Lubelskie żurawie pod szczególną ochroną

25 czerwca br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym podpisany został List intencyjny w sprawie prowadzenia wspólnych działań na rzecz ochrony lubelskich żurawi, zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat tego gatunku oraz promocji walorów przyrodniczych województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału przyrodniczego Poleskiego Parku Narodowego

Pod listem inicjującym akcję „Wędrówki lubelskich żurawi” podpisało się ponad 20. sygnatariuszy, w tym przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, uczelni, przedsiębiorców oraz mediów.

– Możemy być dumni z lubelskiej przyrody – mówił podczas uroczystości Sebastian Trojak, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego. – Cieszę się, że będziemy działać razem dla dobra lubelskich żurawi i Poleskiego Parku Narodowego.

Żurawie w Polsce objęte są ścisłą ochroną gatunkową. Celem projektu „Wędrówki lubelskich żurawi” jest m.in. edukacja mieszkańców dotycząca tych pięknych ptaków gniazdujących na terenie województwa lubelskiego oraz badania, które umożliwią dalszą ochronę tego gatunku.

W Poleskim Parku Narodowym co roku gniazduje około 40 par lęgowych żurawi. We wrześniu, w okresie wylotów bywa ich tam nawet 3 tysiące.

LIST INTENCYJNY
w sprawie prowadzenia wspólnych działań na rzecz promocji walorów przyrodniczych województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału przyrodniczego Poleskiego Parku Narodowego
My, niżej podpisani,
deklarujemy wolę współpracy w zakresie działań o charakterze edukacyjnym, naukowym i społecznym, promujących walory przyrodnicze regionu lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Poleskiego Parku Narodowego.
Wspólnym celem partnerów będzie propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska w skali lokalnej i regionalnej, a w szczególności czynna ochrona żurawi gniazdujących na terenie województwa lubelskiego oraz edukacja mieszkańców województwa lubelskiego i Polski na temat biologii, zagrożeń oraz możliwości ochrony tego gatunku.
Partnerzy zgłaszają gotowość wspierania różnego rodzaju działań realizowanych w ramach długoterminowego projektu pod nazwą „Wędrówki lubelskich żurawi”.
Partnerzy deklarują również wspólną promocję walorów przyrodniczych Województwa Lubelskiego i Poleskiego Parku Narodowego jako miejsca gniazdowania populacji żurawi.

Sygnatariusze Listu:

 1. Europoseł Beata Mazurek
 2. Urząd Marszałkowskie Województwa Lubelskiego
 3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 4. Fundacja Dla Przyrody
 5. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
 6. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
 7. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie
 8. Poleski Park Narodowy
 9. Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie
 10. Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
 11. Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
 12. Kuratorium Oświaty w Lublinie
 13. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 14. Politechnika Lubelska
 15. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 16. Katolicki Uniwersytet Lubelski
 17. Kopalnia Węgla Kamiennego Bogdanka
 18. Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna w Lublinie
 19. Radio Lublin
 20. Telewizja Polska Oddział w Lublinie
 21. Dziennik Wschodni
 22. Kurier Lubelski