Współpraca na podstawie:

umowy o współpracy z dnia 19 czerwca 2000 roku
– Ramowego Programu Współpracy na lata 2014-2017

Powierzchnia: 4 tys. km2
Ludność: ok. 2 mln
Stolica: Arnhem

Holandia to monarchia dziedziczna, demokracja parlamentarna, ze stolicą w Amsterdamie i siedzibą rządu w Hadze. W skład rządu wchodzi król i członkowie gabinetu. Ministrowie są odpowiedzialni przed parlamentem, zwanym Stanami Generalnymi, składającymi się z dwóch izb. 75 członków Pierwszej izby wybierają pośrednio rady prowincjonalne, wybrane przez obywateli. 150 członków Drugiej Izby wybieranych jest na czteroletnią kadencję na zasadach reprezentacji proporcjonalnej. Kraj składa się z 12 prowincji, z których każda ma swoją radę i władzę wykonawczą. Przewodniczy im Komisarz Króla, mianowany przez rząd.

Geldria znajduje się w środkowo-wschodniej Holandii. Stolicą regionu jest Arnhem, miasto znane z historii II wojny światowej – wielu polskich żołnierzy brało udział w operacji „Market Garden”, poległo i zostało pochowanych w Holandii. Z kolei na Lubelszczyźnie znajduje się miejsce bardzo ważne dla Holendrów. Jest to Sobibór koło Włodawy. Istniał tu hitlerowski obóz zagłady, w którym zostało zamordowanych ponad 30.000 holenderskich Żydów.

Drugim ważnym miastem Prowincji jest Nijmegen (161 000 mieszkańców) – najstarsze miasto Holandii (założone ok. 2000 lat temu). Jest to miasto studenckie. Działa tu Uniwersytet Radboud (Katolicki Uniwersytet Nijmegen) – jeden z najbardziej zaawansowanych instytutów nowoczesnych technologii żywnościowych na świecie.

Aktualnymi obszarami współpracy pomiędzy Województwem Lubelskim a Prowincją Gelderland są m.in. polityka transportowa, gospodarka wodna oraz współpraca społeczności lokalnych w zakresie zrównoważonego rozwoju.

www.gelderland.nl

GALERIA