Współpraca na podstawie Umowy o współpracy przygranicznej z 31 marca 2000 r.

Powierzchnia: 32 800 km2
Ludność: 1 390 100 osób  (2013r.)
Stolica: Brześć (327 435 mieszkańców)

Obwód, położony w południowo-zachodniej części kraju, przy granicy z Polską i Ukrainą, składa się z 16 rejonów. Największymi miastami obwodu są: Brześć, Baranowicze i Pińsk.

Obwód charakteryzuje powierzchnia równinną, południe natomiast zdominowane jest przez teren nizinny. Ponad 1/3 terenu zajmują lasy. Częścią regionu jest Białowieski Park Narodowy, którego symbolem jest żubr. W sektorze gospodarki obwodu brzeskiego ważne miejsce zajmuje przemysł, głównie inżynieryjny, obróbki drewna, przemysłu lekkiego i spożywczego. Uprawia się tu zboża (jęczmień, żyto, owies, pszenica), rośliny pastewne, ziemniaki i warzywa. W strukturze przewozów ważne miejsce zajmuje transport kolejowy i drogowy  oraz transport rurociągami. Ważne znaczenie dla rozwoju międzyregionalnych kontaktów ma coroczna wielobranżowa wystawa „Brest. Sodrużestwo”, z udziałem wielu przedsiębiorstw z Białorusi, Polski, Ukrainy, Rosji. Funkcjonująca od 1996 roku Wolna Strefa Ekonomiczna „Brześć” oferuje uprzywilejowane warunki dla przedsiębiorstw, lokujących swoją produkcję na granicy Unii Europejskiej.

Brześć, stolica obwodu, początkowo był miastem królewskim Wielkiego Księstwa Litewskiego I Rzeczypospolitej, od 1991 należy do Białorusi i jest siedzibą władz obwodu. Brześć jest ważnym ośrodkiem przemysłowym jak również ośrodkiem kultury polskiej na Białorusi. W Brześciu znajduje się międzynarodowe lotnisko oraz najważniejsze na granicy polsko-białoruskiej przejście drogowe i kolejowe.

W miejscu dawnego zamku i historycznego centrum Brześcia u ujścia Muchawca do Bugu znajduje się wybudowana w latach 1833-42 Twierdza Brześć. Po 1919 roku twierdza wraz z Brześciem weszła w skład II Rzeczypospolitej. Na początku II wojny światowej Twierdza Brzeska została zdobyta przez oddziały Niemieckie. Po ataku w 1941 roku na ZSRR twierdzę ponownie zdobyli Niemcy. W ich zasięgu pozostawała ona aż do 1944 roku, kiedy to 18-28 lipca przejęły ją wojska radzieckie. Do naszych czasów zachował się historyczny układ przestrzenny twierdzy, większość umocnień ziemnych z bastionami, rawelinami i fosami oraz część bram zewnętrznych i wewnętrznych. Pozostałości twierdzy stanowią dziś muzeum upamiętniające obronę w 1941 roku.

Drugie co do wielkości miasto Baranowicze jest głównym ośrodkiem przemysłu metalowego i włókienniczego, a także stanowi ważny węzeł kolejowy, obejmujący połączenia komunikacyjne w kraju i za granicą.

http://www.brest-region.by/

http://brestobl.com/bo.html

http://city.brest.by/

GALERIA