Powołano Stowarzyszenie Samorządów Euroregion „Roztocze”

20 maja o godz. 11:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tomaszowie Lubelskim odbyło się pierwsze zebranie założycielskie Stowarzyszenia Samorządów Euroregion „Roztocze”.

W spotkaniu uczestniczyło 33 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województw lubelskiego i podkarpackiego. Wyłoniono pięcioosobowy zarząd, na czele którego stanął burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski.

Priorytetem w zakresie działalności Euroregionu „Roztocze” będzie dalsze tworzenie warunków do rozwijania współpracy transgranicznej bezpośrednio sąsiadujących obszarów Ukrainy i Polski. Istotnym zamiarem nowego euroregionu będzie ochrona środowiska naturalnego przygranicznych terenów, prowadzenie działań zapobiegających zagrożeniom i klęskom żywiołowym. Za powstaniem Euroregionu przemówiły także argumenty o walorach turystycznych Roztocza, a także produkowanej tu zdrowej żywności, która może stać się towarem eksportowym.

Intencją jest stworzenie stałych struktur instytucjonalnych, które umożliwią rozwój tego regionu. Wpisanie Roztocza jako Euroregionu pozwoli na lepsze pozyskanie środków unijnych na rozwój tego miejsca. W planach stowarzyszenia widnieją następujące cele:

  • Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 r.;
  • prace nad nowym Regionalnym Programem Operacyjnym woj. lubelskiego na lata 2021-2027;
  • prace nad programami unijnymi w obszarze rozwoju obszarów wiejskich i transgranicznych.

Proponowane obszary działania:

  • poprawa poziomu życia mieszkańców,
  • polepszenie stanu naturalnych i kulturowych warunków życia,
  • rozwój potencjału gospodarczego,
  • inicjowanie kontaktów różnego typu instytucji, placówek oświatowych, sportowych, kulturalnych i innych,
  • zwiększenie liczby turystów,
  • unowocześnienie infrastruktury (dróg i ścieżek rowerowych).

Euroregion „Roztocze” jest 17. Euroregionem na mapie Polski.  

_____

O powołaniu Euroregionu „Roztocze” było głośno 7 lutego b.r., kiedy w Tomaszowie Lubelskim odbyła się konferencja „Euroregion Roztocze – szansą na rozwój pogranicza polsko-ukraińskiego”. Wówczas na spotkaniu (w którym udział wzięli m.in. Marszałek Jarosław Stawiarski, Wicemarszałek Michał Mulawa, Wojewoda Lech Sprawka oraz kilkudziesięciu przedstawicieli samorządów polskich i ukraińskich, a także sektora biznesu i organizacji pozarządowych) podpisano list intencyjny w sprawie utworzenia Euroregionu „Roztocze”.

galeriaGALERIA