Projekt SHAKER (Wsparcie atrakcyjności zawodów medycznych i opieki społecznej w regionach) z finansowaniem programu ERASMUS+

Decyzją Czeskiej Agencji Narodowej projekt „Wsparcie atrakcyjności zawodów medycznych i opieki społecznej w regionach” został zatwierdzony do realizacji i otrzymał wsparcie finansowe z programu ERASMUS + w wysokości ponad 160 tysięcy euro. Projekt będzie wdrażany od października 2020 r. do marca 2023 r.

Mający na celu wymianę doświadczeń w zakresie wspierania atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w obszarze zdrowia i opieki społecznej projekt SHAKER to przedsięwzięcie przygotowane wspólnie przez 4 regiony europejskie: Kraj morawsko-śląski (Czechy), Region Grand Est (Francja), Prowincję Gelderland (Holandia) oraz Województwo Lubelskie (Polska). To już drugi w ostatnich latach projekt finansowany z programu ERASMUS +, jaki nasz region będzie wdrażać we współpracy z partnerami z Czech i Francji.

Do projektu zostały zaproszone również szkoły zawodowe z Czech, Holandii oraz Polski. Z terenu Lubelszczyzny są to: Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie oraz Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie.

Oprócz wsparcia atrakcyjności zawodów medycznych i opieki społecznej, projekt będzie się koncentrował na narzędziach, instrumentach i rozwiązaniach mogących ułatwić przyciągnięcie większej liczby uczniów i pracowników tego sektora oraz na narzędziach cyfrowych, które mogą zostać użyte w kształceniu zawodowym w branży medycznej i opieki społecznej. Cele te będą realizowane przez szereg wymian prowadzonych z urzędnikami, dyrektorami szkół, doradcami zawodowymi, przedstawicielami lokalnych instytucji rynku pracy i jednostek zdrowia z terenu 4 krajów UE.