Współpraca na podstawie Umowy o współpracy przygranicznej z 31 marca 2000 r.

Powierzchnia: 32 tys. km2
Ludność: ok. 1,4 mln 
Stolica: Brześć

Obwód, położony w południowo-zachodniej części kraju, przy granicy z Polską i Ukrainą, dzieli się na 16 rejonów. Największymi miastami są: Brześć, Baranowicze i Pińsk. 

Ponad 1/3 terenu zajmują lasy oraz bagienne tereny białoruskiego Polesia. Częścią regionu jest Park Narodowy „Puszcza Białowieska”, którego symbolem jest żubr, a także obiekty geodezyjne Łuki Struwego – oba wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO.  

W sektorze gospodarki obwodu brzeskiego ważne miejsce zajmuje przemysł, głównie inżynieryjny, obróbki drewna, a także lekki i spożywczy. Uprawia się tu zboża, rośliny pastewne, ziemniaki i warzywa. W strukturze przewozów ważne miejsce zajmuje transport kolejowy i drogowy oraz transport rurociągami. Ważne znaczenie dla rozwoju międzyregionalnych kontaktów ma coroczna wielobranżowa wystawa „Brest. Sodrużestwo”, z udziałem przedsiębiorstw z całego świata. Funkcjonująca od 1996 roku Wolna Strefa Ekonomiczna „Brześć” oferuje uprzywilejowane warunki dla przedsiębiorstw, lokujących swoją produkcję na granicy Unii Europejskiej. W Brześciu znajduje się międzynarodowe lotnisko oraz Uniwersytet Państwowy im. A.S.Puszkina (1995) i Państwowy Uniwersytet Techniczny (1989). 

Tereny obwodu brzeskiego to ziemia ojczysta wybitnych postaci m.in. Tadeusza KościuszkoRomualda Traugutta, Juliana Ursyna Niemcewicza, Stanisława Augusta Poniatowskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, malarza i kompozytora Napoleona Ordy, historyka i poety Adama Naruszewicza, kompozytora Michała Kazimierza Ogińskiego i wielu innych. 

W miejscu dawnego zamku i historycznego centrum Brześcia u ujścia Muchawca do Bugu znajduje się wybudowana w latach 1833-42 Twierdza Brześć. Pozostałości twierdzy stanowią dziś muzeum upamiętniające obronę w 1941 roku. 

Obwód Brzeski od 1995 roku współtworzy polsko – ukraińsko – białoruski Związek Transgraniczny Euroregion Bug. 

Współpraca Obwodu Brzeskiego z Województwem Lubelskim prowadzona jest na podstawie Umowy o współpracy przygranicznej z 31 marca 2000 r. Główne obszary współpracy to gospodarka, wymiana handlowa, kultura, turystyka, nauka. Z uwagi na wspólną granicę realizowane wspólne projekty poświęcone są niwelowaniu barier płynących z przygranicznego położenia oraz ochronie zlewiska granicznej rzeki Bug. 

Wspólnie z Obwodem Brzeskim Województwo Lubelskie realizowało projekt Odtworzenie międzynarodowej drogi wodnej E-40 na odcinku Dniepr-Wisła: od strategii do planowania. Dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 800 tys. EUR zbadano aspekty ewentualnej rewitalizacji szlaku wodnego, zwracając uwagę m.in. na zagadnienia z dziedziny logistyki, ekonomii, modelowania i prognozowania transportu czy inżynierii. Ogólna długość międzynarodowej drogi wodnej E-40 wynosi ponad 2 tys. kilometrów, jej część łącząca Dniepr z Bugiem to dawny Kanał Królewski, wybudowany w latach 1775–1784 w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

Od 2014 roku Województwo Lubelskie pracuje wraz z Obwodem Brzeskim na podstawie Strategii Współpracy Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Lwowskiego, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Brzeskiego na lata 2014-2020Do kolejnego okresu 2021-2027 wraz z aktualizacją dołączone zostało Województwo Podkarpackie. 

http://www.brest-region.by/

https://www.euroregionbug.pl/index.php

GALERIA