Logotyp akcji Lubelskie dla środowiska

Kampania „Lubelskie dla środowiska” to działania edukacyjno-informacyjne związane z najistotniejszymi kwestiami z zakresu ochrony środowiska. Za pośrednictwem prasy, radia, telewizji i internetu, chcemy:  

  • uwrażliwić społeczeństwo na tematy związane np. ze smogiem, azbestem, odpadami,  
  • promować racjonalne korzystanie z odnawialnych źródeł energii.  

Działaniom informacyjnym w mediach towarzyszą akcje sprzątania miejsc cennych przyrodniczo.