„Lubelskie dla środowiska” to kampania edukacyjna poruszająca kwestie środowiskowe, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • zapisów uchwały antysmogowej,
  • zasad korzystania ze wsparcia w ramach programu Czyste Powietrze, Mój Prąd, STOP SMOG,
  • zasad usuwania azbestu w województwie lubelskim,
  • zapobiegania powstawaniu odpadów,
  • właściwego postępowania z odpadami,
  • racjonalnego korzystania z wody,
  • wykorzystania energii z OZE,
  • korzystania z wiedzy doradców energetycznych,
  • zasad budowy i eksploatacji domów pasywnych,
  • technologii termomodernizacji budynków.