Współpraca na podstawie umowy o współpracy międzyregionalnej z dnia 18.04.2000 r.

Powierzchnia – 6 tys. km2
Liczba mieszkańców – ok. 530 tys.
Stolica: Debreczyn

Stolicą Komitatu Hajdú-Bihar jest miasto Debreczyn, drugie co do wielkości miasto Węgier, które dwukrotnie (w 1849 i 1944 roku) pełniło funkcję stolicy państwa. 

Komitat Hajdú-Bihar wraz z rumuńskim Okręgiem Bihor tworzą Euroregion Biharia. 

Żyzne lessowe gleby tworzą dogodne warunki do rozwoju rolnictwa. Rozpowszechniona jest także hodowla bydła węgierskiego szarego. W regionie funkcjonują i rozwijane są klastry farmaceutyczny, medyczny, sportowy i spożywczy. Region posiada także poważny potencjał akademicki. Funkcjonuje tam Uniwersytet w Debreczynie, utworzony w 2000 roku z połączenia czterech uczelni. Jego historia sięga jednak 1538 roku. 

Komitat Hajdú-Bihar jest regionem partnerskim Województwa Lubelskiego na podstawie Umowy o Współpracy Między Województwem Lubelskim (Polska) a Województwem Hajdú-Bihar (Węgry) z 18 kwietnia 2000 roku.  

Wśród projektów realizowanych przez Województwo Lubelskie wraz z partnerami z Hajdú-Bihar warto wymienić dwa projekty realizowane w ramach INTERREG Europa i INTERREG Europa Środkowa: 

  • Smart_watch, którego celem jest stworzenie sieci branżowych obserwatoriów inteligentnych rynków, wspomagających zarządzanie wiedzą w regionach. Partnerem ze strony węgierskiej jest INNOVA Észak-Alföld Agencja Non-profit Rozwoju i Innowacji Ltd. z siedzibą w Debreczynie 
  • CLUSTERS3, w który zaangażowany jest bezpośrednio samorząd Komitatu Hajdú-Bihar. Projekt ma na celu poprawę polityk klastrowych będących w kompetencjach władz regionalnych. 

Szereg gmin z województwa lubelskiego posiada gminy partnerskie w komitacie Hajdú-Bihar (w tym Miasto Lublin, które jest miastem partnerskim Debreczyna). Przez wiele lat kwitła aktywna i owocna współpraca między Muzeum Lubelskim a Muzeum Déri w Debreczynie. 

http://www.hbmo.hu/
http://www.debrecen.hu/
http://www.derimuz.hu/
http://www.kapu.hu/

GALERIA