Podstawę kontaktów stanowi Umowa między Województwem Lubelskim a Obwodem Wołyńskim o współpracy gospodarczej, handlowej, naukowo-technicznej i kulturalnej z 16 czerwca 2004 r.

Powierzchnia: 20 tys. km2
Ludność: ok. 1 mln 
Stolica: Łuck

Stolicą regionu jest Łuck, którego początki datuje się na 1085 r. Pośród wielu cennych zabytków miasta należy wymienić fragmenty Zamku GórnegoDom SzlacheckiDom Biskupi oraz fragmenty Zamku Dolnego z Basztą CzartoryskichW mieście znajduje się pięć uczelni wyższych.  

Województwo Lubelskie współpracuje z Obwodem Wołyńskim na podstawie Umowy między Województwem Lubelskim a Obwodem Wołyńskim o współpracy gospodarczej, handlowej, naukowo-technicznej i kulturalnej z 16 czerwca 2004 r.  Szczegółowe cele prowadzonej współpracy określa również Strategia Współpracy Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Lwowskiego i Obwodu Brzeskiego. 

Obwód Wołyński jest położony w północno-zachodniej części Ukrainy, graniczy z Polską (Województwo Lubelskie – powiat włodawski, chełmski), Białorusią oraz obwodami lwowskim i rówieńskim i brzeskim. 

Wiodącymi gałęziami gospodarki obwodu wołyńskiego są sektory przemysłowy i rolniczy. W sektorze przemysłowym dominuje przemysł spożywczy, maszynowy, paliwowy, chemiczny oraz materiałów budowlanych. W przemyśle rolniczym główną rolę odgrywa hodowla bydła, uprawa zbóż, buraków cukrowych, warzyw oraz ziemniaków.  

Wśród wspólnych inicjatyw transgranicznych można wymienić m.in.: 

Duży Projekt Infrastrukturalny w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020 pt. „Poprawa stanu środowiska w granicach Szackiego Parku Narodowego poprzez budowę kanalizacji na obszarach wiejskich nad jeziorem Świtaź”.

Projekt w ramach Programu PL-BY-UA 2014-2020 pt. „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”. 

Więcej informacji: 

Wołyńska Obwodowa Administracja Państwowa

Wołyńska Rada Obwodowa

GALERIA