Podstawę kontaktów stanowi Umowa między Województwem Lubelskim i Obwodem Lwowskim o współpracy gospodarczej, handlowej, naukowo-technicznej i kulturalnej z 16 czerwca 2004 r.

Powierzchnia: ok. 21 tys. km2
Ludność: ok. 2,5 mln
Stolica: Lwów 

Stolicą regionu jest Lwów, którego historyczne centrum w 1998 r. zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pośród wielu cennych zabytków miasta należy wymienić Katedrę Łacińską, Kaplicę Boimów, Teatr Operowy. Uniwersytet Lwowski liczy sobie ponad 400 lat, jego początki sięgają 1608 roku. 

Województwo Lubelskie współpracuje z Obwodem Lwowskim na podstawie Umowy między Województwem Lubelskim i Obwodem Lwowskim o współpracy gospodarczej, handlowej, naukowo-technicznej i kulturalnej z 16 czerwca 2004 r. Szczegółowe cele prowadzonej współpracy określa również Strategia Współpracy Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Lwowskiego i Obwodu Brzeskiego. 

Obwód Lwowski leży w zachodniej części Ukrainy, przy granicy z Polską, sąsiadując z województwem Podkarpackim i Lubelskim, a na Ukrainie z obwodami: Wołyńskim, Rówieńskim, Tarnopolskim, Iwanofrankowskim i Zakarpackim. 

Przemysł Obwodu Lwowskiego skupia się przede wszystkim na wydobyciu węgla kamiennego, gazu ziemnego, soli potasowej i siarki. Równie dobrze rozwinięty jest przemysł elektromaszynowy, chemiczny, drzewny, celulozowo-papierniczy, lekki, porcelanowy, materiałów budowlanych. W przemyśle rolniczym dominuje uprawa zbóż, buraków cukrowych, lnu, roślin pastewnych, ogrodnictwo, sadownictwo, hodowla bydła i drobiu. 

Wśród wspólnych inicjatyw transgranicznych można wymienić m.in. 

Projekt  realizowany w ramach Programu  Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020 B(L)ike Roztocze together in spite of borders

Projekt w ramach Programu PL-BY-UA 2014-2020 Poprawa przygranicznej infrastruktury drogowej w następujących gminach: Zamość (Polska) i Sokal (Ukraina)

Więcej informacji: 

Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa

Lwowska Rada Obwodowa

GALERIA