Powierzchnia: 224 tys. km2
Ludność: ok. 1,9 mln
Stolica: Tałdykorgan

Kazachstan, największe państwo Azji Środkowej, bogate w liczne surowce, stał się w ostatnich latach jednym z najbardziej atrakcyjnych krajów do współpracy gospodarczej. Zdołał  wykorzystać swój potencjał gospodarczy, co zawdzięcza m.in. konsekwentnej polityce reform ostatnich lat. Z uwagi na powyższą charakterystykę Ministerstwo Rozwoju RP wytypowało Kazachstan jako jeden z pięciu perspektywicznych rynków zagranicznych, a Województwo Lubelskie uwzględniło Kazachstan jako przyszłościowy kierunek współpracy.  

Obwód Ałmatyński znajduje się na południowym wschodzie Kazachstanu, przy granicy z Kirgistanem i Chinami. Stolicą regionu zamieszkanego przez prawie 2 miliony osób jest Tałdykorgan (Ałmaty stanowi odrębną jednostkę administracyjną). 

Pierwsze znaczące kontakty z obwodem zostały zainicjowane w 2015 r. Zainteresowanie podjęciem współpracy wyraziły wówczas firmy zajmujące się branżą spożywczą, budowlaną, zielarską, producenci maszyn i urządzeń dla przemysłu, przedstawiciele okręgowych spółdzielni mleczarskich czy Lubelskiego Klubu Biznesu. W ramach kontynuacji i rozwoju kontaktów gospodarczych przedstawiciele Województwa Lubelskiego uczestniczyli w Międzynarodowej Wystawie Expo 2017 w Astanie, w czasie której odbyło się Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze oraz Narodowy Dzień Polski z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy – celem tych wydarzeń była promocja polskiej gospodarki podczas Wystawy Expo 2017. 

Obecnie Województwo Lubelskie prowadzi współpracę z Obwodem Ałmatyńskim na bazie Umowy o współpracy z kwietnia 2018 r. Efektami współpracy są nawiązane i rozwijające się kontakty w dziedzinie promocji, edukacji oraz zdrowia, m.in. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej a Miejskim Szpitalem Multidyscyplinarnym Tałdykorganie (podpisana w 2018 r. umowa o współpracy pomiędzy placówkami) 

Kolejnym efektem współpracy z Kazachstanem jest przyjęcie młodych Kazachów -studentów na licencjackie studia na kierunku pielęgniarskim w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie (w ramach projektu finansowanego ze środków EFS). 

Współpraca obu regionów zakłada realizację wspólnych projektów naukowych, kulturalnych, w dziedzinie ochrony zdrowia oraz gospodarczych. Sektory, które oferują najwięcej szans i możliwość realizowania wspólnych przedsięwzięć to przemysł maszynowy, przetwórstwo mleczne i owocowo-warzywne, przemysł farmaceutyczny oraz przemysł meblarski. 

W Kazachstanie zamieszkuje liczna i aktywna Polonia zrzeszona w Związku Polaków w Kazachstanie oraz kilku innych organizacjach. Na terenie obwodu ałmatyńskiego (oraz w Ałmatydziała Centrum Kultury Polskiej “Więź”.