„Lubelskie spotkania z przyrodą” to kampania edukacyjna, za pośrednictwem której Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego pragnie wypromować potencjał przyrodniczy regionu, uwrażliwić społeczeństwo na kwestie ochrony środowiska, a także zachęcić do odwiedzania parków narodowych (Roztoczańskiego i Poleskiego) oraz siedemnastu parków krajobrazowych.