Pomoc z partnerskiej prowincji Henan

Bazując na długoletniej współpracy z Województwem Lubelskim, chińska Prowincja Henan podarowała Lubelszczyźnie materiały ochrony indywidualnej. Transport 50 tys. maseczek ochronnych oraz 10 tys. fartuchów chirurgicznych po ponad dwutygodniowej podróży z Zhengzhou, stolicy partnerskiej prowincji, 28 maja dotarł do Lublina. Jak zaznaczył Marszałek Województwa Lubelskiego, dar ten jest wyrazem solidarności z mieszkańcami naszego regionu i ogromnym wsparciem w czasie walki z koronawirusem.

Środki ochrony indywidualnej wspomagających terapię COVID-19 zostaną przekazane lekarzom i pielęgniarkom pracującym w szpitalach podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego.