Podstawę kontaktów stanowi Umowa między Województwem Lubelskim i Obwodem Rówieńskim o  współpracy gospodarczej, handlowej, naukowo-technicznej i kulturalnej z dnia 23 marca  2011 roku

Powierzchnia: 20 tys. km²
Ludność: ok. 1,1 mln
Stolica: Równe 

Stolicą regionu jest Równe, które po raz pierwszy prawa miejskie otrzymało w 1492 r. Pośród wielu cennych zabytków należy wymienić między innymi kościół pw. św. Piotra i Pawła (dawny garnizonowy), Wielką Synagogę z początków XIX wieku, Oranżerię Lubomirskich w parku pałacowym, Dom Secesyjny, Cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej i wiele innych. 

Województwo Lubelskie współpracuje z Obwodem Rówieńskim na podstawie Umowy między Województwem Lubelskim i Obwodem Rówieńskim o współpracy gospodarczej, handlowej, naukowo-technicznej i kulturalnej z dnia 23 marca 2011 r.  

Współpraca z Obwodem Rówieńskim obejmuje głównie realizację misji gospodarczych oraz wizyt studyjnych dotyczących polityki regionalnejrozwoju samorządności oraz realizacji projektów z wykorzystaniem środków z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.

Obwód rówieński leży w zachodniej Ukrainie, granicząc z Białorusią oraz z obwodami: żytomierskim, chmielnickim, tarnopolskim, lwowskim i wołyńskim oraz białoruskim obwodem brzeskim. 

Główne sektory gospodarki Obwodu Rówieńskiego stanowi branża energetyczna, chemiczna, leśnictwo i obróbka drewna, przemysł spożywczy, produkcja materiałów budowlanych oraz obróbka metali 

Więcej informacji: 

Rówieńska Obwodowa Administracja Państwowa

Rówieńska Rada Obwodowa 

GALERIA