Współpraca na podstawie Umowy o współpracy między Województwem Lubelskim (Rzeczpospolita Polska) a Tarnopolską Obwodową Administracją Państwową i Tarnopolską Radą Obwodową (Ukraina) z dnia 15 listopada 2018 r. 

 Powierzchnia: 13 tys. km2
Ludność: 1 mln 
Stolica: Tarnopol

Stolicą regionu jest Tarnopolmiasto założone w 1540 r. Pośród wielu cennych zabytków należy wymienić między innymi Zamek, Katedra pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (dawny kościół oo. dominikanów), Kaplica rzymskokatolicka na cmentarzu Mikulinieckim, Cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego w Tarnopolu, Cerkiew Narodzenia Pańskiego w Tarnopolu oraz Zegar w Tarnopolu (odnowiony). 

Województwo Lubelskie współpracuje z Obwodem Tarnopolskim na podstawie Umowy o współpracy między Województwem Lubelskim (Rzeczpospolita Polska) a Tarnopolską Obwodową Administracją Państwową i Tarnopolską Radą Obwodową (Ukraina) z dnia 15 listopada 2018 r. 

Obwód tarnopolski leży w zachodniej Ukrainie, granicząc z na północy z obwodem rówieńskim, na południowym zachodzie z iwanofrankiwskim, na południu z czerniowieckim, na zachodzie z lwowskim, na wschodzie z chmielnickim.  

Główne sektory gospodarki Obwodu Rówieńskiego przemysł spożywczy w tym cukrowniczy, mięsny, mleczarski i tytoniowy oraz rolnictwo. 

Muzeum Lubelskie w Lublinie oraz Muzeum im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu w Obwodzie Tarnopolskim współpracują na podstawie porozumienia o współpracy z 2017 r. 

Więcej informacji: 

Tarnopolska Obwodowa Administracja Państwowa

Tarnopolska Rada Obwodowa