Współpraca na podstawie Umowy między Województwem Lubelskim i Obwodem Ługańskim o współpracy gospodarczej, handlowej, naukowo-technicznej i kulturalnej z dnia 11 września 2003 r.

Powierzchnia: 26 684 km2
Liczba mieszkańców: 2 249 970  (1.06.2013r.)
Stolica: Ługańsk 

Obwód Ługański jest jednym z 24 obwodów Ukrainy. Leży we wschodniej części Ukrainy, przy granicy z Rosją (graniczy z nią od północy, wschodu i południa). Na zachodzie graniczy z obwodem donieckim i charkowskim.

Ługańsk, stolica obwodu, został założony w 1795, gdy powstała tu pierwsza w południowej Rosji huta żelaza. W 1882 roku uzyskał prawa miejskie. Miasto

to duży ośrodek przemysłu ciężkiego, znany między innymi z wielkiej fabryki lokomotyw spalinowych (Łuhanśkyj Tepłowozobudiwnyj Zawod), fabryki maszyn górniczych, akumulatorów, przemysłu lekkiego, spożywczego, materiałów budowlanych. Charakteryzuje współistnieniem obok siebie różnych religii i kościołów. Obecnie jest również znanym ośrodkiem akademickim i kulturalnym. Działają tu liczne teatry, filharmonia, kina, muzea. Ługańsk jest miastem partnerskim Miasta Lublin.

Innym dużym miastem obwodu ługańskiego jest Starobielsk. Znajduje się tu największa mleczarnia na Ukrainie oraz wysoko rozwinięte zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego, a także zakłady remontowo-mechaniczne i meblowe. Starobielsk w sposób szczególny związany jest z Polską, bowiem w latach 1039-40 wywieziono tu i stracono 4,5 polskich żołnierzy. W 1944 r. odkryto zbiorowe mogiły, a w ostatnich latach otoczono opieką miejsce tych tragicznych wydarzeń. Dzięki staraniom władz Starobielska został utworzony cmentarz, na którym spoczywają prochy Polaków. Polonia starobielska jest bardzo aktywna w podejmowaniu działań mających na celu utrzymywanie ścisłych związków z ojczyzną. Umowa partnerska, podpisana 14 marca 1996 r. pomiędzy Starobielskiem i Lublinem, oprócz wielu zagadnień dotyczących współpracy, zawiera deklarację o wzajemnym poparciu w dążeniach do ochrony zabytków historycznych i miejsc pamięci. 

http://www.loga.gov.ua/

http://oblrada.lg.ua/

http://www.lugansk.info/

GALERIA