Marszałek Województwa Lubelskiego, Sławomir Sosnowski wziął udział w III Wschodnim Kongresie Gospodarczym, który odbył się w dniach 22-23 września w Białymstoku. Jest to cykliczne wydarzenie z udziałem przedstawicieli świata biznesu, nauki, administracji państwowej i samorządowej. W trakcie Kongresu odbyły się sesje ogólne poświęcone gospodarce, przedsiębiorczości, społeczeństwu i rozwojowi. Dyskutowano także o innowacyjności i rozwoju młodych…

czytaj więcej

Ministerstwo Rozwoju ogłasza harmonogram konkursów, w których partnerzy z Polski, Białorusi i Ukrainy będą mogli ubiegać się o dotacje z funduszy europejskich na realizację wspólnych, transgranicznych projektów. Pierwszy nabór wniosków rozpocznie się 11 października 2016 r. Łączny budżet wszystkich trzech zaplanowanych konkursów przekracza 116 milionów euro. „Przygraniczne regiony Polski, Białorusi i Ukrainy bardzo liczą na…

czytaj więcej

Odbyło się trzecie spotkanie Konwentu Marszałków RP pod przewodnictwem Województwa Śląskiego. Obrady miały miejsce 22 czerwca w Podzamczu koło Ogrodzieńca. Województwo lubelskie na konwencie reprezentował marszałek Sławomir Sosnowski. Marszałkowie podjęli stanowisko w sprawie norm jakości dla paliw stałych oraz kotłów małej mocy (do 1 MW). W projekcie stanowiska postuluje się wdrożenie do polskiego porządku prawnego…

czytaj więcej

Współpraca szkół wyższych, wymiana doświadczeń wynikających z obecności na liście światowego dziedzictwa UNESCO, omówienie bieżących działań oraz nakreślenie dalszych planów współpracy to główne cele wizyty delegacji z norweskiego okręgu Telemark w województwie lubelskim, która odbyła się w dn. 10-11 maja br. Delegacji przewodniczył Gubernator Sven Tore Løkslid, dla którego była to pierwsza wizyta zagraniczna po…

czytaj więcej