Współpraca na podstawie Umowy gospodarczej, handlowej, naukowo-technicznej i kulturalnej z dnia 27 września 2001 r.

 Powierzchnia: 54 501 km2
Ludność: 632 823  (2013r.) 
Stolica: Novgorod Wielki (219 947 mieszkańców)

Obwód Novgorodzki położony jest na północnym zachodzie Rosji, na obszarze Niziny Wschodnioeuropejskiej. Region graniczy z obwodami: Leningradzkim, Wołogodzkim, Twerskim, i Pskowskim. Pod względem administracyjnym obwód wchodzi w skład utworzonego w 2000 r. Północno-Zachodniego Okręgu Federalnego. Na ludność obwodu składają się przedstawiciele ponad 100 różnych narodowości, zaś pod względem wyznaniowym większość stanowią ludzie obrządku prawosławnego. Istotną gałęzią nowgorodzkiej gospodarki jest przemysł i rolnictwo, a kompleks produkcyjno-przemysłowy reprezentowany jest w regionie przez 1519 przedsiębiorstw, wśród których 187 zalicza się do grupy dużych i średnich.

Obwód novgorodzki, podobnie jak inne części Federacji Rosyjskiej posiada szeroki zakres samorządności. Władzę prawodawczą w regionie sprawuje lokalny parlament, a administracją obwodu kieruje gubernator. Akty prawa mogą być stanowione przez te organy tylko w ramach kompetencji im przyznanych i nie mogą stać one w sprzeczności z prawem ogólnorosyjskim. Obwód jest samodzielna jednostką podziału administracyjnego utworzonego 5 lipca 1944 roku.

Novgorod Wielki to pierwsza stolica Rusi założona przez kniazia Ruryka w 862 roku. Mimo zniszczeń wojennych Novgorod jest jednym z głównych miast zabytkowych Rosji. Wykopaliska prowadzone od 1932 roku odsłoniły 28 warstw osadniczych (początek X do połowy XVI wieku). Ośrodkiem lewobrzeżnej części miasta, zwanej Sofijską, jest kreml (dietiniec) z zachowanymi częściowo murami i 9 basztami (między innymi baszta Kokuj, XVII wiek).

http://www.novgorodobl.ru

http://adm.nov.ru

GALERIA