Powierzchnia: 21,833 tys. km2

Ludność: 2 537 813 mieszkańców  (1.06.2013r.) 

Stolica: Lwów (728 660 mieszkańców)

Obwód Lwowski leży w zachodniej części Ukrainy, przy granicy z Polską, sąsiadując z województwem Podkarpackim i Lubelskim, a na Ukrainie z obwodami: Wołyńskim, Rówieńskim, Tarnopolskim, Iwanofrankowskim i Zakarpackim.

Główny sektor przemysłu Obwodu Lwowskiego stanowi wydobycie węgla kamiennego, gazu ziemnego, soli potasowej i siarki. Równie dobrze rozwinięty jest przemysł elektromaszynowy, chemiczny, drzewny, celulozowo-papierniczy, lekki, porcelanowy, materiałów budowlanych. W przemyśle rolniczym dominuje uprawa zbóż, buraków cukrowych, lnu, roślin pastewnych, ogrodnictwo, sadownictwo, hodowla bydła, drobiu.

Obwód Lwowski wspiera współpracę małych i średnich przedsiębiorstw, opracowywanie i realizację wspólnych projektów inwestycyjnych w różnych dziedzinach przemysłu, organizację i współuczestnictwo w misjach, konferencjach i forach gospodarczych, wymianę doświadczeń, badania naukowe, a także współpracę pomiędzy Izbami Lekarskimi, specjalistycznymi szpitalami i klinikami, wymianę doświadczeń i informacji nt. nowoczesnych metod leczenia, promowanie kultury, udział zespołów teatralnych i muzycznych w tradycyjnych festiwalach i koncertach oraz współpracę w dziedzinie muzealnictwa regionalnego.

Stolica regionu, Lwów należy do najpiękniejszych miast tej części Europy. Najstarsze budowle Lwowa pochodzą z XIII w., jednak zachowały się tylko nieliczne, większość pochodzi z końca XIX/pocz. XX wieku. W 1998 roku Stare Miasto we Lwowie zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pośród wielu cennych zabytków należy tu wymienić Katedrę Łacińską, Kaplicę Boimów, Teatr Operowy. Uniwersytet Lwowski liczy sobie ponad 400 lat, jego początki sięgają 1608 roku.

http://city-adm.lviv.ua/

http://lviv.travel/

GALERIA