Współpraca na podstawie umowy pomiędzy Województwem Lubelskim a Krajem Związkowym Styrii z dnia 21 stycznia 2010 r.

Powierzchnia: 16,4 tys. km2
Ludność: 1,2 mln
Stolica: Graz

Styria (Steiermark) jest jednym z dziewięciu krajów związkowych (BundeslandAustrii. Znajduje się w jej południowej części i graniczy ze Słowenią oraz 5 regionami w kraju: Burgenlandem, Dolną Austrią, Górną Austrią, Salzburgiem i Karyntią. Pod względem powierzchni Styria jest drugim co do wielkości regionem Austrii, natomiast biorąc pod uwagę  liczbę mieszkańców plasuje się na miejscu czwartym. Administracyjnie region ten podzielony jest na 16 starostw i 542 gminy. 

Stolicą Styrii jest miasto Graz, które leży nad rzeką Murą. Jego nazwa pochodzi od słoweńskiego słowa „Gradec” oznaczającego mały zamek. Do największych atrakcji miasta należą: ruiny zamku Schlossberg z dwiema zachowanymi wieżami, katedra gotycka, siedemnastowieczny arsenał, Dom Sztuki w Grazu, liczne muzea z  najbardziej znanym Muzeum Uniwersalnym Joanneum. W 2003 r. Graz zyskał tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Najsłynniejsi mieszkańcy Grazu to Johannes Kepler, matematyk i astronom oraz aktor Arnold Schwarzenegger. 

Styria nazywana jest „Zielonym sercem Austrii”, gdyż ponad 61% jej powierzchni zajmują lasy, parki narodowe oraz inne tereny zielone. W krajobraz Styrii wpisują się także Alpy, które stanowią dwie trzecie powierzchni Austrii, a także liczne jeziora. Głównymi atrakcjami turystycznymi regionu są: Spa & Wellness, turystyka miejska, sporty letnie i zimowe, wino i kulinaria. Charakterystycznym produktem regionu jest m.in. olej z pestek dyni. 

Główne sektory gospodarki w regionie to przemysł drzewny, motoryzacyjny oraz sektor związany z eko-technologią. Ważną i wciąż rozwijającą się gałęzią przemysłu na rynku styryjskim jest sektor nowych technologii. W regionie swoje siedziby mają takie firmy jak: Magna Steyr AG & Co KG, Infineon Technologies, AVL Company, Siemens, Andritz AG.  

Styria posiada bogatą ofertę kształcenia na uczelniach wyższych takich jak: Uniwersytet Karla Franzena w Grazu, Uniwersytet Techniczny w Grazu, Akademia Medyczna w Grazu, Akademia Sztuk Pięknych w GrazuStyria współpracuje z wieloma regionami w 14 krajach Europy i Azji. Kooperacja rozwijana jest w dziedzinach gospodarki, nauki, edukacji, kultury, turystyki, ekologii, polityki społecznej, technologii. Zagraniczna polityka regionalna Styrii koncentruje się głównie na wspólnych projektach, przede wszystkim w obszarze Unii Europejskiej, tworzeniu partnerstw i wymianie doświadczeń, działalności Biura Styrii w Brukseli, ale także lobbingu politycznym oraz członkostwie w organizacjach międzynarodowych. 

Umowa o współpracy między Województwem Lubelskim, a Krajem Związkowym Styria została podpisana  21 stycznia 2010 r., jednak jej początki sięgają już 2003 r. Głównym elementem polsko-austriackiej międzyregionalnej kooperacji jest wymiana doświadczeń realizowana w ramach spotkań gospodarczych, konferencji oraz warsztatów. Współpraca obejmuje takie dziedziny jak: ochrona środowiska, energia odnawialna, kultura, nauka, rolnictwo oraz produkty regionalne.  

Ważnym elementem w kontaktach lubelsko-styryjskich jest Austriacki Czarny Krzyż-organizacja zajmująca się  opieką nad cmentarzami wojennymi, której zadaniem jest tworzenie godnych miejsc pamięci ofiar wojennych pochodzących ze  wszystkich narodów i wszystkich wyznań. Dzięki jej działalności i wsparciu na terenie Województwa Lubelskiego zostało odrestaurowanych wiele cmentarzy wojennych oraz mogił z okresu I Wojny Światowej.  

Od 18 października 2016 r. istnieje w Lublinie Konsulat Honorowy Republiki Austrii, który swoją działalnością i zaangażowaniem aktywnie kreuje i wspiera współpracę Województwa Lubelskiego ze Styrią. 

GALERIA