ROSIE na ostatniej prostej

Siódme spotkanie partnerów projektu, zorganizowane w dniu 27 maja 2020 r. w formie on-line, stanowiło ostatnie wydarzenie tego typu w ramach trzyletniego przedsięwzięcia międzynarodowego, jakim był projekt ROSIE- Odpowiedzialne i Innowacyjne MŚP. Uczestnicy telekonferencji podsumowali postępy prac, szczególnie w zakresie przygotowywanego dla każdego z regionów dokumentu Mapy Drogowej (dokument strategiczny diagnozujący poziom odpowiedzialnych innowacji  – RI w regionie oraz zawierający zalecenia mające na celu zwiększenie regionalnego potencjału w tym zakresie w MSP) oraz fazy pilotażowej, w czasie której koncepcja RI była wdrażana w 5 małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce, Słowenii, Czechach, Słowacji, Chorwacji, Włoszech oraz Niemczech.

Na ostatnie tygodnie czerwca zaplanowano zorganizowanie konferencji podsumowującej rezultaty i osiągnięcia projektu. Z uwagi na aktualne zagrożenie epidemią COVID-19, spotkanie to również odbędzie się w formule on-line. Udział w wydarzeniu wezmą międzynarodowi eksperci ds. odpowiedzialnych innowacji oraz zrównoważonego rozwoju z Włoch oraz Niemiec. Ponadto w ramach spotkania zaprezentowane zostaną doświadczenia wszystkich partnerów projektu z fazy wdrażania odpowiedzialnych innowacji w przedsiębiorstwach oraz rekomendacje dotyczące strategii wspierania i implementacji tej koncepcji w regionach Europy Środkowej.