracuje z sąsiadującymi krajami i samorządami m.in. w ramach euroregionu Grande Région.

Charakteryzuje się stosunkowo młodym społeczeństwem (ponad 30 % ludności ma poniżej 25 lat) i dużą liczbą studentów korzystających z szerokiej oferty uczelni wyższych (5 uniwersytetów, szkoły handlowe, inżynieryjne, artystyczne itp.).

Ponad 80% powierzchni Grand Est to tereny rolnicze i lasy, co przekłada się silną branżę rolno-spożywczą i duży wskaźnik zatrudnienia w przemyśle drzewnym. Pod względem gospodarczym cechuje się ponadto konkurencyjnym przemysłem maszynowym, samochodowym, chemicznym, farmaceutycznym i metalurgicznym, co czyni go 2 eksporterem i 2 najbardziej uprzemysłowionym regionem Francji.

Pod względem historycznym Grand Est ma silne związki z Polską poprzez postać króla Stanisława Leszczyńskiego będącego również teściem króla Francji, Ludwika XV. Jako władca księstwa Lotaryngii Leszczyński uzyskał przydomek „króla dobrodzieja”. Zasłynął głównie jako mecenas sztuki i nauki. Z jego inicjatywy powstał m.in. Plac Stanisława w Nancy, gdzie już po śmierci Leszczyńskiego odsłonięto jego pomnik. Plac Stanisława wraz z sąsiednimi placami, Place de la Carrière oraz Place d’Alliance, znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Współpraca pomiędzy Województwem Lubelskim a partnerami francuskimi ma już ponad 20-letnią tradycję. Podstawą współpracy jest podpisana w dniu 4 grudnia 2002 r. Umowa o współpracy między Województwem Lubelskim i Regionem Lotaryngii, która wskazuje następujące dziedziny współpracy: wzajemna promocja regionów, gospodarka i handel, rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich, ochrona środowiska, gospodarka wodna, planowanie przestrzenne, komunikacja i transport, edukacja, współpraca między uniwersytetami, szkolnictwo zawodowe, kultura, turystyka, integracja europejska.

Na szczególną uwagę zasługuje współpraca w dziedzinie edukacji. W latach 2017-2019 Województwo Lubelskie, Region Grand Est i Kraj Morawsko-Śląski (Czechy) zrealizowały projekt finansowany z programu ERASMUS + „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy”, w którym udział wzięły 4 szkoły zawodowe z terenu województwa. Projekt umożliwił uczniom oraz nauczycielom zdobycie nowego doświadczenia zawodowego oraz wymianę dobrych praktyk z partnerami zagranicznymi.

Ponadto dzięki samorządowej współpracy międzynarodowej w 2018 r. zawarto porozumienia o utworzeniu w Lublinie Uniwersyteckiego Centrum Europejskiego, które ma prowadzić działalność badawczą i dydaktyczną dotyczącą problematyki integracji europejskiej. Centrum jest wspólną inicjatywą miast partnerskich Lublina i Nancy, a także UMCS, Uniwersytetu Lotaryńskiego oraz trzech uniwersytetów ukraińskich: Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza i Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku.  

http://www.grandest.fr/

galeriaGALERIA