Podstawę kontaktów stanowi Umowa między Województwem Lubelskim i Obwodem Rówieńskim o  współpracy gospodarczej, handlowej, naukowo-technicznej i kulturalnej z dnia 23 marca  2011 roku

Powierzchnia: 20047 km²

Ludność: 1 157 053 (01.06.2013)

Stolica: Równe, 250 242 mieszkańców

Obwód Rówieński leży w zachodniej Ukrainie, granicząc z Białorusią i Wołyniem. Jest to region z niewielkim potencjałem gospodarczym, który w latach 2008-2010 pojawił się  na drugim miejscu na liście regionów o najlepszym klimacie inwestycyjnym (dzięki współpracy z zachodnimi organizacjami, wykształconej kadrze i innowacyjnym rozwiązaniom). Dobrze rozwija się tam przemysł spożywczy, szklany, obróbki drewna, elektroenergetyczny i chemiczny. Funkcjonuje prawie 300 dużych oraz prawie 400 małych i średnich przedsiębiorstw. W strukturze produkcji przeważają produkty żywnościowe – 73 %. Obwód ma w dużej mierze charakter rolniczy, gdzie uprawiane jest zboże, buraki cukrowe, słonecznik i ziemniaki, len. Natomiast hodowane jest  bydło, świnie i drobiu.

Region ten odznacza się zdecydowanie proeuropejskim nastawieniem z bogatymi tradycjami narodowymi. Obwód Rówieński znany jest także z produkcji artystycznych wyrobów o charakterze ludowym oraz dużej ilości rezerwatów i terenów chronionych, obejmujących głównie podmokłe tereny Polesia z unikalnymi gatunkami flory i fauny.

Miasto Równe jest znanym ośrodkiem sportu żużlowego. Ponadto w mieście odbywają się zawody mistrzowskie rangi europejskiej. Zobaczyć tu można wiele cennych zabytków, między innymi kościół pw. św. Piotra i Pawła (dawny garnizonowy), Wielka Synagoga z pocz. XIX wieku, Oranżeria Lubomirskich w parku pałacowym, Dom Secesyjny, Cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej i wiele innych.

Obwód Rówieński od 2000 r. współpracuje także z Województwem Warmińsko-Mazurskim. W okresie programowania 2007-2013 wszedł na zasadzie terytoriów przyległych do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Od 2008 r. zabiegał o partnerstwo z Województwem Lubelskim, by zwiększyć możliwości korzystania ze środków europejskich.

http://www.rivne.org/

http://www.rv.gov.ua/

http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/index.aspx

GALERIA