Logo akcji Lubelskie wspólnie dla pszczół.

„Lubelskie – wspólnie dla pszczół” to szeroko zakrojona kampania edukacyjno-informacyjna, którą w 2020 r. zainicjował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Akcja nastawiona jest na aktywizację mieszkańców regionu do wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia pszczół. Jej celem jest także skoordynowanie działań instytucji i podmiotów działających na rzecz wsparcia lubelskiego pszczelarstwa oraz zjednoczenie środowiska pszczelarzy województwa lubelskiego. Swój akces do projektu zgłosiło już kilkadziesiąt partnerów instytucjonalnych działających na gruncie lubelskim.

Działamy razem, ponieważ jesteśmy świadomi, że zapylanie przez pszczoły, zarówno miodne, jak i dzikie:

  • ma ogromne znaczenie dla bioróżnorodności flory,
  • zapewnia równowagę w przyrodzie i prawidłowe działanie całego ekosystemu,
  • zwiększa wydajność roślin,
  • wpływa na upiększanie środowiska życia człowieka i zwiększa wartość jego dochodów.

Uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie prowadzenia wspólnych działań na rzecz propagowania wiedzy o roli i znaczeniu pszczoły dla środowiska i człowieka odbyło się 3 lutego 2020 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

Grafika przedstawia treść listu intencyjnego w sprawie prowadzenia wspólnych działań na rzecz propagowania wiedzy o roli i znaczeniu pszczoły dla środowiska i cżłowieka.

Treść Listu Intencyjnego
(plik PDF dostępny dla osób korzystających z programów czytających)

Zachęcamy do kontaktu w sprawie kampanii za pośrednictwem skrzynki pocztowej: pszczola@lubelskie.pl.